Search form

LUKA 19

Sakea.

1Jesu a kena Jeriko, a pholletsa hara motse. 2Mme bonang, monna o ne a le teng ya bitswang Sakea; e ne e le molaodi wa balekgetho, hape e ne e le morui. 3a rata ho bona Jesu hoba ke mang, a mpa a sitwa ka baka la bongata; hobane a ne a le mokgutshwanyane boemong. 4Yaba o mathela pele, a hlwella sefateng sa sikomora, hore a tle a mmone, hobane o ne a tla feta ho sona. 5Yare ha Jesu a etla moo, a lelala hodimo, a mmona, mme a re ho yena: Sakea, phakisa o theohe; hobane e ka kgona ke fapohele tlung ya hao kajeno. 6Yaba o phakisa a theoha, a mo amohela ka thabo. 7Bohle, ha ba bona hoo, ba seba, ba re: O fapohetse ha monna wa moetsadibe. 8Empa Sakea a ema, a re ho Morena: Bona, Morena, leruo la ka ke le arolela mafutsana kalehare; mme ha ke amohile motho ntho e nngwe ka thetso, ke busetsa ho yena tse nne. 9Jesu a re ho yena: Kajeno, poloko e kene tlung ena; hobane enwa le yena ke mora wa Abrahama. 10Hobane Mora motho o tlile ho batla le ho pholosa ho timetseng.

Setshwantsho sa diponto.

11Eitse ha ba sa mametse taba tseo, Jesu a eketsa ho bolela setshwantsho, hobane a ne a le haufi le Jerusalema, mme ba ne ba lekanya hobane mmuso wa Modimo o tla hlaha kapele. 12A re: Motho e moholo o ne a etela fatsheng le hole ho inkela borena, a ntoo boya. 13A bitsa bahlanka ba hae ba leshome, a ba nea ponto tse leshome, a re ho bona: Le nne le bapatse ka tsona, ke be ke fihle. 14Empa batho ba motse wa hae ba ne ba mo hloile; ba roma manqosa mehlaleng ya hae, a reng: Ha re rate ha enwa a re busa. 15Eitse mohla a kgutlang a se a nkile borena, a laela hore bahlanka ba hae, bao a ba neileng ditjhelete, ba bitswe, a tle a tsebe hoba e mong le e mong o ruile ho le hokae ka papatso ya hae. 16Ha fihla wa pele, a re: Morena, ponto ya hao e hlahisitse ponto tse leshome. 17A re ho yena: Ho lokile, mohlanka ya molemo; ereka ha o bile kgabane ka ntho e nyenyane, busa metse e leshome. 18Wa bobedi a tla, a re: Morena, ponto ya hao e hlahisitse ponto tse hlano. 19a re ho yena: Le wena, o buse metse e mehlano. 20Mme e mong a tla, a re: Morena, ponto ya hao e sa le yona ena eo ke neng ke e phuthetse leseleng; 21hobane ke o tshabile, ka hobane o le motho ya thata: o nka seo o sa kang wa se bea, mme o kotula seo o sa kang wa se jala. 22A re ho yena: Mohlanka e mobe, ke tla o ahlola ka polelo ya hao. O ne o tseba hobane ke motho ya thata, ke nkang seo ke sa kang ka se bea, ke kotulang seo ke sa kang ka se jala! 23Ha ho le jwalo, ha o ka wa bea keng tjhelete ya ka bankeng, mme ho kgutleng ha ka nka be ke e latile le phaello ya yona? 24Yaba o re ho ba leng teng: Mo amoheng ponto eo, le e nee ya nang le diponto tse leshome. 25Ba re ho yena: Morena, o se a ena le diponto tse leshome. 26Ke fela ke re ho lona: Ho tla fuwa e mong le e mong ya nang le ntho; empa ya se nang letho o tla amohuwa le seo a nang le sona. 27Haele dira tseo, tse sa kang tsa rata hoba ke di buse, di tliseng mona, le di bolaye pela ka.

28Eitse hobane a bue taba tseo, a ba etella pele, a nyolohela Jerusalema.

Jesu o kena Jerusalema. — Thabo ya setjhaba le dillo tsa Jesu.

29Eitse ha a atametse Bethefage le Bethania, pela thaba e bitswang ya Mehlwaare, a roma barutuwa ba hae ba le babedi, 30a re: Eyang motsaneng oo le o lebileng; etlare ha le sa kena ho wona, le tla fumana petsana ya esele e holehilweng, e esong ho kallwe ke motho le ka mohla o le mong; e lokolleng, le e tlise. 31Ha e mong a ka le botsa, a re: Le e lokollelang? le re ho yena: Ke hobane Morena o a e hloka.

32Ba romilweng ba ya, ba fihlela ho le jwalokaha ba boleletswe. 33Eitse ha ba lokolla petsana, beng ba yona ba ba botsa, ba re: Petsana eo le e lokollelang? 34Ba re: Morena o a e hloka. 35Jwale ba tla le yona ho Jesu, ba ala dikobo tsa bona hodima petsana, mme ba hlwesa Jesu hodima yona. 36Ha a ntse a tsamaya, ba ala dikobo tsa bona tseleng. 37Ha a se a atametse motheo wa thaba ya Mehlwaare, bongata jwa barutuwa kaofela ba qala ho thaba, ba boka Modimo ka mantswe a maholo, ka baka la mehlolo yohle eo ba e boneng; 38ba re: Ho bokwe monghadi ya tlang ka lebitso la Morena! Kgotso e be lehodimong, le kganya mahodimong a hodimodimo!

39Bafarisi ba bang, ba hara bongata, ba re ho yena: Moruti, kgalemela barutuwa ba hao. 40A ba araba, a re ho bona: Ke a le bolella, ke re: Bao ha ba ka kgutsa, majwe a ka howa.

41Ha a atametse Jerusalema, a bona motse, a o llela, 42a re: Jo! hoja ebe le wena o tsebile, le ka tsatsi lena la hao, tse ka beng di o hlahisetsa kgotso! Empa jwale di patetswe mahlo a hao. 43Hobane matsatsi a tla o wela hodimo, ao bao e leng dira ho wena ba tla tjheka lengope, ba o teele hare ka lona, ba o thibelle ka nqa tsohle; 44ba tla o dihela fatshe, wena le bana ba hao ba ho wena, mme ba ke ke ba lesa ha hao lejwe hodima lejwe le leng; hobane ha o a ka wa tseba nako eo o etetsweng ka yona.

Jesu o phahla barekisi tempeleng. — Kgalefo ya baprista.

45Yaba o kena tempeleng, a qala ho phahlela ntle ba bapatsang le ba rekang teng; 46a re ho bona: Ho ngodilwe, ho thwe: Ntlo ya ka ke ntlo ya thapelo; empa lona, le e entse lehaha la mashodu.

47O ne a ruta tempeleng ka matsatsi wohle; mme baprista ba baholo, le bangodi, le baholo ba setjhaba, ba ne ba rata ho mo timetsa. 48Empa ba ne ba sa bone hore na ba tla etsa jwang kahobane setjhaba kaofela se ne se mo kgomaretse, se tle se mo mamele.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index