Search form

DIPROVERBIA 11

1Sekala sa bohata se hloilwe ke Jehova, empa tekanyo ya nnete e a mo kgahlisa.

2Ha ho hlaha boikgohomoso, eba dihlong di a hlaha le tsona; empa bohlale bo ho ba ikokobetsang.

3Bokgabane ba ba lokileng bo tla ba tsamaisa; empa bokgopo ba ba babe bo tla ba timetsa.

4Maruo ha a thuse letho mohla letsatsi la bohale, empa ho loka ho lwela lefung.

5Ho loka ha motho ya lokileng ho tla mo hlekela tsela, empa e mobe o tla dihelwa ke bobe ba hae.

6Ho loka ha batho ba kgabane ho tla ba pholosa, empa e mobe bokgopo ba hae bo tla mo tshwasa.

7Mohla ho shwang e mobe, tshepo ya hae e a timela, le yona tebello ya ya sa lokang e a fela.

8Ya lokileng o lwelwa tsietsing, empa bakeng sa hae ho wela ya sa lokang.

9Ka molomo wa hae monyefodi o bolaya ba habo, empa ba lokileng ba bolokwa ke tsebo.

10Ha ba lokileng ba atleha, motse o a thaba; empa mohla ho timelang ba babe, ke ditlatse feela.

11Hlohonolofatso ya ba lokileng e haha motse; empa o qhalwa ke melomo ya ba babe.

12Ya nyedisang wa habo ha a na kelello; empa ya nang le kutlwisiso o a kgutsa.

13Ya tjhakelang ho qoqa o phunya makunutu; empa ya pelo e tshepehang o boloka taba.

14Setjhaba se dihuwa ke ho hloka dikeletso; poloko e teng ha baeletsi ba le bangata.

15Ya itlamellang ka molato wa e mong o tla tsieleha; empa ya hloileng ba phathatsanang letsoho, yena o iketlile.

16Mosadi ya molemo o ithuela hlompho; batho ba matla ba ipatlela menono.

17Motho ya molemo o etsetsa moya wa hae molemo; empa ya lonya o itshenya mmele.

18E mobe o sebetsa mosebetsi o tla mo thetsa; empa ya jalang ho loka o na le moputso o tiileng.

19Ho loka ha sebele ho isa bophelong; haele ya latelang bobe, yena o mathela lefung.

20Ba pelo di kgopo ke manyala ho Jehova; empa ba metsamao e bokgabane, o kgahlwa ke bona.

21Ruri e mobe a ke ke a lesa ho otlwa; empa leloko la motho ya lokileng le tla namolelwa.

22Mosadi ya sefahleho se setle, empa a hloka kelello, ke lesale la kgauta nkong tsa kolobe.

23Seo motho ya lokileng a se dumang ke botle ruri; empa seo ba babe ba ka se tshepang ke kgalefo feela.

24E mong o a fana athe o ntse a atelwa ke dintho; e mong o a konana, mme o fetoha mofumanehi.

25Ya tsebang ho fana o tla nona; ya nosetsang o tla nosetswa le yena.

26Ya hanang le mabele a hae, o tla rohakwa ke batho; empa ya dumelang ho rekisa ka wona, o na le hlohonolofatso hloohong ya hae.

27Ya qophellang botle o tla fumana mohau, empa ya batlang bobe, bobe bo tla mo tshwara.

28Ya itshepisang maruo a hae o tla wa, empa ya lokileng o tla hola jwaloka lekala le mahlaku.

29Ya ferekanyang ntlo ya hae, lefa la hae e tla ba moya feela; lewatla e tla ba mofo wa motho ya pelo e hlalefileng.

30Tholwana tsa motho ya lokileng ke sefate sa bophelo; ya bohlale o hapa meya ya batho.

31Bonang! ha esita motho ya lokileng a fuwa moputso wa hae lefatsheng lena, ho tla ba jwang ho e mobe le ho moetsadibe!

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index