Search form

LUKA 9

Thomo ya baapostola.

1Jesu a bokella barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi, a ba fa matla le borena ho hlola batemona bohle, le ho fodisa malwetse. 2A ba roma ho bolela mmuso wa Modimo, le ho fodisa ba kulang; 3a re ho bona: Le se ke la nkela tsela letho, leha e le mare, leha e le mokotla, kapa bohobe, kapa tjhelete, le hona le se ke la ba le dikobo tse pedi. 4Ntlo efe le efe eo le tla kena ho yona, le dule teng, le be le tlohe teng. 5Haele bohle ba sa le amoheleng, etlare ha le etswa motseng oo, le hlohlore lerole la dieta tsa lona, e be bopaki ho bona. 6Yaba ba tswa, ba ya le metse le metsana, ba bolela Evangeli, ba fodisa batho kahohle.

Heroda o tsietswa bakeng sa Jesu.

7Heroda moteterareke a utlwa tsohle tse entsweng ke Jesu, mme a tsieleha, hobane ba bang ba ne ba re: Johanne o tsohile bafung, 8ba bang ba re: Elia o hlahile; mme ba bang ba re: E mong wa baporofeta ba kgale o tsohile bafung. 9Empa Heroda o ne a re: Haele Johanne ke mo kgaotse hlooho, nna; mme jwale, eo ke mang eo ke utlwang ditaba tse kalo hodima hae? Mme o ne a rata a ka mmona.

10Yare ha baapostola ba kgutlile, ba bolella Jesu tsohle tseo ba di entseng; mme a ba nka le yena, a ya le bona kathoko, lefeelleng le bapileng le motse o bitswang Bethsaida. 11Eitse hobane batho ba tsebe, ba mo latela. Jesu a ba amohela, a ba bolella taba tsa mmuso wa Modimo, mme a fodisa ba batlang phodiso.

Katiso ya mahobe.

12Letsatsi ha le qala ho rapama, ba leshome le metso e mmedi ba tla, ba re ho yena: Kgutlisa bongata, ba tle ba ye metseng le metsaneng e re teetseng hare, mme ba bone dijo teng, hobane mona re feelleng. 13Empa a re ho bona: Ba fepeng, e le lona. Ba re: Re na le mahobe a mahlano feela le dihlapi tse pedi; haese hore e be rona re ka yang ho rekela setjhaba sena sohle dijo! 14Hobane e ne e batla ho ba banna ba dikete tse hlano. Yaba o re ho barutuwa ba hae: Ba dudiseng ka dihlopha tsa ba mashome a mahlano. 15Ba etsa jwalo, mme ba ba dudisa kaofela. 16Yaba Jesu o nka mahobe a mahlano le dihlapi tse pedi, a lelala hodimo, a boka; a ntoo ngwatha mahobe, a a nea barutuwa ba hae, hore ba a abele bongata. 17Ba eja, ba kgora bohle; mme ha nkwa diroto tse leshome le metso e mmedi tse tletseng dingwathwana tse setseng.

Jesu o botsa barutuwa hore batho ba re, ke mang?

18Ha a le kathoko, a rapela, a ena le barutuwa ba hae, a ba botsa, a re: Batho ba re, ke mang? 19Ba araba, ba re: Ho thwe ke ba bang: O Johanne Mokolobetsi; ba bang ba re: O Elia; empa ba bang ba re: E mong wa baporofeta ba kgale o tsohile bafung. 20A re ho bona: Lona, le re ke mang? Yaba Simone Petrose o araba, a re: O Kreste wa Modimo. 21A mpa a ba laya haholo, hore ba se ke ba bolella motho jwalo; 22a re: E ka kgona Mora motho a utlwe bohloko bo boholo, a lahlwe ke baholo, le ke baprista ba baholo, le ke bangodi, a bolawe, a ntoo tsoha bafung ka letsatsi la boraro.

Tsa ho latela Jesu.

23A ba a bolella bohle, a re: Ekare ha e mong a rata ho ntatela, a ke a itele, a ipelese sefapano sa hae ka tsatsi le leng le le leng, mme a ntshale morao. 24Hobane ya ratang ho boloka bophelo ba hae, o tla timellwa ke bona; empa ya timellwang ke bophelo ba hae ka baka la ka, ke yena ya tla bo boloka. 25Molemo ho motho e ka ba eng, leha a rua lefatshe kaofela, ha a itimetsa, leha a itahla? 26Hobane e mong le e mong ya hlajwang ke dihlong ka nna le ka ditaba tsa ka, Mora motho le yena o tla mo hlabelwa ke dihlong, mohla a tlang ka kganya ya hae, le ya Ntatae, le ya mangeloi a halalelang. 27Kannete, ke re ho lona: Ba bang ba teng ho ba emeng mona, ba ke keng ba utlwa ho shwa, ba eso ho bone mmuso wa Modimo.

Ponahalo e kganyang ya Jesu thabeng.

28Kamora taba tseo, hobane ho fete matsatsi a batlang ho roba meno e le mmedi, Jesu a ya le Petrose, le Johanne, le Jakobo, a nyolohela thabeng ho rapela. 29A re a sa ntse a rapela, ponahalo ya sefahleho sa hae ya fetoha, mme diaparo tsa hae tsa sweufala, tsa kganya. 30Banna ba babedi ba eba teng moo, ba buisana le yena, e le Moshe le Elia, 31ba hlahile ka kganya; ba ne ba bolela lefu la hae, leo a tla le phetha Jerusalema. 32Empa Petrose, le ba nang le yena, ba ne ba tshwerwe ke boroko. Yare ha ba tsoha, ba bona kganya ya hae, le banna ba babedi ba nang le yena. 33Bao ba re ba sa tloha ho yena, Petrose a bolella Jesu, a re: Monghadi, ho molemo ha re ka dula mona; a re etseng metlotlwane e meraro; o mong e be wa hao, o mong e be wa Moshe, o mong e be wa Elia. O ne a sa tsebe seo a se bolelang. 34Yare a sa rialo, leru la hlaha, la ba kgurumetsa; mme ba tshwarwa ke tshabo, ha bao ba kena lerung. 35Yaba lentswe le tswa lerung, la re: Ke enwa Mora ka ya ratwang, mo utlweng. 36Yare lentswe leo le sa bua, Jesu a sala a nnotshi. Barutuwa ba kgutsa, ba se ke ba bolella motho, mehleng eo, letho la tseo ba di boneng.

Phodiso ya mohlankana ya nang le motemona.

37Yare hosasa, ha ba theoha thabeng, bongata bo boholo ba mo kgahlanyetsa. 38Monna e mong ya hara bongata a howa, a re: Moruti, ke a o rapela, tadima mora ka; hobane o nnotshi ho nna. 39O ka bona, moya o ye o mo tshware; ebe ke ha a se a bokolla; o mo sisinye haholo, o mo ntshise makweba, mme o hane ho mo tlohela, leha o se o mo tepeleditse hampe. 40Ke rapetse barutuwa ba hao, ka re, ba o leleke; ba mpa ba sitwa. 41Jesu a bua, a re: Wee! moloko o sa dumeleng, o kgopo, ke tla ba le lona ho le hokae na? ke tla le behela pelo ho le hokae na? Tlisa mora wa hao mona. 42A re a sa tla, motemona a mo idibanya, a ba a mmipetsa; empa Jesu a kgalemela moya o ditshila, a fodisa ngwana, mme a mo nea ntatae. 43Mme bohle ba tsota borena bo matla ba Modimo.

Jesu o boela a porofeta lefu la hae.

Bohle ha ba tsota tsohle tseo Jesu a di etsang, a bolella barutuwa ba hae, a re: 44Le ikenye ditaba tsena ditsebeng tsa lona. Hobane Mora motho o ya neelwa matsohong a batho. 45Empa ha ba ka ba utlwisisa polelo eo, ya ba sirela, hore ba se ke ba e utlwisisa, mme ba tshaba ho mmotsa hodima lentswe leo.

E moholo mmusong wa mahodimo ke mang?

46Ha hlaha kgang hara bona, ya ho tseba hore e moholo hara bona ke mang. 47Eitse Jesu ha a bona mehopolo ya dipelo tsa bona, a nka ngwana, a mmea pela hae, 48a re ho bona: E mong le e mong ya amohelang ngwana eo ka lebitso la ka, o amohela nna; mme ya nkamohelang, o amohela ya nthomileng; hobane eo e leng e monyenyane ho lona bohle, ke yena eo e leng e moholo.

49Yaba Johanne o bua, a re: Monghadi, re bone e mong ya lelekang batemona ka lebitso la hao, mme re mo hanetse, hobane ha a o latele hammoho le rona. 50Empa Jesu a re ho yena: Le se ke la mo hanela; hobane ya sa re lwantsheng, o a re lwanela.

Basamaria ba hana ho amohela Jesu.

51Yare matsatsi ao a tla nkelwa kganyeng ka wona ha a ntse a atamela, a itiisa ho ya Jerusalema. 52A roma manqosa a mo etellang pele; bao ba tloha, ba kena motseng wa Basamaria, ho mo lokisetsa. 53Empa ba teng ha ba ka ba mo amohela, kahobane sefahleho sa hae se ne se lebile nqa Jerusalema. 54Barutuwa ba hae, boJakobo le Johanne, yare ha ba bona hoo, ba re: Morena, na o rata ha re ka re, mollo o theohe lehodimong, o ba tjhese, jwalokaha Elia a entse le yena na? 55Empa Jesu a reteleha, a ba kgalemela, a re: Ha le tsebe hoba le ba moya o jwang! 56Hobane Mora motho o tlile, e seng ho timetsa meya ya batho, empa e le ho e pholosa. Ba ntoo fetela motsaneng o mong.

Tsa ho latela Jesu.

57Yare ha ba tsamaya tseleng, motho e mong a re ho yena: Morena, ke tla o latela hohle moo o ka yang teng. 58Empa Jesu a re ho yena: Diphokojwe di na le mesima, le dinonyana tsa lehodimo di na le matlo; empa Mora motho ha a na moo a ka samelang hlooho ya hae teng. 59A re ho e mong: Ntatele. Empa eo a re: Morena, ako ntumelle, ke ye ho epela ntate pele. 60Jesu a re ho yena: Lesa bafu ba epele bafu ba bona; haele wena, eya bolela mmuso wa Modimo. 61E mong hape a re: Ke tla o latela, Morena; o mpe o ntumelle, ke ye ho dumedisa ba ntlo ya ka pele. 62Empa Jesu a re ho yena: Ya beang letsoho la hae mohomeng, mme a boela a hetla, ha a tshwanele mmuso wa Modimo.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index