Search form

MAREKA 8

Katiso ya bobedi ya mahobe.

1Mohlang oo, bongata bo boholo bo ne bo na le Jesu, mme ba ne ba hloka se jewang. Jesu a bitsa barutuwa ba hae, a re ho bona: 2Ke utlwela bongata boo bohloko, hobane matsatsi a se a le mararo ba dutse ho nna, mme ha ba na se jewang. 3Ekare ha nka ba kgutlisetsa mahae a bona ba lapile, ba ka kgathala tseleng; hobane ba bang ho bona ba tswa hole. 4Barutuwa ba hae ba mo araba, ba re: Ba ka batlelwa kae mahobe ao ba ka a kgorang feelleng lena? 5A ba botsa, a re: Le na le mahobe a makae? Ba re: A supile. 6Yaba o laela bongata hore bo dule fatshe; a nka mahobe a supileng, mme hobane a lebohe, a a ngwatha, a a nea barutuwa ba hae hore ba a abele batho, mme ba a abela bongata. 7Hape, ba ne ba na le dihlapinyana di se kaenyana; yare hobane a boke, a re, le tsona di abelwe batho. 8Mme ba eja, ba kgora, ha ba ha nkwa diroto tse supileng tsa dingwathwana tse setseng. 9Athe ba jeleng e batlile e eba dikete tse nne. A ntoo ba kgutlisa.

10Yaba o phakisa a kena sekepaneng le barutuwa ba hae, mme a ya naheng ya Dalmanutha.

Bafarisi ba kopa mohlolo o tswang lehodimong. — Ditomoso tsa bafarisi.

11Bafarisi ba tswa, mme ba qala ho fapanya dipuo le yena, ba kopa pontsho e tswang lehodimong, e le ho mo leka. 12Jesu a sisimoha moyeng wa hae, a re: Moloko ona o kopelang pontsho? Kannete ke a le bolella, ke re: Moloko ona ha o ka ke wa newa pontsho. 13A ba a ba tlohela, a boela a kena sekepaneng, a tshelela mose wane.

14Barutuwa ba ne ba lebetse ho nka mahobe, ba ena le bohobe bo le bong feela sekepaneng. 15Jesu a ba laya, a re: Iponeleng, le tshabe ditomoso tsa bafarisi le ditomoso tsa Heroda. 16Yaba ba eletsana, ba re: Eka ke hobane re se na mahobe. 17Empa Jesu a tseba, mme a re ho bona: Na le lekanya hoba ke rialo, kahobane le sa ka la nka mahobe na? Ana ha le eso ho lemohe, le ho utlwisisa na? Dipelo tsa lona di sa le thata le jwale na? 18Le na le mahlo, ha le bone keng? Le na le ditsebe, ha le utlwe keng? Ha le elellwe keng? 19Na mohla ke ngwathelang ba dikete tse hlano mahobe a mahlano, le nkile diroto tse kae tse tletseng dingwathwana? Ba re ho yena: Tse leshome le metso e mmedi. 20Le mohla ke ngwathelang ba kete tse nne mahobe a supileng, le nkile diroto tse kae, tse tletseng dingwathwana na? Ba re: Tse supileng. 21A re ho bona: Ho ya kang, ha le sa utlwisise?

Jesu o fodisa sefofu, Bethsaida.

22Ba ntoo fihla Bethsaida. Jwale, ba bang ba mo tlisetsa sefofu, ba mo rapela hore a se ame. 23A tshwara sefofu ka letsoho, a se isa kantle ho motse, a tshwela mathe mahlong a sona, a se bea matsoho hodimo, a ntoo se botsa hore na se bonang. 24Hobane se tadime, sa re: Ke bona batho, hobane ke ba bona ba tsamaya, eka difate. 25A ba a boela a bea matsoho a hae mahlong a sona; jwale sa bona ruri, se fodile, sa bona dintho tsohle hantle. 26Yaba o se kgutlisetsa hae ha sona, a re: O se ke wa kena motseng, mme o se ke wa bolella motho.

Jesu o botsa hore batho ba re ke mang.

27Jesu le barutuwa ba hae ba ikela metsaneng ya Sesarea wa Filipi; ba re ba sa le tseleng, a botsa barutuwa ba hae, a re ho bona: Batho ba re ke mang na? 28Ba araba, ba re: Ho thwe ke ba bang, o Johanne Mokolobetsi; ba bang ba re, o Elia; ba bang ba re, o e mong wa baporofeta. 29Yaba o re ho bona: Hleka lona le re ke mang? Petrose a araba, a re ho yena: O Kreste. 30Mme a ba laya hore ba se ke ba mmolela ho motho le a mong.

Jesu o profeta mahlomola a hae le lefu la hae. — Tsa ho latela Jesu.

31Yaba Jesu o qala ho ba ruta hore e ka kgona Mora motho a utlwiswe bohloko bo boholo, a lahlwe ke baholo, le ke baprista ba baholo, le bangodi, a bolawe, a ntoo tsoha ka tsatsi la boraro. 32A bolela taba eo pepeneneng. Petrose a mo nkela thoko, a qala ho mo kgalemela. 33Empa yena a reteleha, a tadima barutuwa ba hae, a kgalemela Petrose, a re: Tloha ho nna, Satane, hobane ha o utlwe tsa Modimo, o utlwa tsa batho feela.

34Yare hobane a biletse bongata le barutuwa ba hae ho yena, a re ho bona: Motho, leha e ka ba mang le mang, ya ratang ho ntatela, a ke a itele, a ipelese sefapano sa hae, mme a ntshale morao. 35Hobane ya ratang ho boloka bophelo ba hae, o tla timellwa ke bona; empa ya timellwang ke bophelo ba hae, ka baka la ka le la Evangeli, o tla bo boloka. 36Hobane motho leha a ka rua lefatshe lohle, mme a timellwa ke moya wa hae, etlaba o ruileng ka lona na? 37Kapa motho moya wa hae o tla o reka kang? 38Hobane ya hlajwang ke dihlong ka nna le ka ditaba tsa mohla a tlang ka kganya ka, pela moloko wona o mofebi, o moetsadibe, le yena Mora motho o tla mo hlabelwa ke dihlong, mohla a tlang ka kganya ya Ntatae hammoho le mangeloi a halalelang.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index