Search form

LUKA 11

Thapelo: thapelo ya Morena. — Tiisetso thapelong.

1Mohlomong, ha Jesu a le bakeng se seng, a rapela; eitse hobane a qete thapelo ya hae, e mong wa barutuwa ba hae, a re ho yena: Morena, re rute ho rapela, jwalokaha Johanne le yena a rutile barutuwa ba hae. 2A re ho bona: Ha le rapela, le no re: Ntata rona ya mahodimong, lebitso la hao a le ke le kgethehe; ho tle mmuso wa hao; thato ya hao e etswe lefatsheng jwalokaha e etswa lehodimong; 3o re fe, ka matsatsi wohle, bohobe ba rona, bo lekanang letsatsi le leng le le leng; 4o re tshwarele dibe tsa rona, hobane le rona re tshwarela bohle ba re sitetsweng; o se ke wa re isa molekong; o mpe o re lwele ho e mobe.

5A re ho bona: Ekare ha e mong ho lona a ena le motswalle, mme a ya ho yena bosiu bo boholo, a re ho yena: Motswalle, nkadime mahobe a mararo; 6hobane molekane wa ka wa moeti o fapohetse ha ka, mme ke hloka seo nka se beang pela hae; 7mme eo, ya leng kateng, ha a ka mo araba, a re: Se nkgathatse, hobane monyako o se o kwetswe, mme bana ba ka ba banyenyane ba robetse le nna diphateng, ke sitwa ho tsoha ho o fa; 8ke re ho lona: Leha a ne a ke ke a tsoha ho mo fa kahobane ke motswalle wa hae, o tla tsoha, a mo fe hohle hoo a ho hlokang ka baka la phehello ya hae. 9Le nna ke re ho lona: Kopang, mme le tla fuwa; batlang, mme le tla fumana; kokotang, mme le tla bulelwa; 10hobane e mong le e mong ya kopang o a fuwa, mme ya batlang o a fumana, mme ho tla bulelwa ya kokotang. 11Ntata motho ke ofe hara lona, ekareng ha ngwana hae a kopa bohobe ho yena, a ka mo fang lejwe? Leha a kopa hlapi, a ka hla a mo fa noha bakeng sa hlapi na? 12Leha a kopile lehe, a ka mo fa phepheng na? 13Mme ha esita lona ba lonya, le tseba ho nea bana ba lona dintho tse molemo, Ntata lona ya lehodimong o tla fetisisa hakakang ka ho nea Moya o Halalelang ho ba o kopang ho yena!

Jesu o fodisa motho ya semumu ya nang le motemona. — Jesu o hana ho etsa mohlolo.

14O ne a leleka motemona ya semumu; eitse hobane motemona a tswe, semumu sa bua, mme bongata ba makala. 15Empa ba bang ho bona ba re: O lelekisa batemona ka Beelsebule, morena wa batemona. 16Ba bang hape ba mo leka, ka ho qela pontsho e tswang lehodimong. 17Empa Jesu a tseba mehopolo ya bona, mme a re ho bona: Mmuso o mong le o mong o arohaneng ho itwantsha, o tla fetoha lesupi; mme ntlo e nngwe le e nngwe e arohaneng ho itwantsha, e tla wa. 18Ka baka leo, Satane le yena, ha a ka arohana ho itwantsha, mmuso wa hae o tla tiya jwang, haele moo lona le bolela hore ke leleka batemona ka Beelsebule? 19Ha efela nna ke leleka batemona ka Beelsebule, bara ba lona ba ba leleka ka mang? E tla ba bona baahlodi ba lona ke hona. 20Empa, ekare ha ke leleka batemona ka monwana wa Modimo, mmuso wa Modimo o le fihletse ruri. 21Mohla senatla se tshwereng marumo, se lebelang ntlo ya sona, mesebetsi ya sona kaofela e ituletse hantle; 22empa, ha ho ka tla e mong ya se fetisang ka matla, a se hlola, o tla se amoha dihlomo tsohle tseo se di tshepileng, a hapisise tse hapilweng ke sona. 23Ya sa ntwaneleng o a ntwantsha; le ya sa bokelleng le nna o a hasanya.

24Moya o ditshila ha o tswile ho motho, o ikela dithoteng tse tjheleng o ntse o batla phomolo; empa ha o e hlokile, o re: A nke ke boele tlung ya ka eo ke tswileng ho yona. 25Ere ha o fihla teng, o e fumane e fietswe, hape e hlophilwe. 26Jwale o ye, o late meya e mong e supileng, e o fetisang ka bolotsana, mme e kene, e dule teng; mme taba tsa motho eo tsa morao di fetise tsa pele ka ho dula hampe.

27Jesu a re a sa bolela taba tseo, mosadi e mong ya hara bongata a phahamisa lentswe, a re ho yena: Ho lehlohonolo popelo e o emereng, le matswele ao o a antseng. 28A mpa a re: E, empa haholo ho lehlohonolo ba utlwang lentswe la Modimo, mme ba le boloka.

29Eitse ha bongata bo petahana, Jesu a qala ho re: Moloko wona ke moloko o lonya; o qela mohlolo; mme ha o ka ke wa newa mohlolo, haese mohlolo wa moporofeta Jonase. 30Hobane jwalokaha Jonase e bile mohlolo ho ba Ninive, Mora motho le yena o tla ba jwalo, ho moloko wona. 31Mofumahadi wa Borwa o tla ema kahlolong le banna ba moloko wona, mme o tla ba tswa; hobane o ne a tlohe pheletsong tsa lefatshe ho tla mamela bohlale ba Salomone, mme bonang, e moholo ho Salomone o teng mona. 32Banna ba Ninive ba tla ema kahlolong le moloko ona, mme ba tla o tswa; hobane ba kile ba baka ka mokgosi wa Jonase, mme bonang, e moholo ho Jonase o teng mona.

33Ha ho motho ya hotetsang lebone ho le bea sephiring, leha e le katlasa morula; empa o le hloma kandelareng, hore ba kenang ba bone lesedi. 34Lebone la mmele ke leihlo; ka baka leo, ekare ha leihlo la hao le lokile, mmele wohle wa hao o na le lesedi; empa ha le le lebe, mmele wohle wa hao o lefifing. 35O iponele ke hona, hore lesedi le ho wena e se ke ya eba lefifi. 36Ekare ha mmele wohle wa hao o ena le lesedi, ho se moo ho leng lefifi, ke hona o tla ba le lesedi hohle, jwalokaha lebone le o bonesa ka lesedi la lona.

Jesu o nyatsa bangodi le bafarisi.

37A re a sa bua, mofarisi e mong a mo rapela, hore a ke a tle ho ja le yena; a ya, a dula dijong. 38Empa mofarisi a makala, ha a bona hobane ha a ka a itlhatswa, ha ho tla jewa. 39Morena a re ho yena: Lona bafarisi, le hlatswa sejana le mokeke kantle, kanthe kahare ho lona ho tletse boshodu le lonya. 40Mawatla ting! ya entseng bokantle, na ha a ka a etsa le bokahare na? 41Le mpe le fane ka dintho tsa lona, mme dintho kaofela di tla hlweka ho lona.

42Empa ho madimabe lona, bafarisi, hobane le ntsha karolo ya leshome ya kwena, le ya serue, le ya meroho yohle, mme le feta ho loka le lerato la Modimo! Anthe le ne le tshwanetse ho etsa ntho tsena, le ntse le sa tlohele ho etsa tseno.

43Ho madimabe lona, bafarisi, hobane le rata ditulo tse kapele masinagogeng, le ho dumediswa mapatlelong.

44Ho madimabe lona, bangodi le bafarisi, baikaketsi, hobane le jwaloka mabitla a sa bonahaleng, ao batho ba a hatang ba sa tsebe.

45Yaba e mong wa baruti ba molao o araba, a re ho yena: Moruti, ha o bua jwalo, o a re omanya le rona. 46Jesu a re: Ho madimabe le lona, baruti ba molao; hobane le jarisa batho diphahlo tse ba imelang, mme lona, le hana ho ama diphahlo tseo leha e le ka o mong wa menwana ya lona. 47Ho madimabe lona, hobane le haha mabitla a baporofeta ba bolailweng ke bontata lona; 48le fela le iketsa dipaki le ho dumela diketso tsa bontata lona; hobane ba ba bolaile, mme lona, le haha mabitla a bona. 49E sa le ka baka leo bohlale ba Modimo bo boletsweng, ba re: Ke tla ba romela baporofeta le baapostola, mme ba tla bolaya ba bang ho bona, ba hlorise ba bang; 50hore madi a baporofeta bohle a tsholotsweng, haesale lefatshe le thewa, a batlwe ho moloko ona, 51ho qala ka madi a Abele, ho qetella ka madi a Sakaria, ya bolailweng mahareng a aletare le tempele. E, ke rialo ho lona, ke re: A tla batlwa ho moloko ona.

52Ho madimabe lona, baruti ba molao, hobane le nkile senotlolo sa tsebo; ka sebele sa lona, ha le a ka la kena; hape, le thibetse le ba kenang.

53Eitse hobane a bolele taba tseo, bangodi le bafarisi ba qala ho mmuisa haholo, ba tle ba mmoledise hodima tse ngata. 54Ba ne ba mo laletse, ba tle ba tshware taba e ka tswang molomong wa hae, eo ba ka mo qosang ka yona.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index