Search form

LUKA 21

Kabelo ya mosadi wa mohlolohadi.

1Eitse ha Jesu a ntse a tadima, a bona barui ba nokelang dimpho tsa bona polokelong ya letlotlo. 2A bona le mosadi wa mohlolohadi ya fumanehileng a nokela ditjheletana tse pedi. 3A re: Kannete ke re ho lona: Mohlolohadi eo ya fumanehileng, o noketse ho feta ba bang bohle; 4hobane bao kaofela ba noketse dikabelong tsa Modimo, ba nkile ho tlallweng ha bona; kanthe enwa seo a se noketseng o se nkile bofumanehing ba hae, o noketse hohle hoo a neng a phela ka hona.

Tshenyeho ya Jerusalema, — Ho kgutla ha Mora motho.

5Ba bang ha ba ntse ba bolela tempele, ba re, e kgabisitswe ka majwe a matle le ka dikabelo, a re: 6Haele ka tseo le di tadimileng, ho ya tla matsatsi ao lejwe le sa tlo ka le leswa hodima lejwe le leng, le sa heletswa.

7Yaba ba mmotsa, ba re: Moruti, na tseo di tla etsahala neng, mme pontsho e tla ba efe ya hoba tseo di se di tla hlaha? 8A re: Iponeleng, le tle le se ke la thetswa; hobane ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka, ba re: Ke nna Kreste, nako e atametse. Empa le se ke la ba latela. 9Mohla le utlwang dintwa le meferefere, le se ke la tshoha; hobane tseo di tshwanetse ho hlaha pele, empa le moo, bofelo bo ke ke ba hlaha kapele. 10Jwale a re ho bona: Setjhaba se tla tsohela setjhaba se seng matla, mmuso o mong o lwantshe mmuso o mong. 11Ditshisinyeho tse kgolo tsa lefatshe di tla ba teng, le ditlala ka nqa tse ngata, le mafu a akaretsang; mme matshabeho le mehlolo e meholo e tla ba teng e tswang lehodimong. 12Empa pele ho tseo tsohle, ba tla le tshwara ka matsoho a bona, ba le hlorise, ba le hulanyetse masinagogeng le diteronkong, ba le ise pela marena le babusisi, ka baka la lebitso la ka. 13Hoo ho tla le fihlela hore le bee bopaki. 14Ka baka leo, ikenyeng pelong tsa lona taba ya hore ha le na ho rera pele seo le tla ikarabela ka sona; 15hobane nna, ke tla le nea molomo le bohlale boo ba ipeileng dira ho lona ba tla sitwa ho bo fetola le ho bo hanyetsa. 16Le tla ekwa le ke batswadi ba lona, le ke banababo lona, le bahabo lona, le metswalle ya lona; ba tla bolaya ba bang ho lona; 17mme le tla hlouwa ke batho bohle ka baka la lebitso la ka. 18Empa qoba leha e le nngwe ya moriri wa dihlooho tsa lona, e ke ke ya timela. 19Le tla boloka meya ya lona ka sebete sa lona.

20Etlare ha le bona Jerusalema o teetswe hare ke makgotla a dira, le tsebe hoba tshenyeho ya wona e se e atametse. 21Mohlang oo, ba leng Judea ba balehele dithabeng; ba hara Jerusalema ba tswe; ba naheng ba se ke ba kena teng. 22Hobane matsatsi ao ke a tefetso, hore tsohle tse ngodilweng di phethahale. 23Empa ho tla ba madimabe baimana le ba anyesang mehleng eo, hobane tsietsi e tla ba kgolo lefatsheng, mme bohale bo tla wela setjhaba sena. 24Ba tla wa ka bohale ba sabole, ba iswe kgolehong ditjhabeng tsohle; mme Jerusalema o tla hatakelwa ke ditjhaba, ho be ho phethwe mehla ya ditjhaba.

25Dipontsho di tla ba teng letsatsing, le kgweding, le dinaleding; le lefatsheng ditjhaba di tla tsieleha, di be le matswalo, lewatle le ntse le duma le maqhubu a lona.26Batho ba tla neela moya ke tshabo le ke tebello ya tse tla tla lefatsheng; hobane tse matla tsa lehodimo di tla sisinyeha. 27Ke moo ba tla bona Mora motho a etla ka leru, ka matla le ka kganya e kgolo. 28Etlare ha tseo di qala ho hlaha, emisang dihlooho, mme le lelale hodimo, hobane topollo ya lona e tla be e atametse. 29A ba bolella setshwantsho, a re: Bonang sefate sa feiye le difate tsohle. 30Ha le di bona di se di hlahisa mahlaku, le ye le tsebe le lona hoba lehlabula le haufi. 31Ka mokgwa o jwalo le lona, etlare ha le bona tseo di hlaha, le tsebe hoba mmuso wa Modimo o haufi. 32Kannete ke re ho lona: Moloko ona o ke ke wa feta, tseo di eso ho hlahe. 33Lehodimo le tla feta le lona lefatshe, empa dipolelo tsa ka di ke ke tsa ba tsa feta.

34Empa le iponele, hore dipelo tsa lona di se ke tsa imelwa ke ho ja le ho nwa hampe, le ke dipelaelo tsa bophelo bona, mme letsatsi leo la le tshwara sehloho; 35hobane le tla wela ba ahileng lefatsheng lohle jwaloka sefi. 36Fadimehang ke hona, mme le rapele kamehla, le tle le newe tokelo ya ho phonyoha ho tseo tsohle tse tla etsahala, le ya ho ema pela Mora motho.

37Jesu o ne a ruta tempeleng motshehare; bosiu o ne a etswa, a ya dula thabeng e bitswang ya Mehlwaare. 38Mme batho kaofela ba ne ba etla ho yena tempeleng ho mo mamela, e sa le ka meso.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index