Search form

DIPROVERBIA 10

1Diproverbia tsa Salomone.

Ngwana ya hlalefileng ke thabiso ho ntatae; empa ngwana ya lewatla ke mapalesapelo ho mmae.

2Maruo o fumanwang ka bokgopo ha a na moeno; empa ho loka ho qobisa lefu.

3Jehova a ke ke a tlohella motho ya lokileng tlala; empa tse labalabelwang ke e mobe, o mo hlakola tsona.

4Ya letsoho le botswa o tla fumaneha, empa letsoho la sekgothadi le tla se ruisa.

5Ya bokellang lehlabula ke ngwana ya bohlale; empa ya robalang ha ho kotulwa, ke ngwana ya hlabisang dihlong.

6Motho ya lokileng o rwetse mahlohonolo hloohong, empa lonya le aparetse melomo ya e mobe.

7Ho hopolwa ha mofu ya lokileng ke lehlohonolo, empa lebitso la e mobe le tla bola.

8Motho ya pelo e hlalefileng o utlwa keletso, empa ya beberang tsa bosawana o tla dihelwa.

9Ya tsamayang ka ho loka o tsamaya ka kgotso; empa ya kgopamisang metsamao ya hae o a tsebahala.

10Ya bonyang ka mahlo o a ferekanya; ya molomo o bosawana o ya timelong.

11Molomo wa motho ya lokileng ke sediba sa bophelo; empa lonya le kwahetse molomo wa ya sa lokang.

12Hloyo e hotetsa dikomang, empa lerato le apesa ditshito tsohle.

13Bohlale bo fumanwa molomong wa motho ya masene, empa thupa e mokokotlong wa ya sa utlweng.

14Ba hlalefileng ba ipokellela tsebo, empa molomo wa mawatla o fehla tshenyeho.

15Menono ya morui ke qhobosheane ya hae, empa bomadimabe ba mafutsana ke ho fumaneha ha wona.

16Ya lokileng o sebeletsa ho phela, empa ya sa lokang o ruela sebe.

17Ya elellwang tayo o tshwere tsela ya bophelo, empa ya hanang nyatso o a lahleha.

18Ya patang hloyo o na le molomo o mano, empa ya hasang disebo ke lehlanya.

19Dipolelong tse ngata, tshito ha e hlokwe; ka baka leo, ya itshwarang molomo o bohlale.

20Leleme la ya lokileng ke silefera e hlwekileng; empa pelo ya e mobe ke lefeelafelane.

21Molomo wa ba lokileng o phedisa ba bangata, athe mawatla a timela ke ho hloka kelello.

22Lehlohonolo la Jehova le entsha motho, hase mokgathala wa hae o mo ekeletsang leruo.

23Ho lewatla ke monyaka ho etsa hampe; ho motho ya hlalefileng monyaka ke ha a etsa ka bohlale.

24Seo e mobe a se tshabang ke sona se tlang ho mo wela hodimo; empa ba lokileng ba tla newa seo ba se ratang.

25Jwaloka setsokotsane ha se feta, ya bolotsana o feta jwalo; empa ya lokileng o tiile ka ho sa feleng.

26Motho ya botswa ho ba mo romang ke asene menong le mosi mahlong.

27Ho tshaba Jehova ho atisa ditshiu, empa dilemo tsa moetsadibe di tla kgutsufatswa.

28Tshepo ya ya lokileng e tla fetoha thabo, empa tebello ya motho ya sa lokang e tla timela.

29Tsela ya Jehova ke qhobosheane ho ya kgabane, empa ho ba kgopo ke tshenyeho.

30Ya lokileng a ke ke a sisinngwa le ka mohla o le mong; haele ba babe, ba ke ke ba nna ba hlola lefatsheng.

31Molomo wa ya lokileng o hlahisa tsa bohlale, empa leleme le kgopameng le tla qhwishilwa.

32Melomo ya ba lokileng e tseba tse kgahlisang; empa molomo wa ba sa lokang o bolela bokgopo feela.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index