Search form

MAREKA 13

Tshenyeho ya Jerusalema le ho kgutla ha Jesu.

1A re a sa tloha tempeleng, e mong wa barutuwa ba hae a re ho yena: Moruti, bona, ke majwe a makakang, le mehaho e mekakang! 2Jesu a araba, a re ho yena: O a e bona mehaho e meholo eo? Ha ho ka ke ha leswa mona lejwe hodima lejwe le leng, le sa heletswang.

3Yare ha a dutse thabeng ya Mehlwaare, mabapa le tempele, Petrose, le Jakobo, le Johanne, le Andrease, ba mmotsa kathoko, ba re: Re bolelle nako eo taba tseo di tla etsahala ka yona, mme pontsho ya mohla tseo tsohle di tla etsahala e tla ba eng?

5Yaba Jesu o qala ho ba bolella, a re: Iponeleng hore le se ke la thetswa ke motho. 6Hobane ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka, ba re: Ke nna Kreste. Mme ba tla thetsa ba bangata. 7Mohla le utlwang dintwa le medumo ya dintwa, le se ke la tshoha; hobane e ka kgona hoo ho etsahale; empa le moo ha e eso ho be bona bofelo. 8Hobane setjhaba se seng se tla tsohela setjhaba se seng matla, mmuso o mong o lwantshe mmuso o mong; ditshisinyeho tsa lefatshe di tla ba teng ka nqa tse ngata, le ditlala di tla ba teng le meferefere. 9Tseo ke qalo ya tlokotsi. Empa lona le iponele: hobane ba tla le isa makgotleng le masinagogeng; le tla otlwa, le emiswe pela babusisi le marena ka baka la ka, le tle le be dipaki ho bona. 10E ka kgona Evangeli e bolelwe ditjhaba tsohle pele. 11Mohla ba le hulang ho le isa kahlolong, le se ke la belaela pele ka seo le tla se bolela, mme le se ke la se nahana, empa seo le tla se newa nakong yona eo, le bolele sona; hobane e ke ke ya eba lona le buang, empa e tla ba Moya o Halalelang. 12Ngwanabo motho o tla neela ngwanabo polaong, ntata motho a etse ngwana hae jwalo, mme bana ba tla tsohela batswadi ba bona matla, ba ba bolaye. 13Le tla hlouwa ke bohle ka baka la lebitso la ka; empa ya tiisetsang ho fihlela qetellong, ke yena ya tla bolokeha.

14Etlare ha le bona manyala a bofediso, a boletsweng ke moporofeta Daniele, a eme moo a sa lokelang — ya balang a lemohe — mohlang oo, ba leng Judea ba balehele dithabeng; 15ya leng hodima ntlo, a se ke a theohela tlung, a se ke a kena ho nka letho tlung ya hae; 16le ya leng naheng, a se ke a kgutlela hae ho nka kobo ya hae. 17Ho mpa ho tla ba madimabe basadi ba baimana le ba anyesang mehleng eo. 18Hape, le rapele hore paleho ya lona e se hlahe mariha. 19Hobane mehla eo e tla ba ya mahlomola ao ho esong ho ka ho bonwa a makalo haesa le tshimolohong ya hlolo, ha Modimo o ne o hlola dintho, ho fihlela jwale, mme ho ke ke ha eba teng a jwalo le ka mohla o le mong. 20Le hojane Morena a sa ka a kgutshofatsa matsatsi ao, ekabeba ho ne ho ke ke ha phela motho; empa ka baka la bakgethwa bao a ba kgethileng, o kgutsofaditse matsatsi ao. 21Mohlang oo, ha motho a re ho lona: Bonang, Kreste o mona, kapa: Bonang, o mane, le se ke la dumela. 22Hobane ho tla hlaha Bokreste ba bohata, le baporofeta ba bohata, mme ba tla etsa dipontsho le mehlolo, ba tle ba thetse le bona bakgethwa, hola ke ntho e ka etswang. 23Lona, le iponele. Bonang, ke le boleletse tsohle pele.

24Empa mehleng eo, kamora mahlomola ao, letsatsi le tla fifala; kgwedi e ke ke ya kgantsha lesedi la yona; 25dinaledi di tla wa lehodimong, mme tse matla tse mahodimong di tla sisinyeha. 26Ke moo ba tla bona Mora motho a etla ka maru, ka matla a maholo le ka kganya. 27Ke moo a tla roma mangeloi a hae, le ho bokella bakgethwa ba hae meyeng e mene, ho qala pheletsong ya lefatshe ho isa pheletsong ya lehodimo. 28Ithuteng, ho lekanya ditaba ka sefate sa feiye. Lekala la sona ha le se le le bonolo, mme le se le hlahisa mahlaku, le tseba kahoo hobane lehlabula le haufi. 29Ka mokgwa o jwalo, le lona, etlare ha le bona tseo di hlaha, le tsebe hoba Mora motho o haufi, o monyako. 30Kannete ke re ho lona: Moloko wona o ke ke wa feta, tseo tsohle di eso ho etsahale. 31Lehodimo le lefatshe di tla feta, empa dipolelo tsa ka di ke ke tsa feta.

Kgothatso ya ho lebela.

32Empa haele bakeng sa letsatsi leo le hora eo, ha ho ya tsebang, leha e le mangeloi a lehodimong, leha e le Mora, haese Ntate feela. 33Iponeleng, le fadimehe, mme le rapele, hobane ha le tsebe mohla e tla ba nako. 34Ho jwaloka motho ha a etile, a tlohetse ntlo ya hae, a neile bahlanka ba hae ditaelo tsa hae, a laetse e mong le e mong mosebetsi wa hae, mme a laetse molebedi wa monyako ho lebela. 35Lebelang ke hona; hobane ha le tsebe mohla monga ntlo a tla tla, kapa mantsiboya, kapa bosiu bo boholo, kapa mokoko ha o lla, kapa kameso; 36esere, ha a etla ka ho le tsometsa, a le fihlela le robetse. 37Seo ke le bolellang sona, ke se bolella bohle: Lebelang!

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index