Search form

DIPROVERBIA 14

1Mosadi ya bohlale o haha ntlo ya hae; empa ya se nang kutlo o e qhaqha ka matsoho a hae.

2Ya tsamayang ka bokgabane o tshaba Jehova; empa ya kgopamisang ditsela tsa hae, o a mo nyedisa.

3Molomong wa lewatla, ho na le thupa e otlang boikgohomoso ba lona; empa ba bohlale ba bolokwa ke melomo ya bona.

4Moo kgomo di leng siyo, mediko e hloka dijo; empa matla a dipholo a ekeletsa leruo.

5Paki e tshepehang e ke ke ya bolela leshano; empa paki e mano e fefetha mashano feela.

6Monyefodi o batla bohlale, empa ha a bo fumane; athe tsebo e fumanwa ka bonolo ke ya masene.

7Hlobohana le lewatla, ha o le bona; hobane ha le na molomo o nang le tsebo.

8Bohlale ba motho ya masene bo mo bontsha tsela ya hae, empa bosawana ba setseketseke bo a se thetsa.

9Mawatla a swaswa ka sebe, empa ba lokileng ba thabelana.

10Pelo e itsebela ho baba ha yona; le teng, ho thaba ha yona ho ke ke ha kopanelwa ke motho e mong.

11Ntlo ya e mobe e tla ripitlwa; empa motlotlwane wa ba lokileng o tla tiya.

12Mohlomong, ho motho, tsela e nngwe e bonahala e ntse eka e lokile, athe bofello ba yona bo isa lefung.

13Motho leha a tsheha, pelo ya hae e ntse e hlomohile, mme qetello ya thabo ke maswabi.

14Ya pelo e ikgakanyang o tla tenwa ke mekgwa ya hae; empa motho ya lokileng o tla thabiswa ke diketso tsa hae.

15Sethoto se dumela ditaba tsohle; empa ya nang le kelello o qamakisisa moo a hatang teng.

16Ya bohlale o na le tshabo, o sesefa bobe; empa ya thotofetseng o tlatselela feela, mme o a itshepa.

17Motho ya bohale o etsa tsa bowatla, mme ya ditaba tse lonya o a hlouwa.

18Lefa la dithoto ke bowatla; empa ba masene ba tla rwala moqhaka wa tsebo.

19E mobe o inama pela motho ya molemo, le ba lonya pela monyako wa ba lokileng.

20Mofutsana o ilwa le ke wa habo; empa metswalle ya morui e mengata.

21Ya nyedisang wa habo o etsa sebe; empa ho lehlohonolo motho ya leng molemo ho mofutsana.

22Ba rerang bobe ha ba lahlehe na? Empa molemo le nnete ke tsa ba rerang botle.

23Mosebetsi ka mong o na le moputso; empa ho qamota feela ho qephisa maruo.

24Maruo a motho ya hlalefileng ke moqhaka wa hae; haele lewatla, bowatla ba lona e ntse e le bowatla.

25Paki ya nnete e namolela bophelo ba batho; haele ya bohata, e fefetha mashano feela.

26Ya tshabang Jehova o na le kgotso ya sebelebele, mme bana ba hae ba tla ba le setshabelo.

27Ho tshaba Jehova ke sediba sa bophelo, ho qobisa batho mamena a lefu.

28Kganya ya morena ke bongata ba batho; empa ho hlokahala ha bona ke tshenyeho ho ngwana morena.

29Ya diehang ho halefa o na le kelello e kgolo; empa ya pelo e befang kapele o hlahatsa bothoto.

30Pelo e tshweu e phedisa mmele wa motho; empa mona o bodisa masapo a hae.

31Ya tubang mofutsana o nyedisa Mmopi wa hae; empa ya molemo ho mofumanehi o a mo rorisa.

32Moetsadibe o kgoholwa ke bobe ba hae; empa motho ya lokileng o na le tshepo le lefung.

33Bohlale bo ikahetse ka pelong ya motho ya masene; empa bohare ba mawatla bo a itshenola.

34Ho loka ho hodisa setjhaba; empa bokgopo bo se apesa ka nyediso.

35Mohlanka ya hlalefileng o kgahleha ho morena, empa eo o halefela ya hlabisang dihlong.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index