Search form

MAREKA 7

Bafarisi le mekgwa ya bona.

1Jwale, ha phuthehela ho Jesu bafarisi le bangodi ba bang ba tswang Jerusalema. 2Ba ne ba bone barutuwa ba hae ba bang ba eja bohobe ka matsoho a mabe, ke ho re, a sa kang a hatlelwa. 3Hobane bafarisi le Bajuda bohle ba ke ke ba eja, ha ba eso ho hatlele haholo, ba re, ba boloka mokgwa wa baholo. 4Hape, leha ba etswa moo ho rekelwang teng, ha ba je ha ba sa ka ba tola pele. Ho sa na le mekgwa e mengata e meng eo ba e nkileng ho e boloka, e kang ho hlatswa mehope, le dipitsa, le merifi ya koporo, le malao. 5Bafarisi le bangodi ba botsa Jesu ke hona, ba re: Ana barutuwa ba hao ha ba ye keng ka mokgwa wa baholo, ha ba eja bohobe ka matsoho a sa hatlelwang? 6A ba araba, a re ho bona: Esaia o ne a porofete hantle bakeng sa lona, lona baikaketsi, kamoo ho ngodilweng kateng, ho thwe: Setjhaba sena se ntlhonepha ka melomo, empa dipelo tsa bona di hole le nna. 7Empa ba ntshebelletsa lefeela, ha ba ruta dithuto tseo e leng melao ya batho. 8Hobane le tlohela molao wa Modimo, le tle le boloke mekgwa eo batho ba e neaneng, e leng hlatsuo ya dipitsa le ya mehope, mme le etsa tse ngata tse jwalo. 9A ba a re ho bona: Le tseba hantle ho fedisa molao wa Modimo ka ho boloka mokgwa oo le o neanang. 10Hobane Moshe o itse: Hlonepha ntatao le mmao, mme ya buang hampe le ntatae, leha e le mmae, a bolawe. 11Athe lona le re: Ha ho molato leha motho a re ho ntatae, leha e le ho mmae: Sa tsa ka seo nka beng ke o thusa ka sona, e se e le korbane (ke ho re, neo e etsetswang Modimo); 12mme ha le sa mo dumella ho etsetsa ntatae kapa mmae letho. 13Le fosisa lentswe la Modimo jwalo ka mokgwa wa lona oo le o neanang, mme le etsa le tse ding tse ngata tse jwalo.

14Yare hobane a biletse bongata bohle ho yena, a re ho bona: Mmameleng kaofela, le utlwisise: 15Ha ho letho le kantle ho motho le ka tsebang ho mo silafatsa, ha le kena ka ho yena; empa tse tswang ka ho motho, ke tsona tse mo silafatsang. 16Ha motho a ena le ditsebe ho utlwa, a utlwe.

17Yare ha a kene tlung, a tlohile ho bongata, barutuwa ba hae ba mmotsa setshwantsho seo. 18A re ho bona: Hleka le lona le sa hloka kelello na? Ha le utlwisise keng hobane tsohle tse kantle, ha di kena ka ho motho, di ke ke tsa tseba ho mo silafatsa? 19Kahobane ha di kene ka pelong ya hae, di mpa di ya ka mpeng, mme di tswela mohlabeng, kamoo dijo tsohle di ntseng di hlweka kateng. 20A ba a re: Tse tswang ka ho motho, ke tsona tse silafatsang motho. 21Hobane kahare, pelong tsa batho, ke moo ho tswang mehopolo e mebe, le mafebe, le dipoko, le dipolao, 22le dikutso, le takatso ya leruo, le lonya, le thetso, le bohlola, le mahlo a tadimang hampe, le dinyefolo, le boikgohomoso, le bohlanya. 23Manyala ao wohle a tswa kahare, mme ke wona a silafatsang motho.

Jesu o ya naheng ya Tire. — Mosadi wa Mokanana.

24Ha a tloha moo, Jesu, a ya naheng ya Tire. A kena tlung e nngwe, a sa rate ho tsejwa ke motho, a mpa a sitwa ho ipata; 25hobane mosadi e mong eo ngwanana wa hae a kenweng ke moya o ditshila, o ne a mo utlwile, mme a tla, a kgumama maotong a hae. 26Mosadi eo e ne e le Mogerike, wa mofuta wa Basiro-Fenisia. A mo rapela hore a leleke motemona, a tswe ho moradi wa hae. 27Empa Jesu a re ho yena: Lesa bana ba kgore pele; hobane ha ho hotle ho amoha bana bohobe, ho bo akgella dintjanyana. 28Eo a mpa a araba, a re ho Jesu: E, Morena! empa, leha ho le jwalo, dintjanyana le tsona di ye di je makumane a bana katlasa tafole. 29A re ho yena: Ka baka la polelo eo, eya, motemona o se a tswile ho moradi wa hao. 30Mme ha a fihla tlung ya hae, a fumana moradi wa hae a robetse malaong, le motemona a tswile.

Jesu o fodisa semumu se thibaneng ditsebe, Galelea.

31A boela a tloha naheng ya Tire, a leba nqa lewatleng la Galelea ka la Sidone, a haola naha ya Dekapolise. 32Mme ba tlisa ho yena motho ya sa utlweng, ya semumu, mme ba rapela Jesu hore a mmee letsoho hodimo. 33Jesu a mo ntsha hara bongata, a mo nkela thoko, a mo kenya menwana ditsebeng; a tshwela mathe, a ama leleme la hae ka wona. 34A ntoo lelalla lehodimong, a fehelwa, a re: Efatha! ke ho re: Thiboloha! 35Yaba ditsebe tsa hae di thiboloha hang, mothapo wa leleme la hae wa lokoloha, mme a bua hantle. 36A ba laya hore ba se ke ba bolella motho, empa ha a ba laile haholo, ya eba hona ba bolelang ka ho fetisisa. 37Batho ba tsota ka ho fetisisa, ba re: O entse tsohle hantle; o utlwisa ba sa utlweng, o buisa le ba sa bueng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index