Search form

MAREKA 5

Jesu o fodisa ya nang le motemona naheng ya Bagerasene.

1Yaba ba fihla mose wane wa lewatle, naheng ya Bagerasene. 2A re a sa tswa sekepaneng, motho ya nang le moya o ditshila, ya tswang mabitleng, a phakisa a mo kgahlanyetsa. 3O ne a dula mabitleng, mme ho ne ho se motho ya tsebang ho mo tlama, leha e le ka mahlaahlela; 4hobane o ne a se a ile a tlangwa hangata ka ditshepe le ka mahlaahlela, a mpa a roba mahlaahlela, a tula ditshepe; ho ne ho se motho ya tsebang ho mo thapisa. 5Kamehla, motshehare le bosiu, o ne a le dithabeng le mabitleng, a ntse a howa a ikgoba ka majwe. 6Ha a bona Jesu, a sa le hole, a matha, mme a mo kgumamela. 7A ntoo howa ka lentswe le leholo, a re: Taba ya ka le wena keng, Jesu, Mora Modimo o moholoholo? Ke o antsha ka Modimo, hore o se ke wa ntlhokofatsa. 8Hobane Jesu o ne a re ho wona: Tswa mothong eo, moya o ditshila. 9Jesu a botsa, a re: Lebitso la hao o mang? Wa araba, wa re ho yena: Lebitso la ka ke Legione; hobane re bangata. 10Ba mo rapela haholo, hore a se ke a ba leleka naheng eo. 11Mohlape o moholo wa dikolobe o ne o le teng hona moo dithabeng, o fula. 12Batemona ba mo rapela, ba re: O re romele dikolobeng tseno, re kene ho tsona. 13Jesu a phakisa a ba dumella. Yaba meya e ditshila eo e kena dikolobeng; mme mohlape wa mathela selomong, wa itihela lewatleng, e batlile e eba kete tse pedi, mme tsa bipelwa lewatleng. 14Ba neng ba disitse dikolobe ba baleha, ba ya tsebisa ba motseng le ba naheng; yaba bao ba tswa ho ya bona ho hlahileng. 15Eitse ha ba fihla ho Jesu, ba bona ya neng a na le batemona ba legione a dutse, a apere, a ena le ditaba; mme ba tshaba. 16Ba neng ba bone hoo ba ba bolella kamoo ho entsweng kateng ho motho ya neng a na le batemona, le ho dikolobe. 17Yaba ba qala ho rapela Jesu, hore a tlohe naheng ya bona.

18Ha a kena sekepaneng, motho ya neng a ile a ba le batemona, a mo rapela, hore a mo dumelle ho dula le yena. 19Jesu a se ke a mo dumella, a mpa a re ho yena: Eya hae, haeno, ho banabeno, o ba tsebise tse kgolo tseo Morena a o entseng tsona, kamoo a o utlwetseng bohloko kateng. 20Yaba o a ya, mme a qala ho bolela naheng ya Dekapolise ntho tse kgolo tseo a di entsweng ke Jesu; mme bohle ba makala.

Tsoso ya moradi wa Jairuse; — Phodiso ya mosadi ya nang le phallo ya madi.

21Yare hobane Jesu a boele a tshelele mose wane ka sekepana, bongata bo boholo ba bokana ho yena; o ne a le pela lewatle. 22Yaba motho ya bitswang Jairuse, e mong wa babusi ba sinagoge, a fihla ho Jesu; ha a mmona, a itihela maotong a hae; 23a mo rapela haholo, a re: Ngwanana wa ka o se a le makgatheng a ho shwa; ako tle, o mmee matsoho hodimo, a tle a fole, mme o tla phela. 24Yaba Jesu o ya le yena, mme bongata bo boholo ba mo latela, mme ba ne ba mo hatella.

25Jwale mosadi ya nang le phallo ya madi, dilemo di se di le leshome le metso e mmedi, 26ya neng a utlwile tse bohloko tse ngata ka dingaka tse ngata, a qetile ntho tsa hae kaofela, empa a sa ka a thuswa le hanyenyane, feela bohloko bo nnile ba befa, 27yare ha a utlwa taba tsa Jesu, a kena hara letshwele kamorao, mme a ama kobo ya hae; 28hobane o ne a re: Leha nka ama kobo ya hae feela, ke tla pholoha. 29Yaba hang, madi a hae a kgaotsa ho phalla, mme a ikutlwa mmeleng wa hae hobane bohloko ba hae bo fodile. 30Jesu a mpa a phakisa a lemoha ka ho yena matla a tswileng ho yena, mme a reteleha hara bongata, a re: Ke mang ya amileng kobo ya ka? 31Barutuwa ba hae ba re ho yena: Ha o bona hobane bongata bo a o hatella, o botsa jwang, ha o re: Ke amilwe ke mang na? 32Mme a qamaka kahohle a tle a bone ya entseng hoo. 33Yaba mosadi o tshwarwa ke tshabo, a thothomela, ka ho tseba ho entsweng mmeleng wa hae; a tla, a kgumamela Jesu, mme a mmolella nnete yohle. 34Jesu a re ho yena: Moradi wa ka, tumelo ya hao e o pholositse; eya ka kgotso, mme bohloko ba hao bo fele.

35A re a sa bua, batho ba tswang ha mmusi wa sinagoge, ba fihla, ba re: Moradi wa hao o shwele; o sa kgathaletsang moruti? 36Empa Jesu ha a ka a hlokomela se bolelwang, mme a re ho mmusi wa sinagoge: Se tshohe, dumela feela. 37Mme ha a ka a dumella motho ho mo latela, haese Petrose, le Jakobo, le Johanne, ngwanabo Jakobo. 38Ha a fihla tlung ya mmusi wa sinagoge, a fihlela moferefere, le ba llang, le ba bokollang haholo. 39Yaba o kena, a re ho bona: Le etsetsang moferefere, mme le llelang? Ngwanana ha a shwa, o mpa a robetse. 40Ba mo tsheha; empa Jesu a ba ntshetsa ntle kaofela, a nka ntata ngwanana le mmae le ba tlileng le yena, mme a kena moo ngwanana a robaditsweng teng. 41A tshwara letsoho la ngwanana, a re ho yena: Talitha kumi! Ke ho re, ha ho fetolwa: Ngwanana, ke re ho wena: Tsoha. 42Yaba ngwanana o phakisa a tsoha, a tsamaya, hobane dilemo tsa hae di ne di se di le leshome le metso e mmedi; mme ba hlollwa haholo. 43Jesu a ba laya haholo, hore ho se ke ha tseba motho; a ntoo re, ba fe ngwanana dijo.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index