Search form

NUMERE 26

Palo ya setjhaba.

1Kamora sewa seo, Jehova a bua le Moshe le Eleasare, mora wa moprista Aarone, a re: 2Balang phutheho kaofela ya bana ba Iseraele, ka matlo a bontata bona, ho qala ka ba dilemo tse mashome a mabedi le ba ka pele ho moo, e leng bohle ba Iseraele ba ka yang ntweng. 3Moshe le moprista Eleasare ba fela ba bua le bona mahwatateng a Moabe, haufi le Jordane, mabapa le Jeriko; 4ba re: Ho balwe ba dilemo tse mashome a mabedi le ba ka pele ho moo, kamoo Jehova a laetseng Moshe kateng, mohla Baiseraele ba tswileng naheng ya Egepeta.

5Rubene ke mora wa letsibolo wa Iseraele. Bana ba Rubene ke Henoke; ka yena ho hlahile ntlo ya Bahenoke; Pallu le ntlo ya Bapallu; 6Hetsrone le ntlo ya Bahetsrone; Karmi le ntlo ya Bakarmi. 7Ke wona ao matlo a Barubene; batho ba bona ba kileng ba balwa, ba etsa dikete tse mashome a mane a metso e meraro tse nang le makgolo a supileng a mashome a mararo. 8Mora wa Pallu ke Eliabe. 9Bara ba Eliabe ke boNemuele, Dathane le Abirame. Ke Dathane eo le Abirame eo, banna ba neng ba memelwa phutheho, ba kileng ba lwantsha Moshe le Aarone sehlopheng sa Kore, mohla ba ikgantshetsang Jehova. 10Lefatshe la ahlamisa molomo wa lona, la ba metsa hammoho le Kore; mollo wa timetsa batho ba makgolo a mabedi a nang le mashome a mahlano, ba neng ba bokane; ya eba temoso ho setjhaba. 11Empa bara ba Kore ha ba ka ba eshwa.

12Bara ba Simeone ka matlo a bona, ke bana: ka Nemuele ho hlahile ntlo ya Banemuele; ka Jamine ntlo ya Bajamine; 13ka Jakine ntlo ya Bajakine; ka Serake ntlo ya Baserake; ka Saule ntlo ya Basaule. 14Ke wona ao matlo a Basimeone, ka palo ya bona; ke batho ba dikete tse mashome a mabedi a metso e mmedi tse nang le makgolo a mabedi.

15Bara ba Gade, ka matlo a bona, ke bana: ka Tsefone ho hlahile ntlo ya Batsefone; ka Haggi ntlo ya Bahaggi; ka Shuni ntlo ya Bashuni; 16ka Osni ntlo ya Baosni; ka Eri ntlo ya Baeri; 17ka Arode ntlo ya Baarode; ka Areeli ntlo ya Baareeli. 18Ke wona matlo a bara ba Gade, ka palo ya bona; ke batho ba dikete tse mashome a mane tse nang le makgolo a mahlano.

19Bara ba Juda ke Ere le Onane; empa Ere le Onane ba eshwa fatsheng la Kanana. 20Bara ba Juda ke bana ka matlo a bona; ka Shela ho hlahile ntlo ya Bashela; ka Peretse ntlo ya Baperetse; ka Serake ntlo ya Baserake. 21Bara ba Peretse ya eba Hetsrone; ka yena ho hlahile ntlo ya Bahetsrone; ka Hamule ntlo ya Bahamule. 22Ke wona matlo a Bajuda, ka palo ya bona; ke batho ba dikete tse mashome a supileng a metso e tsheletseng tse nang le makgolo a mahlano.

23Bara ba Issaskare, ka matlo a bona, ke bana: ka Thola ho hlahile ntlo ya Bathola; ka Puna ntlo ya Bapuna; ka Jashube ntlo ya Bajashube; 24ka Shimrone ntlo ya Bashimrone. 25Ke wona matlo a Issaskare, ka palo ya bona; ke batho ba dikete tse mashome a tsheletseng a metso e mene tse nang le makgolo a mararo.

26Bara ba Sabulone, ka matlo a bona, ke bana: ka Serede ho hlahile ntlo ya Baserede; ka Elone ntlo ya Baelone; ka Jahaleele ntlo ya Bajahaleele. 27Ke wona matlo a Basabulone, ka palo ya bona; ke batho ba dikete tse mashome a tsheletseng tse nang le makgolo a mahlano.

28Bara ba Josefa, ka matlo a bona, ke boManasse le Efraime.

29Bara ba Manasse ke bona bana: ka Makire ho hlahile ntlo ya Bamakire. Makire a tswala Gileade. Ka Gileade ho hlahile ntlo ya Bagileade. 30Bara ba Gileade ke bana: ka Jesere ho hlahile ntlo ya Bajesere; ka Heleke ntlo ya Baheleke; 31ka Asriele ntlo ya Baasriele; ka Sikeme ntlo ya Basikeme; 32ka Shemida ntlo ya Bashemida; ka Hefere ntlo ya Bahefere. 33Tselofkade, mora Hefere, ha a ka a ba le bara, empa a ba le baradi. Ke wona mabitso a baradi ba Tselofkade: Makla, Nowa, Hogla, Milka le Thirtsa. 34Ke wona matlo a Bamanasse, ka palo ya bona; ke batho ba dikete tse mashome a mahlano a metso e mmedi tse nang le makgolo a supileng.

35Ke bana bara ba Efraime, ka matlo a bona: Ka Shutela ho hlahile ntlo ya Bashutela; ka Bekere ntlo ya Babekere; ka Thakane ntlo ya Bathakane. 36Ke bana bara ba Shutela: ka Erane ho hlahile ntlo ya Baerane. 37Ke wona matlo a bara ba Efraime, ka palo ya bona; ke batho ba dikete tse mashome a mararo a metso e mmedi tse nang le makgolo a mahlano. Ke bona bara ba Josefa, ka matlo a bona.

38Bara ba Benjamine ka matlo a bona ke bana: ka Bela ho hlahile ntlo ya Babela; ka Ashbele ntlo ya Baashbele; ka Akirame ntlo ya Baakirame; 39ka Shufame ntlo ya Bashufame; ka Hufame ntlo ya Bahufame. 40Bara ba Bela ke boArade le Naamane. Ka Arade ho hlahile ntlo ya Baarade; ka Naamane ntlo ya Banaamane. 41Ke bona bara ba Benjamine ka matlo a bona, le ka palo ya bona; ke batho ba dikete tse mashome a mane a metso e mehlano tse nang le makgolo a tsheletseng.

42Bara ba Dane ke bana ka matlo a bona: ka Shukame ho hlahile ntlo ya Bashukame. Ke wona matlo a Badane, ka matlo a bona. 43Bashukame ka matlo wohle a bona le ka palo ya bona, ke batho ba dikete tse mashome a tsheletseng a metso e mene tse nang le makgolo a mane.

44Bara ba Asere ke bana, ka matlo a bona: ka Jimna ho hlahile ba ntlo ya Bajimna; ka Jishvi ntlo ya Bajishvi; ka Beria ntlo ya Baberia. 45Ka bara ba Beria ho hlahile Hebere le ntlo ya Bahebere; Malkiele le ntlo ya Bamalkiele. 46Lebitso la moradi wa Asere e ne e le Sera. 47Ke wona matlo a bara ba Asere ka palo ya bona; ke batho ba dikete tse mashome a mahlano a metso e meraro tse nang le makgolo a mane.

48Bara ba Nefthali ke bana ka matlo a bona: ka Jahtseele ho hlahile ntlo ya Bajahtseele; 49ka Guni ntlo ya Baguni; ka Jetsere ntlo ya Bajetsere; ka Shilleme ntlo ya Bashilleme. 50Ke wona matlo a Banefthali, ka matlo a bona; ba badilweng ba bona ke batho ba dikete tse mashome a mane a metso e mehlano tse nang le makgolo a mane.

51Ke bona bao bara ba Iseraele ba kileng ba balwa, e leng ba dikete tse makgolo a tsheletseng a motso o mong tse nang le makgolo a supileng a mashome a a mararo.

52Jehova a bua le Moshe, a re: 53Lefatshe le tla arolelwa bona, ba tle ba le rue, ka palo ya mabitso: 54ba fetisang ka bongata o tla ba nea lefa le fetisang ka boholo, ba banyenyane ka palo ya bona o tla ba nea lefa le lenyenyane; e mong le e mong o tla newa lefa le lekaneng le palo ya ba badilweng ba leloko la hae. 55Empa lefatshe le tla arolwa ka lotho; ba tla le newa ka mabitso a meloko ya bontata bona. 56Ke ka taolo ya lotho lefatshe le tla arolwa ba leng bangata le ba seng bakae.

57Ke bana Balevi ba kileng ba balwa ka matlo a bona: ka Gershone ho hlahile ntlo ya Bagershone; ka Kehathe ntlo ya Bakehathe; ka Merari ntlo ya Bamerari. 58Ke ana matlo a Levi: ntlo ya Badibni, ntlo ya Bahebrone, ntlo ya Bamahadi, ntlo ya Bamushi, ntlo ya Bakore. Kehathe a tswala Amrame.

59Lebitso la mohatsa Amrame e ne e le Jokebede, moradi wa Levi, ya tswaletsweng Levi Egepeta; a tswalla Amrame Aarone, Moshe le Miriame, kgaitsedi ya bona. 60Aarone a tswallwa Nadabe le Abihu, Eleasare le Ithamare. 61Nadabe le Abihu ba eshwa, mohla ba tlisitseng mollo osele pela sefahleho sa Jehova. 62Ba badilweng ba bona, e leng ba batona bohle, ho qala ka ba kgwedi e le nngwe ho isa ho ba ka pele ho moo, ya eba dikete tse mashome a mabedi a metso e meraro. Ha ba ka ba balwa palong ya bana ba Iseraele, kahobane ha ba ka ba newa lefa hara bana ba Iseraele.

63Bana ba Iseraele ke bao, bao Moshe le moprista Eleasare ba kileng ba ba bala mahwatateng a Moabe, haufi le Jordane, mabapa le Jeriko. 64Hara bona ho ne ho se le a mong wa bana ba Iseraele bao Moshe le moprista Aarone ba neng ba badile palo ya bona feelleng la Sinai. 65Hobane Jehova o ne a itse: Ba tla shwela feelleng; mme ho ke ke ha sala leha a le mong, haese Kalebe, mora Jefunne, le Joshua, mora Nune.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index