Search form

DIPROVERBIA 30

1Dipolelo tsa Agure, mora Jake; tshenolo eo monna eo a e boleletseng Ithiele le Ukale.

2Ruri, ke thotofetse ho fetisa bohle; ha ke na kutlwisiso ya motho; 3hobane ha ke a ka ka ithuta bohlale, mme ha ke na tsebo ya bahalaledi.

4Ke mang ya nyolohetseng lehodimong, a ba a theoha a etswa teng? Ke mang ya fuparetseng moya letsohong la hae? Ya bokeletseng mawatle kobong ya hae ke ha e le mang? Ke mang ya tiisitseng dipheletso tsa lefatshe? Lebitso la hae ke mang? Ke mang lebitso la mora hae, ha o fela o tseba?

5Mantswe wohle a Modimo a hlwekile; ke thebe ho ba o tshepang. 6O se ke wa eketsa tseo o di buileng, esere mohlomong wa o kgalemela, mme wa fumanwa o le leshano.

7Di pedi tseo ke di kopileng ho wena, Modimo; o se ke wa nkganela ka tsona, ke eso ho shwe. 8Suthisetsa bosawana le puo ya leshano hole le nna. O se ke wa mpha bofuma, leha e le maruo; mphepe ka bohobe bo ntekanang; 9esere mohlomong ha ke kgotshe, ka o latola, ka re: Jehova ke mang na? mohlomong ha ke fumanehile, ka utswa, mme ke tlaela ka lebitso la Modimo wa ka.

10O se ke wa etselletsa mohlanka ho monga hae, esere a o rohaka, mme wa fumanwa o le molato.

11O teng moloko o mong o rohakang ntata wona, o sa hlohonolofatseng le mma wona. 12Moloko oo o hlwekile mahlong a wona, athe ha o eso ho itlhatswe ditshila tsa wona. 13E, moloko o teng o mahlo a phahamileng hakalo, o dintshi di leletseng hakalo! 14Moloko o teng o meno a kang marumo, o meno a mohlahare a kang dithipa, ho ja bahlomohi, ho ba fedisa lefatsheng, ho fedisa le bafumanehi bathong.

15Kwidi e na le baradi ba babedi, ba llang kamehla, ba re: Mphe! mphe! Ntho tse tharo di teng tse sa kgoreng, nka re, tse sa reng le ka mohla o le mong: Ho lekane! 16Ke nqalo ya bafu, le mpa e sa tswaleng, le mobu o sa kgoreng metsi, le mollo o sa reng: Ho lekane!

17Leihlo la motho ya somang ntatae, ya nyedisang thuto ya mmae, makgwaba a molapo a tla le honya, madinyane a ntsu a le je.

18Ntho tse tharo di teng tse ntlhollang, nka re, di nne tseo ke sa di tsebeng: 19ke mohlala wa ntsu sebakeng sa lehodimo, le mohlala wa noha lefikeng, le mohlala wa sekepe mahareng a lewatle, le mohlala wa monna mosading. 20Mokgwa wa mosadi wa sehlola o jwalo le wona; o a ja, o itlhakola molomo, mme o re: Ha ke a ka ka etsa bokgopo!

21Lefatshe le thothometswa ke dintho tse tharo, nka re, tse nne di teng tseo le ke keng la di jara: 22ke mofo ya fetohileng morena, le lehlanya le kgorang bohobe, 23le mosadi ya lonya, mohla a nyalwang, le lekgabunyane la mosadi le jang lefa la mofumahadi wa lona.

24Dintho tse nne di teng lefatsheng, tse nyenyane, empa di bohlale bo boholo: 25ke bohlwa, setjhaba se se nang matla, athe lehlabula se ipokellela dijo; 26ke dipela, setjhaba se fokolang, athe se ikgethela matlo mafikeng; 27ke ditsie, leha di se na marena, di tsamaya ka makgotla; 28ke mokgodutswane o itshwarellang ka matsoho, mme o ikenela le matlung a marena.

29Ntho tse tharo di teng tse bohehang ha di tsamaya; tjhe, di nne tseo metsamao ya tsona e kgahlehang: 30ke tau, mohale hara dibata tsohle, e sa tshabeng letho le letho; 31ke pere e lokiseditsweng ntwa, le moribi, leha e le morena ha a tsamaya pela makgotla a hae.

32Ekare ha o entse bosawana ka ho ikgohomosa, mme o hopotse bobe, bea letsoho molomong! 33Hobane ho fehla lebese ho hlahisa sereledi; ho penya dinko ho hlahisa madi; mme ho hotetsa bohale ho hlahisa dikomang.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index