Search form

MATTHEU 21

Jesu o kena Jerusalema.

1Yare ha ba atametse Jerusalema, ba se ba fihlile Bethefage, thabeng ya Mehlwaare, Jesu a roma barutuwa ba le babedi; 2a re ho bona: Eyang motsaneng oo le o lebileng; etlare le sa fihla, le tla be le fumane esele e holehilweng, e nang le petsana ya yona; le di lokolle, mme le ntlisetse tsona. 3Etlare ha motho a le botsa taba, le tle le re ho yena: Morena o a di hloka; mme o tla phakisa a di romele. 4Hoo hohle ho entswe hore ho tle ho etsahale ho boletsweng ke moporofeta ya itseng: 5Bolellang moradi wa Sione, le re: Bona, Morena wa hao ke eo ya tlang ho wena, a le bonolo, a kaletse esele, petsana ya esele e lemaletseng joko.

6Ebile barutuwa ba ya, ba etsa kamoo ba laetsweng kateng, ke Jesu. 7Ba tlisa esele le petsana ya yona, mme ba ala diaparo tsa bona hodima yona, mme Jesu a e kalla. 8Bongata bo boholo ba ala diaparo tsa bona tseleng; mme ba bang ba rema makala a difate, ba a ala tseleng.

9Mme bongata bo eteletseng pele le bo latelang ba howa, ba re: Hosanna ho mora Davida! Ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena! Hosanna mahodimong a hodimodimo!

Jesu o phahla barekisi tempeleng.

10Eitse ha a kena Jerusalema, motse wohle wa hwerehana, wa re: Enwa ke mang na? 11Matshwele a re: Ke Jesu, moporofeta ya tswang Nasaretha wa Galelea.

12Jesu a kena tempeleng ya Modimo; a lelekela ntle bohle ba bapatsang le ba rekang ka tempeleng; a diha ditafole tsa ba ananyang ditjhelete, le ditulo tsa ba bapatsang ka maeba. 13A re ho bona: Ho ngodilwe, ho thwe: Ntlo ya ka e tla bitswa ntlo ya thapelo, athe lona, le e entse lehaha la mashodu.

Baprista ba halefa ha bana ba rorisa Jesu.

14Ha tla ho yena ka tempeleng difofu le dihlotsa, mme a di fodisa. 15Empa baprista ba baholo le bangodi, ha ba bona tse makatsang tseo a di etsang, le bana ba howang ka tempeleng, ba reng: Hosanna ho mora Davida! ba hlonama haholo. 16Ba re ho yena: Na o utlwa seo bao ba se bolelang na? Jesu a re ho bona: E, na ha le eso ho ka le bala taba e reng: O tumisitse dithoko tsa hao ka melomo ya bana le ya ba anyang, na? 17Yaba o a ba tlohela, a tswa motseng, a ya Bethania, mme a robala teng.

Fate se feiye se a rohakwa.

18Kameso, ha a boela motseng, a lapa. 19A bona sefate sa feiye se pela tsela, a ya ho sona, empa a se ke a fumana letho ho sona, haese mahlaku feela; a re ho sona: Ho se ke ha ba ha hlaha tholwana ho wena le ka ho sa feleng. Yaba sefate sa feiye se omella hanghang. 20Barutuwa ha ba bona hoo, ba makala, ba re: Ana sefate sa feiye se omeletse jwang hanghang? 21Jesu a araba, a re ho bona: Kannete ke a le bolella, ke re: Holane le na le tumelo, le sa belaele, le ka be le etsa, e seng se entsweng ho sefate sa feiye feela, empa leha le be le ka re ho thaba ena: Tloha, o itihele lewatleng, ho ne ho ka etsahala. 22Se seng le se seng seo le se kopang ka thapelo, ha le dumela, le tla se newa.

Matla a Jesu moo a tswang teng. — Setshwantsho sa bara ba babedi.

23Eitse hobane a fihle tempeleng, baprista ba baholo le baholo ba setjhaba ba tla ho yena, ha a ntse a ruta, ba re: Ntho tseo, o di etsa ka matla afe? Mme matla ao o a neilwe ke mang? 24Jesu a ba araba, a re: Ke tla le botsa taba le nna; ekare ha le mpolella yona, le nna ke tla le bolella matla ao ke etsang ntho tseo ka wona. 25Ana kolobetso ya Johanne e ne e tswa kae? Na e ne e tswa lehodimong, kapa bathong? Yaba ba eletsana hammoho, ba re: Ha re re: E ne e tswa lehodimong, o tla re: Ha ho le jwalo, ha le a ka la e dumela keng? 26Mme ha re ka re: E ne e tswa bathong, re tshaba bongata, hobane bohle ba re: Johanne ke moporofeta. 27Yaba ba araba Jesu, ba re: Ha re tsebe. Mme a re ho bona: Le nna, nke ke ka le bolella matla ao ke etsang ntho tseo ka wona. 28Empa le reng ka taba ena? Motho o ne a na le bara ba babedi; a ya ho wa pele, a re ho yena: Mora ka, eya, o sebetse kajeno tshimong ya ka ya merara. 29Eo a araba, a re: Ke a hana. Empa hamorao, a baka, a ya. 30A ya ho wa bobedi, le ho yena a rialo, mme eo a mo araba, a re: Ke a ya, morena. Empa a se ke a ya. 31Ana ho bona ba babedi, ke ofe ya entseng thato ya ntatae? Ba re ho yena: Ke wa pele. Jesu a re ho bona: Kannete ke a le bolella, ke re: Balekgetho le basadi ba bafebi ba le raka mmusong wa Modimo. 32Hobane Johanne o tlile ho lona ka tsela ya ho loka, mme ha le a ka la mo dumela; empa balekgetho le basadi ba bafebi ba mo dumetse; mme lona, leha le bone hoo, ha le a ka la baka, la mo dumela.

Setshwantsho sa balemi, le sa lejwe la sekgutlo.

33Utlwang setshwantsho se seng: Motho o ne a le teng, e leng monga ntlo, ya hlomileng tshimo ya merara; a e sireletsa ka motero, a tjheka sehatelo teng, a e hahela tora, mme a e laeletsa balemi, a ntoo eta. 34Yare ha nako ya ditholwana e atametse, a roma bahlanka ba hae ho balemi ho nka ditholwana tsa hae. 35Empa balemi ba tshwara bahlanka ba hae, ba otla e mong, ba bolaya e mong, ba tlepetsa e mong ka majwe. 36A boela a roma bahlanka ba bang, ba fetisang ba pele ka bongata, mme le bona ba etswa jwaloka ba pele.37Ho feleng, a romela mora hae ho bona, a re: Ba tla hlompha mora wa ka. 38Empa balemi, ha ba bona mora hae, ba bolellana, ba re: Enwa ke mojalefa; tloong, re mmolayeng, re tle re inkele lefa la hae. 39Yaba ba mo tshwara, ba mo lahlela kantle ho tshimo ya merara, ba mmolaya. 40Ana mohla monga tshimo ya merara a fihlang, balemi bao o tla ba etsa jwang na? 41Ba re ho yena: O tla timetsa ba babe bao hampe, mme tshimo ya hae ya merara o tla e laeletsa balemi basele, ba tla mo nea ditholwana nakong ya tsona. 42Jesu a re ho bona: Ana ha le a ka la bala Mangolong taba e reng: Lejwe leo bahahi ba le lahlileng, ke lona le entsweng la motheo, la sekgutlo? Le entswe le jwalo ke Morena, mme ke le makatsang mahlong a rona. 43Ka baka leo, ke re ho lona: Mmuso wa Modimo le tla o amohuwa, mme o tla newa setjhaba se seng se tla beha ditholwana tsa wona. 44Ya tla wela hodima lejwe leo, o tla robeha, mme le tla pitla eo le mo welang hodimo.

45Baprista ba baholo le bafarisi, ha ba utlwile ditshwantsho tseo tsa hae, ba tseba hobane o lekantse bona. 46Mme ba batla ho mo tshwara; empa ba tshaba bongata, kahobane ba ne ba re, Jesu ke moporofeta.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index