Search form

MAREKA 15

Jesu o iswa pela Pilato, o ahlolelwa lefu. — Ditshomo tsa bahlabani.

1E sa le hosasa, baprista ba baholo ba etsa morero le baholo, le bangodi, le lekgotla kaofela. Eitse hobane ba tlame Jesu, ba ya le yena, mme ba mo neela Pilato.

2Pilato a mmotsa, a re: Na o morena wa Bajuda na? A araba, a re ho yena: O boletse teng. 3Yaba baprista ba baholo ba mo qosa ka taba tse ngata. 4Pilato a boela a mmotsa, a re: Na ha o arabe letho na? Bona, ba o qosa ka ditaba tse ngata hakakang! 5Empa Jesu a se ke a araba letho, Pilato a ba a makala.

6Mohla mokete, o ne a ba lokollela motlamuwa e mong, eo ba mo qelang. 7Ho ne ho na le e mong, ya bitswang Barabase, ya holehilweng le ba bang ba entseng moferefere, ba bolaile motho moferefereng. 8Bongata ha bo nyolohile, ba qala ho kopa hore Pilato a etse jwalokaha a ne a ba etsetsa kamehla. 9Pilato a ba araba, a re: Hleka le rata ha ke le lokollela morena wa Bajuda na? 10Hobane o ne a tseba hoba baprista ba baholo ba mo neetse yena ka baka la mona. 11Empa baprista ba baholo ba hlohlelletsa bongata hore a ba lokollele Barabase. 12Pilato a boela a bua, a re ho bona: Ha ho le jwalo, le rata hore ke etseng ka eo le reng ke morena wa Bajuda? 13Yaba ba boela ba howa, ba re: Mo thakgise! 14Pilato a re ho bona: Na o entse bobe bofe? Jwale ba totisa ho howa, ba re: Mo thakgise! 15Mme kahobane Pilato a ne a rata ho kgahlisa bongata, a ba lokollela Barabase, mme eitse hobane a shape Jesu, a mo neela ho thakgiswa.

16Bahlabani ba mo isa lebaleng, ke ho re, lekgotla le leholo, mme ba bokella sehlopha sohle. 17Ba mo apesa kobo ya purepera; ba loha mofapahlooho wa meutlwa, ba mo rwesa wona hloohong; 18mme ba qala ho mo dumedisa, ba re: Dumela, morena wa Bajuda! 19Ba mmata hloho ka leqala, ba mo tshwela ka mathe, ba wa ka mangwele, ba mo kgumamela. 20Eitse hobane ba mo some, ba mo hlobodisa kobo ya purepera, ba mo apesa diaparo tsa hae, mme ba ya le yena ho mo thakgisa.

Jesu o a thakgiswa.

21Ba qobella e mong ya fetang, a etswa masimong, hore a jare sefapano sa Jesu; e ne e le Simone wa Sirene, ntata Aleksandere le Rufuse.

22Ba mo isa thoteng ya Golgotha; ha ho fetolwa, ke ho re, thota ya lehata. 23Mme ba mo nea veine e tswakilweng ka mira, hore a e nwe; empa a se ke a e nka.

24Ha ba mo thakgisitse, ba arolelana diaparo tsa hae, ba di laola ka lotho, ho tseba seo e mong le e mong a tla se nka. 25E ne e le hora ya boraro ha ba mo thakgisa.

26Lengolo la molato wa hae le ne le ngodilwe, le re: Morena wa Bajuda.

27Hammoho le yena ba thakgisa le disenyi tse pedi, se seng ka letsohong la hae le letona, se seng ka ho le letshehadi. 28Kahoo, ha etsahala lengolo le itseng: O badilwe le bakgopo.

29Ba fetang ba ne ba mo nyefola, ba sisinya dihlooho tsa bona, ba re: Hela! wena ya qhaqhang tempele, ya e tsosang ka matsatsi a mararo, 30o ipholose ka ho theoha sefapanong! 31Ka mokgwa o jwalo, le bona baprista ba baholo ba buisana le bangodi ka ditshomo hodima hae, ba re: O pholositse ba bang, yena o sitwa ho ipholosa! 32Kreste, morena wa Iseraele, a ke a theohe jwale sefapanong, re tle re bone, mme re dumele. Le ba thakgisitsweng le yena ba ne ba mo hlapaola.

33Ha ho tlile hora ya botshelela, lefifi la eba teng lefatsheng lohle, ho fihlela hora ya boroba mono o le mong. 34Ka hora ya boroba mono o le mong, Jesu a howa ka lentswe le leholo, a re: Eloi, Eloi, lamma sabakthani? Ha ho fetolwa, ke ho re: Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntloheletseng na? 35Ba bang ho ba leng moo, ha ba utlwa, ba re: Utlwang, o bitsa Elia. 36Yaba e mong o a matha, mme hobane a tlatse seponse ka asene, a se hloma leqaleng, a mo nwesa, a re: Lesang, re ke re bone ha ekaba Elia o tla tla mo fanyolla.

37Empa Jesu a meketsa ka lentswe le leholo, a neela moya.

38Yaba lesela la tempele le hahoha kalehare, ho qala hodimo ho isa tlase.

39Molaodi wa lekgolo ya emeng moo, malebana le yena, eitse ha a bona kamoo a neetseng moya kateng, hobane a meketse, a bolela, a re: Motho enwa e ne e le Mora wa Modimo ruri.

40Le basadi ba ne ba le teng, ba tadimile ba le hole; hara bona ho ne ho le Maria Magdalena, le Maria, mma Jakobo e monyenyane le Jose, le Salome. 41Ke bao, e neng ere ha a sa le Galelea, ba neng ba mo latela, ba mo sebeletsa, ba ena le ba bang ba bangata, mme ba ne ba nyolohetse le yena Jerusalema.

Setopo sa Jesu se a epelwa.

42Ha e se e le mantsiboya, kahobane e ne e le hlekelo, ke ho re, letsatsi le hlahlangwang ke la Sabatha, 43ha tla Josefa wa Arimathea, monna wa lekgotla ya kgabane, ya neng a lebeletse mmuso wa Modimo le yena; a beta pelo, a kena ho Pilato, mme a qela setopo sa Jesu. 44Pilato a makala ha a se a shwele. Yaba o bitsa molaodi wa lekgolo, a mmotsa hore na ho se ho le motsotso a shwele. 45Eitse hobane a utlwe ho molaodi wa lekgolo, a nea Josefa setopo. 46Josefa a reka lesela, a fanyolla setopo sa Jesu, a se phuthela leseleng, a se bea lebitleng le betlilweng lefikeng, a ntoo phikolosetsa lejwe pela monyako wa lebitla. 47Mme Maria Magdalena le Maria, mma Jose, ba ne ba tadima moo se bewang.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index