Search form

BAFILIPI 2

1Ka baka leo, ekare ha tshediso e le teng ho Kreste, ha ho le kgothatso ya lerato, ha ho le kopano ya Moya, ha ho le lereko le mehauhelo, 2le ke le phethise thabo ya ka, ka ho ba le kgopolo e le nngwe, le lerato le le leng, le moya o le mong, le ho ikutlwa ho le hong feela. 3Le se ke la etsa letho ka kgang, leha e le ka boithoriso ba lefeela, empa e mong le e mong, ka boikokobetso, a lekanye hobane ba bang ba mo fetisa. 4E mong le e mong a se ka a hlokomela tseo e leng tsa hae feela, a mpe a hlokomele le tseo e leng tsa ba bang. 5Le fele le be le pelo e bileng le ho Jesu Kreste; 6eo leha a ne a ema ka sebopeho sa Modimo, a sa kang a lekanya hobane o a utswa ha a iketsa ya lekangang le Modimo; 7athe o iphedisitse ka ho nka sebopeho sa mohlanka, ka ho iketsa ya tshwanang le batho. 8Mme ha a hlahile a le jwaloka motho, o ikokobeditse, a iketsa ya utlwang ho isa lefung, e, le lefung la sefapano. 9Ke ka baka leo Modimo o mo phahamisitseng ka ho fetisa, mme o mo neile lebitso le hodima mabitso wohle; 10hore lebitsong la Jesu, mangwele wohle a ba mahodimong, le lefatsheng, le katlase ho lefatshe, a kgumame; 11mme maleme wohle a bolele hore Jesu Kreste ke Morena, e be tlotliso ya Modimo Ntate.

12Baratuwa ba ka, jwalokaha le bile le kutlo kamehla, le fele le sebetse polokeho ya lona ka tshabo le ka thothomelo, e seng feela ha ke le ho lona, empa haholoholo leha ke le siyo; 13hobane Modimo ke wona o sebetsang ka ho lona ho rata le ho etsa, ka boithatelo ba wona. 14Etsang tsohle le sa ngongorehe, le sa dikadike; 15le tle le hloke sekodi le letheba, le be bana ba Modimo, ba sa nyatseheng hara moloko o senyehileng, o kgopo, oo le kganyang hara wona jwaloka masedi lefatsheng, le ntse le phahamisitse lentswe la bophelo; 16ke tle ke tsebe ho ithorisa ka letsatsi la Kreste, ka hore ha ke a ka ka mathela lefeela, leha e le ho sebeletsa lefeela. 17Ekasita leha madi a ka a ka tshelwa sehlabelong le kananelong ya tumelo ya lona, teng nka thaba, ka thaba le lona bohle. 18Le lona, le thabele hona hoo, le thabe le nna.

Ho roriswa Timothea le Epafrodite ba tla romelwa Filipi.

19Ke tshepile ho Morena Jesu hobane ke tla phakisa ke le romele Timothea, ke tle ke kgothahale, ha ke utlwa kamoo taba tsa lona di dutseng kateng. 20Hobane ha ke na e mong eo pelo ya hae e tshwanang le ya ka jwaloka yena, leha e le ya hlokomelang taba tsa lona ka sebele jwaloka yena. 21Hobane bohle ba ipatlela tsa bona, e seng tsa Jesu Kreste. 22Empa yena, le tseba diketso tsa hae, kamoo a ntshebeleditseng Evangeling kateng, jwoloka ngwana ha a sebeletsa ntatae. 23Ke yena eo jwale ke tshepileng ho mo romela ho lona, ha ke se ke bone tseo ke leng hara tsona hore na di feletse kae. 24Hape, ke kgolwa Moreneng hoba le nna ke tla tla kapele ho lona.

25Empa ke lekantse hobane e ka kgona ke le romele Epafrodite, ngwaneso le motlatsi wa ka mosebetsing le hlabanong, lenqosa la lona le ho nna, le mmaballi wa ka bohloking. 26Hobane o ne a le hlolohetswe haholo bohle, mme o ne a belaela haholo kahobane le utlwile ho kula ha hae. 27O fela a kile a kula, a batla a eshwa; empa Modimo o mo hauhetse, e seng yena a nnotshi, empa le nna, hore ke tle ke se ke ka imelwa ke mahlomola a kallanang. 28Ke phakisitse ka mo romela ho lona ke hona, hore, ha le boela le mmona, le ke le thabe, mme le nna ke lese ho hlomoha. 29Le fele le mo amohele Moreneng ka thabo yohle, mme le hlomphe batho ba jwalo. 30Hobane o kile a atamela lefu ka baka la mosebetsi wa Kreste, a tedile ho phela ha hae, a tle a tlatse tseo le neng le sitwa ho nketsetsa tsona.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index