Search form

MAREKA 6

Jesu o ya Nasaretha. — Ho se dumele ha batho ba teng.

1Jesu a tloha moo, a boela naheng ya habo, mme barutuwa ba hae ba mo latela. 2Eitse tsatsi la Sabatha ha le tjhaba, a qala ho ruta sinagogeng, mme ba bangata ba mo utlwang ba tsota, ba re: Taba tsena eo o di nkile kae? Keng bohlale boo eo a bo neilweng, le mehlolo e kalo e etswang ka matsoho a hae? 3Na eo hase mmetli na? Na hase mora Maria, ngwanabo Jakobo, le Jose, le Juda, le Simone? Bokgaitsedie na ha ba moo ho rona na? Mme ba kgoptjwa ho yena. 4Empa Jesu a re ho bona: Moporofeta ha a hloke hlonepho haese naheng ya habo, le ho ba habo, le tlung ya hae. 5A sitwa ho etsa mohlolo moo, haese wa ho fodisa ba kulang ba se ba kae, ka ho ba bea matsoho hodimo. 6Mme a makala ke ho se dumele ha bona. A ntoo tjhalaka le metsana e kathoko, a ntse a ruta.

Thomo ya Baapostola.

7Yaba o bitsa ba leshome le metso e mmedi, a qala ho ba roma ka bobedi; a ba fa matla a ho hlola meya e ditshila; 8a ba laela, hore ba se ke ba nkela tsela letho, haese lere feela; ba se ke ba nka mokotla le bohobe, leha e le tjhelete ya koporo ka maqhaameng a bona; 9ba mpe ba rwale meqhathatso, mme ba se ke ba apara kobo tse pedi. 10A re ho bona: Hohle moo le kenang tlung ha e mong, le dule teng, le tle le be le tlohe teng. 11Bohle ba hanang ho le amohela, le ho le utlwa, ha le etswa ha bona, le hlohlore lerole le maotong a lona, e be bopaki ho bona.

12Yaba ba tsamaya, ba bolella batho hore ba bake. 13Ba leleka batemona ba bangata, mme ba tlotsa ba kulang ba bangata ka ole, ba ba fodisa.

Ho shwa ha Johanne Mokolobetsi.

14Morena Heroda ha a utlwa taba tseo, — hobane lebitso la Jesu le ne le tumile haholo, — a re: Ke Johanne Mokolobetsi; o tsohile bafung; ke ka baka leo matla ao a sebetsang ka ho yena. 15Ba bang ba ne ba re: Ke Elia; ba bang ba re: Ke moporofeta, leha e le ya jwaloka e mong wa baporofeta. 16Empa Heroda ha a utlwa, a re: Johanne, eo ke mo kgaotseng hlooho, o tsohile bafung. 17Hobane Heroda eo o ne a rometse batho ho tshwara Johanne, mme o ne a mo tlamile teronkong, ka baka la Herodiase, mosadi wa Filipi, ngwanabo; hobane a ne a mo nyetse. 18Athe Johanne o ne a itse ho Heroda: Ha ho lokele hoba o be le mosadi wa ngwaneno. 19Herodiase o ne a hloile Johanne ke hona, mme o ne a rata ho mmolaya, a mpa a sitwa; 20hobane Heroda o ne a tshaba Johanne, a mo tseba hoba ke monna ya lokileng, ya halalelang; o ne a mo sireletsa, a be a etse ntho tse ngata, ha a mo utlwile, a rate le ho mo utlwa. 21Empa ka tsatsi le loketseng, leo Heroda a etsetsang mahosana a hae, le balaodi ba sekete, le baholo ba Galelea, mokete wa tswalo ya hae, 22moradi wa Herodiase eo a kena, a etsa tjhao, a kgahlisa Heroda le ba dutseng dijong le yena. Morena a re ho morwetsana: Kopa ntho eo o e ratang, ke tla o fa yona. 23A mo hlapanyetsa, a re: Ntho eo o ka e kopang, ke tla o fa yona, leha e ka ba le ho o arolela mmuso wa ka kalehare. 24Yaba morwetsana o tswa, a ya re ho mmae: Ke tla kopang na? Eo a re: Kopa hlooho ya Johanne Mokolobetsi. 25Morwetsana a phakisa a kena ka mafolofolo ho morena, a kopa, a re: Ke rata ho fuwa ke wena, hona jwale, ka mokeke, hlooho ya Johanne Mokolobetsi. 26Morena a swaba haholo, a mpa a tshaba ho hana ho yena ka baka la kano ya hae le la ba dutseng dijong le yena. 27A phakisa a roma mohlabani, a mo laela ho tlisa hlooho ya Johanne. Yaba mohlabani o ya, a mo kgaola hlooho teronkong; 28a tlisa hlooho ya hae ka mokeke, a e nea morwetsana, mme morwetsana a e nea mmae. 29Barutuwa ba Johanne, ha ba utlwa, ba ya, ba nka setopo sa hae, mme ba se bea lebitleng.

Katiso ya mahobe.

30Baapostola ba phuthehela ho Jesu, ba mmolella tsohle tseo ba di entseng, le tseo ba di rutileng batho. 31A ba bolella, a re: Tloong kathoko feelleng, le phomole hanyenyane. Hobane batho ba bangata ba ne ba etla, ba bang ba eya, mme baapostola ba ne ba se na sebaka le sa ho ja. 32Ba kena sekepaneng, ba ya feelleng ba nnotshi. 33Empa matshwele a ba bona ha ba eya, mme ba bangata ba mo tseba; yaba ke moo ba mathelang teng hammoho, ba tswa metseng yohle ka maoto, mme ba fihla teng pele ho bona. 34Jesu ha a etswa, a bona bongata bo boholo, mme a ba utlwela bohloko, hobane ba ne ba le jwaloka dinku tse se nang modisa; mme a qala ho ba ruta taba tse ngata.

35Tsatsi ha le se le ile, barutuwa ba hae ba mo atamela, ba re: Mona ke feelleng, hape e se e le mantsiboya; 36ba kgutlise, ba ye metsaneng le metseng e re teetseng hare, ba ithekele seo ba ka se jang. 37A araba, a re ho bona: Ba fepeng e le lona! Ba re ho yena: Na o re, re ye ho ba rekela bohobe ka didenare tse makgolo a mabedi, re tle re ba fepe na? 38A re ho bona: Le na le mahobe a makae? Eyang, le bone. Ha ba tsebile, ba re: A mahlano, le dihlapi tse pedi. 39Yaba o ba laela, a re, ba dudise batho bohle ka dihlophahlopha, hodima jwang bo botala. 40Ba dula, ba arohile ka makgolo le ka mashome a mahlano. 41Jwale ha a nkile mahobe ao a mahlano le dihlapi tseo tse pedi, a lelala hodimo, a boka; a ntoo ngwatha mahobe, a nea barutuwa ba hae, hore ba abele batho, le dihlapi tse pedi a di arolela bohle. 42Ba eja kaofela, ba ba ba kgora. 43Mme ba nka diroto tse leshome le metso e mmedi, tse tletseng dingwathwana, le wona marathana a dihlapi. 44Athe ba jeleng mahobe e ne e batlile e eba banna ba dikete tse hlano.

45Jesu a phakisa a kganna barutuwa ba hae, a re, ba kene sekepaneng, ba mo etelle pele ho ya mose wane, ka nqa Bethsaida, ha a sa kgutlisa bongata. 46Yare ha a bo kgutlisitse, a ya thabeng ho rapela.

Jesu o tsamaya hodima metsi.

47Eitse ha ho se ho phirimile, sekepana sa be se le hara lewatle, yena a sa le mose wane a nnothsi. 48A ba bona ba tsielehile haholo ke ho tsamaisa sekepana, hobane moya o ne o ba hanela. Ha e batla e eba tebelo ya bone ya bosiu, a tla ho bona, a ntse a tsamaya hodima lewatle, yaka o a ba feta. 49Jwale, ha ba mmona a tsamaya hodima lewatle, ba hloma eka ke sethotsela, mme ba meketsa; 50hobane ba ne ba mmona kaofela, mme ba ne ba tshohile; empa a phakisa a bua le bona a re ho bona: Kgothahalang, ke nna, se tshabeng! 51A hlwella ho bona ka sekepaneng; yaba moya o a kgutsa, mme ba makala kahare ho bona ka ho fetisisa, ba ba ba hlollwa; 52hobane ba ne ba sa ka ba ela mohlolo wa mahobe sedi, kahobane pelo tsa bona di ne di le thata.

Jesu o fodisa batho Genesarethe.

53Yare ha ba tsheletse mose, ba leba nqa naheng ya Genesarethe, mme ba fihla lebopong. 54Eitse ha ba tswile sekepaneng, batho ba teng ba mo tseba kapele; 55mme ba mathela naheng eo yohle, ba qala ho tlisa ba bohloko ka diphate tsa bona, moo ba mo utlwang a le teng. 56Kahohle moo a kenang teng, metsaneng le metseng e meholo, le naheng, ba bea ba kulang mapatlelong, ba mo rapela, hore ba ke ba ame leha e le qola feela ya kobo ya hae; mme bohle ba e amang ba fola.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index