Search form

LUKA 7

Ho fodiswa mohlanka wa molaodi wa lekgolo.

1Yare ha a qetile dipolelo tsa hae tsohle ditsebeng tsa setjhaba, a kena Kapernauma. 2Molaodi wa lekgolo o ne a ena le mohlanka ya kulang, ya leng makgatheng a ho shwa, eo a mo ratang haholo. 3Eitse ha a utlwa taba tsa Jesu, a roma baholo ba Bajuda ho yena, ho mo rapela hore a tle ho fodisa mohlanka wa hae. 4Ha ba fihla ho Jesu, ba mo rapela ka matla, ba re: O tshwanelwa ke ho rapela ka matla, ba re: O tshwanelwa ke ho etswa jwalo ke wena; 5hobane o rata setjhaba sa rona, e bile ke yena ya re hahetseng sinagoge. 6Yaba Jesu o ya le bona. Ha a se a le haufi le ntlo, molaodi wa lekgolo a roma metswalle ya hae ho yena, ho re ho yena: Morena, o se ke wa ikgathatsa; hobane ha ke a tshwanela hore o kene tlung ya ka. 7Ke ka baka leo ke itekantseng ya sa tshwaneleng ho ya ho wena; o mpe o bue polelo, mme mohlanka wa ka o tla fola. 8Hobane le nna, ke leng motho ya laolwang ke ba bang, ke na le bahlabani ba katlase ho nna; ha ke re ho e mong: Eya, o a ye: Le ho e mong: Tloo, o a tle; le ho mohlanka wa ka: Etsa hoitseng, o a ho etse. 9Eitse ha Jesu a utlwa taba tseo, a mo tsota; mme a retelehela ho bongata bo mo latetseng, a re: Ke a le bolella, ke re: Ha ke eso ho bone tumelo e kalo, le Iseraeleng. 10Ba neng ba romilwe, yare ha ba kgutletse hae, ba fihlela mohlanka ya neng a kula, a se a fodile.

Tsoso ya mohlankana wa Naine.

11Yare ka tsatsi le hlahlamang, a etela motseng o bitswang Naine; barutuwa ba bangatanyana ba hae ba ne ba mo latela le bongata bo boholo ba batho. 12Yare ha a atamela kgoro ya motse, ha bo ho jerwe mofu, ngwana ya nnotshi wa mmae, le hona mosadi eo e le mohlolohadi; o ne a latetswe ke bongata bo boholo ba batho ba motse. 13Eitse ha Morena a mmona, a mo utlwela bohloko, a ba a re ho yena: Se lle. 14Mme a atamela, a ama mojaro wa mofu. Yaba ba mo jereng ba ema. A re: Mohlankana, ke re ho wena: Tsoha! 15Yaba mofu o a dula, a qala ho bua; mme Jesu a mo nea mmae. 16Mme bohle ba tshwarwa ke tshabo, ba rorisa Modimo, ba re: Moporofeta e moholo o hlahile hara rona; Modimo o etetse setjhaba sa wona. 17Taba eo a bolelwang ka yona ya tuma Judea yohle le naheng yohle e kamathoko.

Johanne Mokolobetsi o romela ho botsa Jesu. — Jesu o paka tsa Johanne.

18Taba tseo kaofela tsa phetelwa Johanne ke barutuwa ba hae. 19Yaba Johanne o bitsa barutuwa ba hae ba babedi, a ba romela ho Jesu, a re: Nake wena ya boletsweng, ho thwe, o tla tla, kapa re sa lebeletse e mong na? 20Banna bao, ha ba fihla ho yena, ba re: Johanne Mokolobetsi o re romile ho wena, a re: Na ke wena ya boletsweng, ho thwe, o tla tla, kapa re sa lebeletse e mong na? 21Ka yona nako eo, Jesu o ne a fodisa ba bangata malwetse, le mafu a bona, le meya e mebe, mme ba bangata ba neng ba foufetse o ne a ba sitsa ka pono. 22Yaba Jesu o araba, a re ho bona: Eyang, le tsebise Johanne tseo le di boneng, le tseo le di utlwileng: difofu di a bona, dihlotsa di a tsamaya, balepera ba ntlafala, ba thibaneng ditsebe ba utlwa, bafu ba tsoha, mme Evangeli e bolellwa mafutsana. 23Mme ho lehlohonolo ya sa tlo ka a kgoptjwa ho nna.

24Eitse hobane ba romilweng ke Johanne ba tlohe, Jesu a qala ho bolella bongata bakeng sa Johanne, a re: Le ne le ile ho bonang feelleng? A e ne e le lehlaka le tsukutlwang ke moya na? 25Le mpa le ne le ile ho bonang na? A e ne e le motho ya apereng dikobo? A e ne e le motho ya apereng dikobo tse bonolo na? Bonang ba apereng dikobo tsa bokgabane, ba iphepang ka tse monate, ba matlung a marena. 26Ana le ne le ile ho bonang na? A e ne e le moporofeta na? E, ke rialo ho lona, le hona e le ya fetisang moporofeta. 27Ke yena eo ho ngodilweng tsa hae, ha ho thwe: Bona, ke roma pela sefahleho sa hao lenqosa la ka, le tla lokisa tsela pela hao. 28Ke re ho lona: Hara ba tswetsweng ke basadi, moporofeta e moholo ho Johanne Mokolobetsi ha a yo. Feela, e monyenyane mmusong wa Modimo o moholo yo Yena. 29Bohle ba mo utlwileng le balekgetho, ha ba kolobetswa ka kolobetso ya Johanne, ba tlotlisitse ho loka ha Modimo. 30Empa bafarisi le baruti ba molao ba itshenyeleditse morero wa Modimo, ha ba sa ka ba kolobetswa ke yena.

31Yaba Morena o re: Batho ba moloko wona ke tla ba lekanya le eng? ba tshwana le eng? 32Ba tshwana le bana ba dutseng lepatlelong, ba howanang, ba re: Re le teetse phala, mme ha le a ka la etsa tjhao; re le binetse mahlomola, mme ha le a ka la lla. 33Hobane Johanne Mokolobetsi o tlile a sa je bohobe, a sa nwe veine, mme le re: O na le motemona. 34Mora motho yena o tlile a eja, a enwa, mme le re: A le ke le boneng motho wa moji le wa monwi, motswalle wa balekgetho le wa baetsadibe. 35Empa bohlale bo ipaketswe ke bana ba jona bohle.

36Mofarisi e mong a mo rapela hore a tle ho ja le yena, mme Jesu a kena ka tlung ya mofarisi, a dula dijong. 37Mme bonang, mosadi wa motse, eo e neng e le moetsadibe, yare ha a utlwa hobane o dutse dijong tlung ya mofarisi, a tlisa pitsa ya alebastera, e tletseng setlolo. 38A ema maotong a hae kamora hae, a ntse a lla; a qala ho mo kolobisa maoto ka meokgo ya hae, a ntoo a hlakola ka moriri wa hlooho ya hae; a mo aka maoto, a a tlotsa ka setlolo. 39Yaba mofarisi ya neng a mmitsitse, ha a bona hoo, o ipuella, a re: Motho enwa, hoja ke moporofeta, a ka be a tseba mosadi eo, ya mo amang, hoba ke mang, le hoba ke ya jwang; hobane ke moetsadibe. 40Jesu a mo araba, a re ho yena: Simone, ke na le seo ke o bolellang sona. A re: Bua, moruti. 41Morui o ne a le teng ya nametsweng ke batho ba le babedi; e mong o ne a namile ka didenare tse makgolo a mahlano, e mong ka tse mashome a mahlano. 42Yare ha ba hloka seo ba ka lefang ka sona, a ba tlohella molato ba babedi. Ako bolele hore ke ofe ho bona ya tla mo rata haholo. 43Simone a mo araba, a re: Nka re: Ke ya tloheletsweng ho hoholo. Jesu a re ho yena: O ahlotse hantle. 44Yaba o retelehela ho mosadi, a re ho Simone: Mosadi enwa o a mmona na? Ke kene tlung ya hao, mme ha o a ka wa nnea metsi ho itlhatswa maoto; empa enwa o kolobisitse maoto a ka ka meokgo, o a hlakotse ka moriri wa hlooho ya hae. 45Ha o a ka wa nkaka; empa enwa, esale a kena, ha a ka a phetsa ho aka maoto a ka. 46Ha o a ka wa ntlotsa hlooho ka ole; empa enwa o tlotsitse maoto a ka ka setlolo, 47ka baka leo, ke re ho wena: Dibe tse ngata tsa hae o di tshwaretswe; ke ka baka leo a ratileng haholo; empa ya tlohellwang ho honyenyane, o rata hanyenyane. 48Yaba o re ho mosadi: O tshwaretswe dibe tsa hao. 49Ba dutseng le yena dijong ba qala ho ipuella, ba re: Enwa ke mang, ha a bile a tshwarela batho dibe? 50Jesu a mpa a re ho mosadi: Tumelo ya hao e o pholositse; eya ka kgotso.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index