Search form

LEVITIKE 14

Molao wa hlatsuo ya lepera.

1Jehova a bua le Moshe, a re: 2Molao oo molepera a tlang ho ya ka wona ka letsatsi la ho itlhatswa ha hae, ke wona ona: 3O tla tliswa ho moprista; moprista o tla tswela kantle ho diahelo, mme moprista o tla mo tadimisisa. Ha a bona hoba molepera o fodile bohlokong ba hae, 4moprista o tla laela hore ya tshwanetseng ho itlhatswa, a tlisetswe dirobele di le pedi di sa utlwa, tse hlwekileng, le lehong la kedare, le krimsone, le hisopa. 5Moprista o tla laela hore serobele se le seng se hlabelwe pitseng ya letsopa, e tshetseng metsi a molatswana. 6Jwale o tla nka serobele se utlwang, le lehong la kedare, le krimsone, le hisopa, mme o tla di qopetsa hammoho le serobele se utlwang mading a serobele se hlabetsweng hodima metsi a molatswana; 7o tla foka hasupa hodima motho ya itlhatswang lepera la hae, mme o tla re, o hlatswehile, a ntoo lesa serobele se sa utlwang se fofele nahathothe.

8Ya itlhatswang a hlatswe diaparo tsa hae, a beole mohwete wa hae kaofela, a ntoo itlhatswa ka metsi, mme etlaba o hlwekile; ke hona a tla lokela ho boela a kgutlela diahelong; empa o tla tshwanela ho dula kantle ho tente ya hae ka matsatsi a supileng. 9Ka letsatsi la bosupa, o tla beola mohwete wa hae kaofela; a beole sehlotho sa hae, le ditedu, le dintshi, mohwete wa hae kaofela; o tla hlatswa diaparo tsa hae, a hlatswe le mmele wa hae ka metsi; o tla hlweka jwalo. 10Ka letsatsi la boroba meno e le mmedi, o tla tlisa dikonyana tse pedi tse tona, tse se nang sekodi, le nku e lemo se le seng, e se nang sekodi, le dikarolo tse tharo tsa boshome ba efa ya lefi la phofo le dubilweng ka ole, ho di etsa nyehelo, le loge ya ole e be teng. 11Moprista ya etsang hlatsuo, o tla hlahisa motho ya itlhatswang le dintho tseo pela Jehova, monyako wa tente ya pokano.

12Moprista o tla nka e nngwe ya dikonyana tse tona, eo a tlang ho e hlahisa le loge ya ole, e be sehlabelo sa molato, mme o tla di tsokotsa, e be kabelo e tsokoditsweng pela Jehova. 13O tla hlaba konyana e tona nqalong eo ho hlabelwang ho yona mahlabelo a sebe le ditjheso, nqalong e kgethehileng, hobane, jwalokaha ntho ya sehlabelo sa sebe e le ya moprista, ho jwalo le ntho ya sehlabelo sa molato; e halalela haholo. 14Moprista o tla nka madi a mang a sehlabelo sa molato, o tla a bea lereteng la tsebe e tona ya motho ya itlhatswang, le monwaneng o motona wa letsoho le letona la hae, le monwaneng o motona wa leoto la hae le letona. 15Moprista o tla nka logeng ya ole, mme o tla tshela koting sa seatla sa hae se setshehadi; 16moprista o tla qopetsa monwana wa hae wa letsoho le letona oleng eo a nang le yona seatleng sa hae se setshehadi, mme ka monwana wa hae o tla foka hasupa pela Jehova. 17Ole e setseng seatleng sa hae, moprista o tla bea e nngwe lereteng la tsebe e tona ya motho ya hlatsuwang, le monwaneng o motona wa letsoho le letona la hae, le monwaneng o motona wa leoto le letona la hae, hodima madi a sehlabelo sa molato. 18Se setseng sa ole e seatleng sa hae, moprista o tla se bea hodima hlooho ya motho ya itlhatswang, mme moprista o tla mo etsetsa pheko pela Jehova. 19Moprista o tla hlahisa sehlabelo sa sebe, e be pheko ya eo e ka kgonang a hlatswehe sesila sa hae; kamora moo, a hlabe nku ya setjheso. 20Moprista o tla tlisa setjheso aletareng, le nyehelo; moprista o tla mo etsetsa pheko, hore a tle a hlweke.

21Empa ekare haele mofumanehi, mme a sitwa ho hlahisa ntho tseo, o tla nka konyana e tona e le nngwe, e be sehlabelo sa molato, mme o tla e hlahisa ka tsokotso, e be pheko ya hae; a tlise le karolo ya leshome ya efa ya lefi la phofo le dubilweng ka ole, e be nyehelo, le loge ya ole, 22le maebanakgorwana a mabedi, leha e le madinyane a mabedi a maeba, kamoo a ka ntshang kateng, le leng e be sehlabelo sa sebe, le leng e be setjheso. 23Ka letsatsi la boroba meno e le mmedi, o tla tlisa ntho tseo, tseo a itlhatswang ka tsona, ho moprista, monyako wa tente ya pokano, pela Jehova.

24Moprista o tla nka konyana ya sehlabelo sa molato, le loge ya ole, tseo a tlang ho di hlahisa, e be kabelo e tsokotswang pela Jehova. 25Moprista o tla hlaba konyana ya sehlabelo sa molato, mme o tla nka madi a mang a sehlabelo sa molato, a a bee lereteng la tsebe e tona ya motho ya itlhatswang, le monwaneng o motona wa letsoho la hae le letona, le monwaneng o motona wa leoto le letona la hae. 26Moprista o tla tshela ole e nngwe koting sa seatla sa hae se setshehadi, sa hae moprista; 27mme ka monwana wa hae wa letsoho le letona, moprista o tla foka ka ole eo a nang le yona ka seatleng se setshehadi, hasupa pela Jehova. 28Moprista o tla bea ole eo a nang le yona seatleng sa hae lereteng la tsebe e tona ya ya itlhatswang, le monwaneng o motona wa letsoho le letona la hae, le monwaneng o motona wa leoto la hae le letona, moo a beileng madi a sehlabelo sa molato. 29Ole e setseng eo a nang le yona seatleng sa hae, moprista o tla e bea hloohong ya ya itlhatswang, a tle a mo etsetse pheko pela Jehova. 30A ntoo hlaba le leng la maebanakgorwana, leha e le le leng la madinyane a maeba, kamoo a ntshitseng kateng; 31le leng e be sehlabelo sa sebe, le leng e be setjheso se tla hlahiswa hammoho le nyehelo, mme moprista o tla etsetsa ya itlhatswang pheko pela Jehova.

32Ke oo molao wa ho itlhatswa oo ya jewang ke lepera a tshwanetseng ho ya ka wona, ha a haellwa.

33Jehova a boela a bua le Moshe, le Aarone, a re: 34Etlare hobane le kene naheng ya Kanana eo ke le neang yona, le e rue, ha nka otla ntlo efe le efe ya naha eo le tlang ho e rua ka lefu la lepera, 35monga ntlo o tla tla ho moprista ho mo tsebisa ka ho re: Ke lemohile ho kang letheba ka tlung ya ka. 36Moprista ha a eso ho kene ho tadimisisa letheba leo, o tla laela hore ntlo eo e phahlwe, hore se ka tlung se se ke sa tshwaetswa ke sesila; jwale moprista o tla kena ho tadimisisa ntlo eo. 37O tla tadimisisa letheba; ha a bona hoba le hlahisitse dikotjana maboteng a ntlo tse phobetsehileng leboteng, tse mmala o motalana, kapa o mofubetswana, 38moprista o tla tswa tlung eo; etlare ha a le monyako wa ntlo, a o kwale ka matsatsi a supileng. 39Moprista o tla kgutlela tlung eo ka la bosupa, mme ha a bona hobane letheba le namile maboteng a ntlo, 40o tla laela hore ho qhebollwe majwe ao lefu le namathetseng ho wona, a lahlelwe kantle ho motse, nqalong e sesila. 41Ho ntoo hopuwa ntlo kahare kahohle, mme ho tlositsweng leboteng le hopilweng ho tla tshollelwa kantle ho motse, nqalong e sesila. 42Ho tla nkwa majwe a mang a tlang ho bewa bakeng sa majwe a pele, ho nkwe mobu o mong o dubilweng ho bateha ntlo.

43Ekare ha letheba leo le boela le hlaha, mme le thopohela leboteng la ntlo, ha ho se ho qhebolotswe majwe, mme ha ho hopilwe lebota la ntlo ho bile ho batehilwe; 44moprista o tla tla, mme ha a bona hoba letheba le thopohetse lebota la ntlo, ke lepera le fukutlang, le jang ntlo; ntlo eo e sesila. 45Ntlo eo e tla heletswa, le majwe a yona, le difate tsa yona, le mabota a yona; ntho tseo kaofela di tla thothelwa kantle ho motse, nqalong e sesila. 46Leha e ka ba mang le mang ya keneng ka tlung eo ka matsatsi ao e kwetsweng ka wona, o tla ba sesila ho isa mantsiboya. 47E mong le e mong ya robetseng ka tlung eo, o tla hlatswa diaparo tsa hae; leha e ka ba mang le mang ya jetseng ka tlung eo, o tla hlatswa diaparo tsa hae.

48Empa ekare ha moprista a kgutlela, mme a bona hoba letheba ha le a ka la thopohela leboteng la ntlo, ha e se e batehilwe, moprista o tla bolela hore e hlwekile, hobane letheba le fedile. 49Hlatsuo ya ntlo eo e tla etswa ke moprista ka dirobele tse pedi, le lehong la kedare, le krimsone, le hisopa. 50Se seng sa dirobele o tla se hlabela pitseng ya letsopa e tshetseng metsi a molatswana; 51o tla nka lehong la kedare, le hisopa, le krimsone, le serobele se utlwang, mme o tla di qopetsa hammoho mading a serobele se hlabilweng, le metsing a molatswana, mme o tla foka ntlo eo hasupa ka wona. 52O tla etsa jwalo pheko ya ntlo ka madi a serobele, le ka metsi a molatswana, le ka serobele se utlwang, le ka lehong la kedare, le ka hisopa, le ka krimsone. 53Haele serobele se utlwang, o tla se tlohela a le kantle ho motse, nahathothe. Ho tla etswa jwalo pheko ya ntlo, mme etlaba e hlwekile.

54Ke wona oo molao o beetsweng mefuta yohle ya lepera, le setshwa, 55le lepera la diaparo, le la matlo, 56le diso, le makgopho, le matheba, 57ho tle ho tsejwe ka wona ntho e sesila, le ntho e hlwekileng. Ke oo molao bakeng sa lepera.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index