Search form

LEVITIKE 11

Molao o kgethang diphoofolo tse hlwekileng ho tse sa hlwekang.

1Jehova a bua le Moshe le Aarone, a re ho bona: 2Bolellang bana ba Iseraele, le re: Tse utlwang tseo le ka di jang hara diphoofolo tsohle tse lefatsheng ke tsena: 3Phoofolo e nngwe le e nngwe e nang le dikgola tse pedi le tlhako e arohaneng, e busolosa, e be dijo ho lona. 4Haele tse busolosang feela, kapa tse ditlhako di arohaneng feela, tsona le se ke la di ja: ke kamele, hobane e a busolosa, empa ha e na tlhako e arohaneng; e tla ba sesila ho lona; 5le pela, hobane e a busolosa, empa ha e na tlhako e arohaneng; e tla ba sesila ho lona; 6le moutla, hobane o a busolosa, empa ha o na tlhako e arohaneng; o tla ba sesila ho lona; 7le kolobe, hobane leha e na le tlhako e arohaneng, le dikgola tse pedi, ha e busolose; e tla ba sesila ho lona. 8Le se ke la ja nama ya tsona, leha e le ho ama ditopo tse shweleng tsa tsona; di tla ba ditshila ho lona.

9Haele tse utlwang tse ka metsing, tseo le ka di jang, ke kaofela ha tse nang le maphewana a ho hlapa le makgakgapha; tse jwalo tse ka metsing, le mawatleng, le dinokeng, e tla ba dijo ho lona; 10empa tsohle tse se nang maphewana a ho hlapa le makgakgapha, tse ka mawatleng le dinokeng, leha e le tsohle tse nyekenyehang metsing, le tse utlwang tse phelang ka metsing, di tla ba manyala ho lona. 11E hle e be manyala ho lona. Le se ke la ja nama ya tsona; le ditopo tse shweleng tsa tsona e ke e be manyala ho lona. 12Tsohle tse ka metsing, tse se nang maphewana a ho hlapa le makgakgapha, e tla ba manyala ho lona.

13Haele dinonyana tseo le tla re ke manyala, tse se nang ho jewa, tse tlang ho ba manyala ho lona, ke tsena: Ntsu, le seodi, le ntsu ya lewatle; 14letlaka, le nkgodi, ka mefuta ya tsona; 15mefuta yohle ya makgwaba; 16mpshe, kgohwadira, letlakapipi, le phakwe ka mefuta ya tsona; 17sephooko, seinodi, lengangane; 18lehalanyane, moholodi, kokolofitwe, 19mokotatsie, masianoke, ka mefuta ya tsona, le lehehemu, le mmankgane.

20Diphoofotswanyana tsohle tse rurang, tse tsamayang ka maoto a mane, e tla ba manyala ho lona. 21Diphoofotswanyana tse rurang, tse tsamayang ka maoto a mane, tseo le ka di jang, ke tsona feela tse nang le menoto maotong a tsona ya ho qotoma hodima lefatshe. 22Tseo le ka di jang, ke tsie ka mefuta ya yona, le seongwane ka mefuta ya sona, le marutle ka mefuta ya wona, le bookgolane ka mefuta ya bona. 23Empa diphoofotswanyana tse ding tse rurang kaofela, tse maoto a mane, e tla ba manyala ho lona, di tla ba ditshila ho lona. 24E mong le e mong ya tlang ho ama ditopo tse shweleng tsa tsona, o tla ba sesila ho isa mantsiboya; 25e mong le e mong ya jereng setopo se shweleng sa tsona, o tla hlatswa diaparo tsa hae, mme a be sesila ho isa mantsiboya.

26Phoofolo tsohle tse tlhako tse arohaneng, tseo dikgola tsa tsona di seng pedi, tse sa busoloseng, di tla ba ditshila ho lona; e mong le e mong ya di amang, o tla ba sesila. 27Tsohle tse maoto a mane, tse tsamayang ka maro a tsona, di tla ba sesila ho lona; e mong le e mong ya amang ditopo tse shweleng tsa tsona, o tla ba sesila ho isa mantsiboya. 28Ya tlang ho jara ditopo tse shweleng tsa tsona, o tla hlatswa diaparo tsa hae, mme o tla ba sesila ho isa mantsiboya. Di tla ba sesila ho lona.

29Haele diphoofotswanyana tse nyekenyehang lefatsheng, tseo le tla di tadima hore di ditshila, ke kgwiti, le tweba, le bommampharwane ka mefuta ya bona; 30le hlong, le sehoho, le lekgala, le kgofu, le lenwabo. 31Tseo e tla ba ditshila ho lona hara tsohle tse nyekenyehang; e mong le e mong ya tlang ho di ama ha di shwele, o tla ba sesila ho isa mantsiboya. 32Ntho efe le efe eo ditopo tsa tsona di wetseng hodima yona, e tla ba sesila, leha e ka ba ntho efe le efe ya lehong, leha e le seaparo, kapa letlalo, kapa mokotla, kapa ntho efe le efe eo ho sebetswang eng le eng ka yona; e tla inwa metsing, mme e tla ba sesila ho isa mantsiboya, mme kamora moo, e tla ba e hlwekile. 33Pitsa efe le efe ya letsopa eo ho welang ho hong ha tsona ho yona, e tla ba sesila, le tsohle tse ka teng di tla ba sesila le tsona, mme le tla thuha pitsa eo. 34Dijo tsohle tse jewang tseo metsi a ntho tseo tse shweleng a tsholohetseng hodima tsona, di tla ba ditshila, hammoho le tse nowang kaofela, leha di le pitseng efe le efe, di tla ba ditshila. 35Ntho efe le efe eo ho wetseng ntho e nngwe ya ditopo tsa tsona hodima yona, e tla ba sesila; sebopi le leifo di tla thuhakanngwa, hobane di le ditshila, mme le ho lona di tla ba ditshila. 36Haele mehlodi ya didiba le mamena ao bokellwang metsi ho wona, ke tsona feela tse sa tlong ho ba ditshila; empa leha e ka ba mang ya tlang ho ama ditopo tse didibeng tseo, o tla welwa ke sesila. 37Ekare ha ntho e nngwe ya ditopo tsa tsona e wetse hodima dipeo tse seng di tla jalwa, di ke se ke tsa lesa ho hlweka; 38empa dipeo tseo ha di ka kolobiswa, mme ntho e nngwe ya ditopo tsa ntho tseo e ka wela hodima tsona, e tla ba sesila ho lona.

39Ha ho ka shwa phoofolo e nngwe ya tseo le ka di jang, motho ya tlang ho ama setopo sa yona, o tla ba sesila ho isa mantsiboya. 40Ya ka jang nama ya setopo sa yona, o tla hlatswa diaparo tsa hae, a be sesila ho isa mantsiboya; ya tlang ho jara setopo sa yona, o tla hlatswa diaparo tsa hae, a be sesila ho isa mantsiboya.

41Tsohle tse hahabang fatshe e tla ba manyala ho lona; le ke ke la di etsa dijo. 42Haele tse hahabang fatshe, tse kunyapang, le tse kgasang ka maoto a mane, leha a ka ba mangata, e ke ke ya eba dijo ho lona; di ditshila. 43Le se ke la itshela ditshila mmeleng ya lona ka dihahabi tsohle tseo tse hahabang, mme le se ke la itshilafatsa ka ho ama manyala a tsona; 44hobane ke nna Jehova, Modimo wa lona; le tshwanetse ho ikgetha, le be le halalele, hobane ke a halalela; ka baka lena, le tse ke la tshela mmele ya lona ditshila ka tse hahabang fatshe. 45Hobane ke nna Jehova ya le nyolotseng naheng ya Egepeta, hore ke be Modimo wa lona. Halalelang ke hona, hobane ke a halalela.

46Ke wona molao o beilweng hodima diphoofolo le dinonyana, le tse utlwang kaofela, tse nyekenyehang metsing, le tse hahabang lefatsheng kaofela, 47oo le tlang ho rutwa ka wona ho kgetha se hlwekileng le se sa hlwekang, phoofolo e jewang le e sa jeweng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index