Search form

LUKA 13

Bagalelea ba bolailweng ke Pilato.

1Mehleng yona eo, ba bang ba ne ba le teng ba mo phetelang tsa Bagalelea bano, bao madi a bona a neng a kopantswe ke Pilato le mahlabelo a bona. 2Jesu a araba, a re ho bona: Hleka le lekanya hoba Bagalelea bao e ne e le baetsadibe ho fetisa Bagalelea bohle, ha ba wetswe ke kotsi e kalo na? 3Tjhe, ke a le bolella. Empa ekare ha le sa bake, le tla timela jwalo kaofela. 4Leha e le bano ba leshome le metso e robileng meno e le mmedi, bao tora e ba wetseng hodimo Silowe, ya ba bolaya, hleka le lekanya hoba ba ne ba le molato ho fetisa batho bohle ba ahileng Jerusalema na? 5Tjhe, ke a le bolella. Empa ekare ha le sa bake, le tla timela jwalo kaofela.

Setshwantsho sa sefate sa feiye se sa beheng.

6A ba bolella le setshwantsho se reng: E mong o ne a na le sefate sa feiye se hlomilweng tshimong ya hae ya merara, mme a ya batla ditholwana ho sona, mme a se ke a di fumana. 7Yaba o re ho molemi wa merara: Bona; e se e le dilemo tse tharo ke ntse ke tla ho batla ditholwana sefateng sena sa feiye, mme ha ke di fumane; se reme, se thibile keng mobu feela? 8Molemi a araba, a re ho yena: Morena, ako se lese ka sona selemo sena hape, nke ke se leme, ke se tshele ka moitedi. 9Ekaba se tla beha ditholwana; ha ho se jwalo, o tla se rema.

Jesu o fodisa mosadi ka Sabatha.

10O ne a ruta sinagogeng se seng ka Sabatha. 11Mme bonang, mosadi o ne a le teng, ya kenweng ke moya o mo kudisitseng ka dilemo tse leshome le metso e robileng meno e le mmedi; o ne a futahane, a sitwa ho inamoloha le hanyenyane. 12Yare ha Jesu a mmona, a mmiletsa ho yena, a re: Mosadi, o lokolotswe lefung la hao! 13A ba a mmea matsoho. Yaba mosadi o phakisa a inamoloha, a rorisa Modimo. 14Empa mmusi wa sinagoge a hlonama ke hobane Jesu a fodisitse motho ka Sabatha, mme a bolella batho, a re: Matsatsi a tsheletse ao e ka kgonang ho sebetswe ka wona; le no tla ka wona ho tla fodiswa, e seng ka letsatsi la Sabatha. 15Empa Morena a mo araba, a re: Baikaketsi! na e mong le e mong wa lona ha a ke a lokolla kgomo ya hae, leha e le esele ya hae sejelong ka Sabatha, a tle a e ise ho nwa na? 16Mme mosadi enwa, e leng moradi wa Abrahama, ya bofilweng ke Satane dilemo di se di le leshome le metso e robileng meno e le mmedi, o ne a sa tshwanele keng ho lokollwa tlamong eo ka letsatsi la Sabatha na? 17A re a sa bolela taba tseo, bahanyetsi ba ha e ba swaba bohle; mme bongata bohle ba thabela mesebetsi yohle ya bokgabane e etswang ke yena.

Setshwantsho sa hlaku ya mosetareta; — sa ditomoso.

18A boela a re: Mmuso wa Modimo o tshwana le eng, mme ke tla o tshwantsha kang? 19O tshwana le hlaku ya mosetareta, eo motho a e nkileng, a e sunya tshimong ya hae; ya mela, ya eba sefate se seholo, mme dinonyana tsa lehodimo tsa aha makaleng a sona.

20A boela a re: Mmuso wa Modimo ke tla o tshwantsha kang? 21O tshwana le ditomoso tseo mosadi a di nkileng, a di kenya phofong e tekanyo tse tharo, ho fihlela ha e kokomohile kaofela.

Tsa monyako o patisaneng.

22Jesu a nna a ya le metse le metsana, a ntse a ruta, a lebile Jerusalema. 23E mong a re ho yena: Morena, hleka ba tlang ho bolokeha ha ba bakae na? A re ho bona: 24Etsang ka matla ho kena ka monyako o patisaneng; hobane ke a le bolella, ba bangata ba tla rata ho kena, mme ba tla sitwa. 25Etlare monga ntlo ha a se a tsohile, mme a kwetse monyako, lona le tla qala ho ema kantle, le ho kokota monyako, le re: Morena, Morena, re bulele! Mme o tla araba, a re ho lona: Ha ke le tsebe moo le tswang teng. 26Etlaba hona le qalang ho re: Re kile ra ja, ra ba ra nwa re ena le wena, mme o rutile diterateng tsa metse ya rona. 27Mme o tla re: Ke a le bolella, ke re: Ha ke le tsebe hore na le ba hokae; ntloheleng, lona bohle ba etsang ho sa lokang. 28Ke moo ho tla ba dillo le ditsikitlano tsa meno, ha le bona Abrahama, le Isaaka, le Jakobo, le baporofeta bohle, mmusong wa Modimo, mme lona la lahletswe ntle. 29Ba tla tswa botjhabela, le bophirimela, le leboya le borwa, mme ba tla dula dijong mmusong wa Modimo. 30Mme bonang, ba morao ba teng bao e tla ba ba pele, mme ba pele ba teng bao e tla ba ba morao.

Hloyo ya Heroda.

31Ka tsatsi lona leo, ha tla bafarisi ba bang ho yena, ba re ho yena: Tloha mona, o ikele, hobane Heroda o rata ho o bolaya. 32A re ho bona: Eyang, le bolelle phokojwe eo, le re: Bona, ke leleka batemona, mme ke sa fodisa batho kajeno le hosasane; mme ka la boraro ke ya phetheha. 33Empa e ka kgona ke tsamaye kajeno, le hosasane, le kamoso; hobane ha ho lokele hore moporofeta a bolawe kantle ho Jerusalema.

Molato le kotlo ya Jerusalema.

34Jerusalema, Jerusalema, ya bolayang baporofeta, ya tlepetsang ka majwe ba rongwang ho wena, ke ratile hangata hakakang ho bokella bana ba hao hammoho, jwaloka kgoho ha e bokella ditsuanyana tsa yona tlasa mapheo a yona, empa le hanne! 35Bonang, ntlo ya lona e tla sala e le lesupi; mme kannete ke a le bolella, ke re: Ha le ka ke la hlola le mpona, ho be ho fihle mohla le tla re: Ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index