Search form

DIPROVERBIA 6

1Mora wa ka, ekare ha o itlamile ka molato wa wa heno, mme o neile wa mofuta osele letsoho; 2ha dipolelo tsa molomo wa hao di o tshwasitse, mme mantswe a molomo wa hao a o bofile, 3mora ka, o ye ho itokolla; o etse jwalo; kahobane o setse o le matleng a wa heno, eya kapele, o ithapelle ho wa heno. 4O se ke wa ba wa lesa mahlo a hao a robala, le dintshi tsa hao tsa otsela. 5O phonyohe jwaloka tshephe mameneng, le jwaloka nonyana lerabeng la setsomi.

6Hela sekgoba! eya ho bohlwa, o qamake mekgwa ya bona, o tle o hlalefe. 7Ha bo na modisa, leha e le mohlahlobi, kapa morena; 8leha ho le jwalo, bo itokisetsa bohobe ba bona lehlabula, bo ipokellela dijo ha ho kotulwa. 9Hela wena, sekgoba towe! o tla robala ho le hokae na? O tla soha neneng borokong ba hao na? 10O re: A nke ke robale ho se hokaenyana, ke boele ke re shwa hanyenyane, ke iphuthe matsoho, nke ke otsele hanyenyane. 11Ruri, bofuma bo tla o fihlela jwaloka senokwane, tlala e o hlahele jwaloka motho ya o hlomeletseng.

12Motho wa lefeela, ya lonya, o tsmaya ka molomo o mano, 13o qhwaya ka mahlo, o bua le ka maoto, o lekanya ditaba le ka menwana. 14Pelo ya hae e senyehileng e rera bobe kamehla, e jala diphapang; 15ka baka leo, tshenyeho ya hae e tla mo wela sehloho; o tla timela hanghang, ho se le thuso.

16Ho na le ntho tse tsheletseng tse hloilweng ke Jehova; nka re, di supile tseo e leng manyala ho yena: 17Ke mahlo a boikgohomoso, ke leleme le mano, le matsoho a tshollang madi a se nang molato; 18ke pelo e rerang merero e mebe, le maoto a lebelo ho mathela bobeng; 19ke paki e lehata, e bolelang mashano, le ya jalang diphapang bathong ba mofuta o le mong.

20Mora ka, boloka ditaelo tsa ntatao, o se ke wa furalla thuto ya mmao. 21O di tlamelle pelong ya hao kamehla, o di rwalle molaleng wa hao. 22Ha o tsamaya, di tla o tsamaisa; leha o robetse, di tla o lebela; etlare ha o tsoha borokong, di o buise. 23Hobane keletso ke lebone, thuto ke lesedi, mme dikgalemelo tsa tayo ke tsela ya bophelo; 24ho o phemisa mosadi wa seotswa le leleme le lekang la mosadi ya lelerang. 25O se ke wa lesa pelo ya hao ya duma bokgabane ba hae, o se ke wa hapuwa ke tjhadimo ya mahlo a hae. 26Hobane mosadi wa seotswa o fumanehisa motho, a be a sallwe ke sengwathwana sa bohobe feela, mme letekatsi le tsoma ho phela ha motho ya qenehelwang. 27Ana motho a ka ikokgella mollo sefubeng, diaparo tsa hae di sa tjhe na? 28Hleka motho a ka hata mashala a hlenneng, maoto a hae a sa tlabohe na? 29Ho dutse jwalo le ya yang ho mosadi wa wa habo; ya mo amang, leha e le mang le mang, a ke ke a hloka molato. 30Shodu leha le lapile, ha le tlohellwe ho utswa, ho kgorisa mpa ya lona. 31Empa mohla le tshwarwang, le tshwanelwa ke ho lefa hasupa, le be le hlakolwe leruo lohle la ntlo ya lona. 32Ya febang le mosadi o feletswe ke kelello; ya etsang hoo o itimetsa moya wa hae kasebele. 33O tla fihlelwa ke kotlo le dihlong, ho nyediseha ha hae ho ke ke ha ba ha hlakolwa. 34Hobane lefufa la monna le a mo hlantsha, a be a hloke le mohau mohla a iphetetsang. 35A ke ke a amohela tefo, bohale ba hae o ke ke wa ba wa bo tima, leha o ka mo thoothella dimpho tse ngata.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index