Search form

MATTHEU 10

1Yare ha a bileditse ho yena barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi, a ba nea matla a ho hlola meya e ditshila, ho e lahlela ntle, le ho fodisa malwetse wohle le mefokolo yohle.

2Mabitso a baapostola ba leshome le metso e mmedi, ke ana: Wa pele, ke Simone, ya bitswang Petrose, le Andrease, ngwanabo; Jakobo, mora Sebedea, le Johanne, ngwanabo; 3Filipi le Bartholome; Thomase le Mattheu, molekgetho; Jakobo, mora Alfea, le Thaddea; 4Simone, Mokanana, le Judase Iskariota, yena ya ekileng Jesu.

5Jesu a roma ba leshome le metso e mmedi bao, a ba laela, a re: Le se ke la ya ho baditjhaba, mme le se ke la kena motseng ofe kapa ofe wa Basamaria; 6le mpe le ye dinkung tsa ntlo ya Iseraele tse timetseng. 7Ha le ntse le tsamaya, le bolele, le re: Mmuso wa mahodimo o atametse. 8Fodisang ba kulang, le tsose bafu, le ntlafatse balepera, le lahlele batemona ntle; le neilwe feela, neang feela. 9Le se ke la inkela kgauta, leha e le silefera, leha e le tshepe e kgubedu ka maqhaameng a lona; 10le ha e le mokotla wa tsela, le dikobo tse pedi, le dieta, le lere; hobane ya sebetsang o lokelwa ke dijo tsa hae. 11Ha le kena motseng, kapa motsaneng ofe le ofe, le botse hore na ke ofe wa teng ya nang le tshwanelo; le dule ha hae le be le tlohe. 12Enore ha le kena tlung, le e dumedise. 13Ekare ha ntlo eo e ena le tshwanelo, kgotso ya lona a e tle ho yona; empa ha e se na tshwanelo, kgotso ya lona e kgutlele ho lona. 14E mong le e mong ya sa le amoheleng, le polelo tsa lona a sa di utlwe, ha le etswa tlung eo, kapa motseng oo, le hlohlore lerole la maoto a lona. 15Kannete ke re ho lona: Kotlo ya ba lefatshe la Sodoma le la Gomorra e tla ba tjhatsi ho ya motse oo, ka tsatsi la kahlolo.

16Bonang, ke le roma le le jwaloka dinku hara diphiri; ka baka leo, le be bohlale jwaloka dinoha, mme le be ba se nang mano jwaloka maebanakgorwana. 17Mme le tsohele batho masene; hobane ba tla le isa kgotla, ba le shape masinagogeng a bona. 18Hape, le tla iswa pela babusisi, le pela marena, ka baka la ka, le be dipaki tsa ka ho wona le ho ditjhaba. 19Empa mohla ba le neelang bona, le se ke la belaella mokgwa oo le tla bua ka wona, le seo le tla se bolela; hobane seo le tla se bolela, le tla se newa nakong yona eo. 20Hobane e ke ke ya eba lona le buang, empa e tla ba Moya wa Ntata lona o buang ka lona.

21Ngwanabo motho o tla neela ngwanabo polaong, le ntata motho a etse ngwana hae jwalo; bana ba tla tsohela batswadi ba bona matla, ba ba bolaye. 22Le tla hlouwa ke bohle ka baka la lebitso la ka; empa ya tiisetsang ho isa qetellong, ke yena ya tla bolokeha. 23Etlere ha ba le hlorisa motseng o mong, le balehele ho o mong; hobane kannete ke re ho lona: Mora motho o tla hlaha, le eso ho qete metse yohle ya Iseraele.

24Morutuwa ha a moholo ho moruti wa hae, le mohlanka ha a moholo ho morena wa hae. 25Ho a lekana ha morutuwa a etswa jwaloka moruti wa hae, le mohlanka jwaloka morena wa hae. Ha ba bitsitse mong a ntlo Beelsebule, ba ntlo ya hae ba tla bitswa jwalo ho fetisa hakakang! 26Le se ke la ba tshaba ke hona, hobane ha ho letho le kwahetsweng le sa tlo ka le kwahollwa; mme ha ho letho le sephiring le sa tlo ka le tsejwa. 27Seo ke le bolellang sona lefifing, le se bolele leseding; seo le se utlwang le se nyenyeletswa tsebeng, le se bolele dihlorong tsa matlo. 28Le se ke la tshaba ba bolayang mmele, ba mpa ba se na matla a ho bolaya moya; le mpe le tshabe ya nang le matla a ho bolaela moya le mmele diheleng. 29Na dirobele tse pedi ha di rekwe ka peni e le nngwe na? Athe le se seng sa tsona se ke ke sa wela fatshe, kantle ho Ntata lona. 30Esita le qoba tsa moriri wa hlooho tsa lona di badilwe kaofela. 31Ka baka leo, le se ke la tshaba: le fetisa dirobele tse ngata.

32E mong le e mong ya tla mpolela pela batho, le nna ke tla mmolela pela Ntate ya mahodimong; 33empa e mong le e mong ya tla ntatola pela batho, le nna ke tla mo latola pela Ntate ya mahodimong.

34Le se ke la hloma ekaba ke tlile ho romela kgotso lefatsheng; ha ke a tla ho romela kgotso, empa e le lerumo. 35Hobane ke tlile ho fapanya motho le ntatae, moradi le mmae, ngwetsi le matsala yona; 36le bafo ba motho e tla ba dira ho yena. 37Ya ratang ntatae, leha e le mmae haholo ho nna, ha a ntshwanele; le ya ratang mora hae, leha e le moradi wa hae haholo ho nna, ha a ntshawanele; 38mme ya sa nkeng sefapano sa hae, a ntatela, ha a ntshwanele. 39Ya bolokang bophelo ba hae, o tla timellwa ke bona; empa ya lahlehelwang ke bophelo ba hae ka baka la ka, o tla be a bo bone.

40Ya le amohelang o a nkamohela; mme ya nkamohelang o amohela ya nthomileng. 41Ya amohelang moporofeta, kahoba a ena le lebitso la moporofeta, o tla newa moputso wa moporofeta; le ya amohelang ya lokileng, kahoba a ena le lebitso la ya lokileng, o tla newa moputso wa ya lokileng. 42E mong le e mong ya nosang e mong wa ba banyenyane bana mohope feela wa metsi a batang, kahoba a ena le lebitso la morutuwa wa ka, kannete ke re ho lona: a ke ke a timellwa ke moputso wa hae.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index