Search form

BAFILIPI 4

1Ka baka leo, bana beso ba ratwang, ba hlolohelwang haholo, lona bao le leng thabo ya ka, le moqhaka wa ka, ha le ke le tiye jwalo Moreneng, baratuwa.

Dikgothatso le ditemoso.

2Ke kgothatsa Efodia, ke kgothatsa Sintike, hore ba be le pelo e le nngwe Moreneng. 3Le wena, molekanaka wa sebele jokong, ke a o rapela, ke re, o thuse basadi bao ba ntlatsitseng Evangeling, ba ena le Klemense, le bantshebedisi ba bang, bao mabitso a bona a ngodilweng bukeng ya bophelo.

4Ithabeleng Moreneng kamehla; ke boela ke rialo, ke re: Ithabeleng.

5Mosa wa lona o tsejwe ke batho bohle. Morena o haufi. 6Le se ke la belaella letho; empa nthong tsohle seo le se batlang, le ke le se tsebise Modimo ka thapelo le ka kopo e nang le teboho. 7Mme kgotso ya Modimo, e fetisang kutlwisiso yohle, e tla boloka dipelo tsa lona le mehopolo ya lona ho Jesu Kreste.

8Haele ka ho hong, banabeso, tsohle tseo e leng tsa nnete, tsohle tse hlomphehang, tsohle tse lokileng, tsohle tse hlwekileng, tsohle tse ratehang, tsohle tse botumo bo botle, tsohle tseo bokgabane bo bong le poko e nngwe e leng teng ho tsona, le ke le hopole tsona. 9Tseo le ithutileng tsona la di amohela, la di utlwa, la di bona ho nna, etsang tsona; mme Modimo wa kgotso o tla ba le lona.

Moapostola o leboha Bafilipi ka dimpho tseo ba mo rometseng tsona.

10Ke thabile haholo Moreneng, kahobane jwale le boetse le nkgopotse; athe le ne le fela le hopotse, empa le ne le hloka sebaka. 11Ha ke bolele ka baka la ho hloka; hobane ke ithutile ho kgolwa ditabeng dife le dife tseo ke leng ho tsona. 12Ke tseba ho kokobetswa, ke tseba le ho atelwa ke dintho; kahohle le nthong tsohle, ke ithutile ho kgora le ho lapa, ho ba naleng le ho ba bofumeng. 13Nka etsa tsohle ka Kreste ya mphang matla. 14Leha ho le jwalo, le entse hantle, ha le nthusitse bohloking ba ka.

15Le a tseba le lona, Bafilipi, hoba, enere ha ke tswa Masedonia, ha ke qala ho le bolella Evangeli, ha ho a ka ha eba le kereke e nneileng letho le ka bitswang mpho, leha e le kamohelo, haese lona le nnotshi. 16Esitile leha ke le Thesalonika, le nthometse hang le habedi seo ke neng ke se hloka. 17Hase hoba ke batla dimpho, empa ke batla ditholwana tse ka le atelang ho le ruisa. 18Ke fela ke amohetse tsohle, mme ke atetswe haholo; ho tletse ho nna, ka ho nka ho Epafrodite tse tswang ho lona, tseo e leng monkgo o monate le sehlabelo se amohetsweng ke Modimo, se o kgahlisang. 19Mme Modimo wa ka o tla le tlatsetsa ka tsohle tseo le di hlokang, ka monono wa wona, kganyeng, ka Jesu Kreste. 20Jwale, ho Modimo, Ntata rona, e be kganya ka ho sa feleng. Amen!

Ditumediso.

21Ntumedisetseng bahalaledi bohle ba leng ho Jesu Kreste. Baena ba nang le nna ba le dumedisa. 22Bahalaledi bohle ba le dumedisa, empa haholo bao e leng ba ntlo ya Sesare.

23Mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste o be le lona bohle. Amen!

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index