Search form

DIPROVERBIA 19

1Mofutsana ya tsamayang ka toka ya hae o fetisa ya kgopo mekgweng ya hae.

2Tjheseho e se nang tsebo ha e thuse letho, mme ya potlakisang maoto a hae o a lahleha.

3Bowatla ba motho bo mo kgelosa tsela, eba pelo ya hae e hlonamela Jehova!

4Ho rua ho hlahisa metswalle e mengata; empa mofutsana o ye a lahlwe le ke wa habo.

5Paki ya bohata e ke ke ya phema kotlo, mme motho ya mano a ke ke a phonyoha.

6Ba bangata ba qekisa motho e moholo, e mong le e mong ke motswalle wa motho ya fanang.

7Mofutsana, banababo bohle ba mo hloya, thaka tsa hae di tla fetisa hakakang ka ho mo ila! Ere a sa bua, ba se ba mo hasanela.

8Ya ithuetseng bohlale o rata moya wa hae, ya bolokang kelello o tla bona lehlohonolo.

9Paki ya bohata e ke ke ya phema kotlo; ya bolelang mashano o tla timela.

10Boiketlo ha bo lokele sethoto; ho tla ronana hakakang ha mofo a busa marena!

11Maele a motho a mo etsa ya sebete; kganya ya hae ke ho mamella ho sitelwa ke ba bang.

12Kgalefo ya morena a jwaloka ho rora ha tau, empa lerato la hae le jwaloka phoka hodima jwang.

13Ngwana ya lehlaswa ke tlokotsi ho ntatae, empa mosadi wa dikomang ke metsi a sa kgaotseng ho rotha dintshing tsa ntlo.

14Ntlo le leruo ke lefa la bontata motho, empa mosadi ya kelello ke mpho ya Jehova.

15Botswa bo dihela motho bodibeng ba boroko, mme moya wa mokokorohi o tla lapa.

16Ya bolokang molao o boloka moya wa hae, empa ya sa hlokomeleng tsela ya hae o tla timela.

17Ya hauhelang mofumanehi o adimela Jehova, Jehova o tla putsa ketso tsa hae.

18Laya ngwana hao ha tshepo e sa le teng; empa o se ke wa mo thoothellwa ho mmolaya.

19Motho ya bohale o tla jara kotlo ya teng; ha o mo lopolla, o tla boela a sebe.

20Mamela keletso, o amohele tayo, o tle o hlalefe isao.

21Mehopolo e mengata ka pelong ya motho, empa morero wa Jehova ke wona o tiyang.

22Molemo wa motho o tsejwa ka seo a ratang ho se etsa, ke moo mofutsana a fetang morui ya lehata.

23Ho tshaba Jehova ho isa bophelong; ya mo tshabang o tla kgora, a robale, a sa hlahelwe ke kotsi.

24Sekgoba se kenya letsoho lefisong, empa se tswafa le ho le isa molomong.

25Otla mosomi, mme sethoto se tla hlalefa; o laye motho ya kelello, o tla rua tsebo.

26Ya tshwenyang ntatae, mme a lelekisa mmae, ke ngwana e mobe, ya hlabisang dihlong.

27Mora wa ka, lesa ho mamela dikgothatso, haele moo o ntse o kgeloha ditaba tsa bohlale.

28Paki ya bolotsana e nyedisa ho loka; molomo wa baetsadibe o kwenya bokgopo.

29Dikotlo di beetswe basomi, dithupa di boloketswe mekokotlo ya mawatla.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index