Search form

DILLO TSA JEREMIA 3

Mahlomola le matshediso.

1Ke nna motho ya boneng mahlomola ka thupa ya bohale ba hae. 2O ntsamaisitse, a nkisa lefifing, e seng leseding. 3Ruri, a ema pela ka, a mphetolela letsoho la hae tsatsi lohle.

4O fedisitse nama ya ka le letlalo la ka, o robile masapo a ka. 5O mpatisitse ka motero, o nteetse hare ka mahloko le ka dikgathatso. 6O ntudisitse dinqalong tse lefifi, jwaloka bafu ba shweleng kgale.

7O nkopetse hare hore ke tle ke se ke ka tswa, ditlamo tsa ka o di entse boima. 8Le hona ha ke howeletsa, mme ke meketsa, o thibela thapelo ya ka. 9O nthibeletse tsela tsa ka ka majwe a betlilweng, o kgopamisitse mmila wa ka.

10Ho nna ke bere e ntaletseng, ke tau e letsabeng. 11O kgelositse ditsela tsa ka; a nkgarola, a nketsa ya makaditsweng. 12A fula ka seqha sa hae, a mpea sebeo sa motsu.

13O kentse metsu ya kgohlopo ya hae thekeng la ka. 14Ke fetohile sesomo sa setjhaba sa ka kaofela, le pina ya sona tsatsi lohle. 15O nkgorisitse tse babang, o ntahisitse ka lengana.

16Hape, o kgephotse meno a ka ka lehlohlojane, o nkgataketse moloreng. 17O timile moya wa ka kgotso, le lebetse hore na ho ba le lehlohonolo keng? 18Ka re: Ke feletswe ke tshepo ya ka le ke tebello ya ka ho Jehova.

19Hopola bosenyehi ba ka le hloreho ya ka; ke lengana feela le mahlomola. 20Ke ntse ke ikgopotsa, mme moya wa ka o hlomohile ka ho nna. 21Ke tsona tseo ke ntseng ke di losa pelong ya ka; ka baka leo, ke tla nne ke tshepe.

22Ke mehauhelo ya Jehova e entseng hore re se ke ra timela, hobane mohau wa hae ha o fele; 23e nne e be teng ka hosasa ho hong le ho hong. Botshepehi ba hae bo boholo. 24Kabelo ya ka ke Jehova, ho rialo moya wa ka; ka baka leo, ke tla mo tshepa.

25Jehova o molemo ho ya mo tshepang, ho moya o mmatlang. 26Ho molemo ho motho ho lebella le ho dulela pholoso ya Jehova ka sebete. 27Ho molemo ho motho ha a jara joko botjheng ba hae.

28A ke a itulele a nnotshi, a ikgutsetse mohla Modimo o mo layang; 29a ke a bee molomo wa hae leroleng ka ho re: Mohlomong tshepo e teng! 30a ke a hlahise lerama la hae ho ya mo jabelang, le ho kgora dikgobo.

31Hobane Morena a ke ke a lahla ka ho sa feleng. 32Leha a hlomodisa, le hona o utlwela motho bohloko ka bongata ba mehauhelo ya hae. 33Hobane pelo ya hae ha e rate ho utlwisa bohloko le ho hlomodisa bana ba batho.

34Ha ba hata ba holehilweng bohle ba lefatshe ka maoto a bona, 35ha ba sekamisa ho loka ha motho, pontsheng ho Mookamedi ya phahameng, 36ha ba kgohlisa motho nyeweng ya hae, Morena na ha a bone na?

37Ke mang ya ka bolelang taba e ka etsahalang, ha Morena a sa laele? 38Ntho tse molemo le tse mpe na ha di hlahe ka molomo wa Mookamedi ya phahameng? 39Na motho ya phelang a ka itshena na? Motho a mpe a ipelaetse ka sebe sa hae!

40Re batlisiseng metsamao ya rona, re e nahane, re kgutlele ho Jehova! 41A re emisetseng dipelo tsa rona le matsoho a rona ho Modimo, mahodimong! 42Re sitilwe, ra ba ra ikgantsha, mme wena, ha o a ka wa rekolohela.

43O ikapesitse ka kgalefo, wa re phallela; o bolaile, ha o a ka wa qenehela. 44O ikwahetse ka leru, thapelo ya rona e tle e se ke ya finyella. 45O re entse dithole le manyala hara ditjhaba.

46Dira tsa rona kaofela di re ahlamiseditse melomo ya tsona. 47Re hlahetswe ke thothomelo le ke lemena hammoho le tshenyo le timelo. 48Leihlo la ka le tsholla dinoka tsa metsi, ka baka la tshenyeho ya moradi wa setjhaba sa ka.

49Leihlo la ka le ntse le tsholla meokgo, ha le kgutse, ha ho kamoo le ka itshwarang kateng. 50Jehova a be a nyarele, a bone a le lehodimong. 51Leihlo la ka le hlomodisa moya wa ka, ka baka la baradi kaofela ba motse wa ka.

52Ba ntlhoileng feela ba ile ba ntjhehela sefi, jwaloka hoja ke le nonyana. 53Ba kgaoletse le bophelo ba ka sekoting; ba akgetse lejwe hodima ka. 54Metsi a ba a nkapesa hlooho, ka re: Ke kgaoletswe.

55Ka bitsa lebitso la hao, Jehova, ke le sekoting se tebileng tlase. 56O utlwile lentswe la ka, ha ke itse: O se ke wa thibella ho fehelwa ha ka le mehoweletso ya ka tsebe ya hao. 57O atametse tsatsing leo ke bitsitseng ho wena, wa re: O se ke wa tshaba.

58Morena, o ile wa emela nyewe ya moya wa ka, wa lopolla bophelo ba ka. 59Jehova, o bone botubo ba ka, o nkahlolele ka ho loka. 60O bone boiphetetso bohle ba bona, le kamoo ba ntherileng kateng.

61O utlwile dinyefolo tsa bona, Jehova, le merero yohle ya bona bakeng sa ka; 62le dipolelo tsa ba ntsohelang matla, le merero ya bona bakeng sa ka tsatsi lohle. 63O tadime ha ba dula leha ba tsoha, ke nna pina ya bona.

64Jehova, o ba putse ka moputso o lekanang le mosebetsi wa matsoho a bona. 65O ba nee pelo e thatathata, thohako ya hao e be ho bona. 66O ba lelekise ka kgalefo, o ba timetse katlasa mahodimo, Jehova!

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index