Search form

BAFILIPI 3

1Haele ka ho hong, banabeso, le ithabele Moreneng.

Ho tshajwe baruti ba bohata; ho phehellwe phetheho ka ho kgomarela Jesu. Ho uwe ka mehlala ya moapostola.

Ha ke kgathale ke ho le ngolla ditaba di le ding, mme ke ntho e le tiisang. 2Tshabang dintja; tshabang basebetsi ba babe; tshabang lebollo la bohata; 3hobane ke rona re leng lebollo la nnete, bao re sebeletsang Modimo moyeng, bao re ithorisetsang ho Jesu Kreste, bao re sa tshepeng nama.

4E seng hore le nna nka hloka seo nka ithorisetsang ka sona le nameng. Ekare ha e mong a lekanya hoba o na le sebaka sa ho ithorisetsa nameng, haholo ka nna eo. 5Ke boloditswe ka letsatsi la boroba meno e le mmedi, ke wa mofuta wa Iseraele, wa leloko la Benjamine, ke Moheberu wa Baheberu; ka nqa ya molao ke mofarisi. 6Haele ka tjheseho ke nna ya hlorisitseng kereke; haele ka ho loka ha molao, ke ne ke se na ho nyatsuwa. 7Empa tse neng di le moruo ho nna, ke di entse tshenyehelo ka baka la Kreste. 8Ke fela ke lekanya hoba ntho tsohle ke tshenyehelo, ha di ka bapiswa le boholo ba ho tseba Jesu Kreste, Morena wa ka, eo ke lahlileng tsohle ka baka la hae, mme ke di etsa dithole, ke tle ke rue Kreste; 9mme ke fumanwe ho yena ke ena le ho loka, e seng ha molao, empa e le ho leng ka ho dumela ho Kreste, ke ho re, ho loka ho tswang ho Modimo ka tumelo; 10ke tle ke tsebe Jesu Kreste, le matla a tsoho ya hae, le ho kopana le yena mahlomoleng a hae, ke tle ke tshwane le yena lefung la hae; 11hore mohlomong le nna nke ke fihlele tsoho ya bafu. 12E seng hore ke se ke nkile moputso, leha e le hore ke se ke phethehile; empa ke ntse ke phalla hore ke tle ke hape seo Kreste le yena a nkgapetseng sona. 13Banabeso, haele nna, ha ke itekanye hore ke se ke se hapile; 14empa ke etsa ho le hong feela: ke lebala tse kamorao, mme ke hahamalla ho tse kapele; ke mathela moo ho lekantsweng teng, e leng pheo eo re e biletswang hodimo ke Modimo, ka Jesu Kreste.

15Ka baka leo, rona bohle ba phethehileng, a re ke re ikutlweng jwalo; mme ha le ena le boikutlo bosele nthong e nngwe, le hona Modimo o tla le senolela hona. 16Empa haele moo re setseng re fihletse teng, re ke re tsamaye ka molao o le mong.

17Banabeso bohle hammoho le be baetsisi ba ka, mme le ele hloko ba tsamayang ka mehlala eo re le etseditseng yona. 18Hobane ba bangata bao ke seng ke ba boletse ho lona hangata, le jwale ke sa ba bolela ka ho lla, ba tsamaya e le dira ho sefapano sa Kreste; 19bao qetello ya bona e leng timelo, bao modimo wa bona e leng mpa, ba itlotlisang ka dihlong tsa bona, ba hopotseng dintho tsa lefatshe feela. 20Empa wa rona motse o mahodimong, e leng oo hape re lebeletseng ho kgutla teng ha Mmoloki Jesu Kreste, Morena; 21ya tlang ho fetola mmele ya rona e nyatsehang, ho e etsa sebopeho se le seng le mmele wa hae o kganyang, ka tshebetso eo a ka tsebang ka yona le ho ipeela dintho tsohle katlasa hae.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index