Search form

DIPROVERBIA 8

1Ana bohlale ha bo howe na? Le kutlwisiso ha e phahamise lentswe la yona na? 2Bo eme diphahameng, le ditseleng, le mapatlelong. 3Ba howa kgotla, pela dikgoro tsa motse, le hara mapatlelo; 4bo re: Helang! batho ba baholo, ke bitsa lona, mme lentswe la ka le batla lona, bana ba batho. 5Oho! lona dithoto, ithuteng masene; le lona mawatla, le batle kutlwisiso. 6Mamelang, hoba ke tla bua tse kgolo, melomo ya ka e hlahise tse lokileng. 7Hobane leleme la ka le bolela nnete; bokgopo bo manyala molomong wa ka. 8Dipolelo tsohle tsa molomo wa ka di lokile: ho tsona ha ho na letho le sokameng, le kgelohileng. 9Tsohle ke tse utlwahalang ho motho ya nang le kelello, di lokile ho ya fumaneng tsebo. 10Amohelang thuto ya ka ho fetisa silefera, le tsebo ho fetisa kgauta e hlwekileng. 11Hobane bohlale ke ntho ya bohlokwa ho fetisa diperela, mme tsohle tse hlokolotsi ha di na le ho bapiswa le bona.

12Nna, bohlale, ke ahisane le masene; tsebo ya dikelello tsa hlalefo e fihlelwa ka nna. 13Ho tshaba Jehova ke ho hloya bobe. Ke hloile boikgantsho le boikgohomoso, motsamao o mobe le molomo o kgopo; 14keletso le hlalefo ke tsa ka, le wona masene le matla a ho nna. 15Ke ka nna marena a renang; esale ka nna mahosana a laelang ka ho loka. 16Babusi ba busa ka nna; ho jwalo le baholo le baahlodi bohle ba lefatshe. 17Ke rata ba nthatang; ba mpatlang e sa le kameso, ba tla mphumana. 18Menono le hlompho di ho nna, maruo a sebele le hona ho loka. 19Tholwana ya ka e monate ho fetisa kgauta, leha e ka ba kgauta e hlwekileng; tse kotulwang ho nna di feta silefera e hlwekileng. 20Ke tsamaisa motho tseleng ya ho loka le mmileng o tatametseng. 21Ke ruisa ba nthatang mafa a dintho tse sa feleng, ke tlatsa dipolokelo tsa bona.

22Jehova o mpopile ho qaleng ha ditsela tsa hae, mesebetsi ya hae e eso ho be teng, boholoholo. 23Ke beilwe borena mehla e eso ho qalehe, lefatshe le eso ho ka le eba teng. 24Ka hlahiswa mawatle a sa le siyo, le tsona didiba tse kollang metsi a mangata. 25Ke hlahile dithaba di eso ho ka di thewa, le maralla a sa le siyo; 26Jehova a eso ho etse lefatshe, le dinaha, leha e le tholenyana ya lerole la lefatshe. 27Mohla a lokisang mahodimo, ke ne ke le teng; mohla a dikadiketsang lewatle ka moedi; 28mohla a tiisang maru hodimo; mohla a bilosang mehlodi ya madiba; 29le mohla a laelang lewatle hore metsi a lona a se ke a tlola lebopo; le mohla a lekanyang metheo ya lefatshe. 30Mehleng eo, ke ne ke le motlatsi wa hae, ke thabile ka matsatsitsatsi, ke nyakaletse pela sefahleho sa hae kamehla; 31ke ne ke thabela lefatshe la ho aha ha batho; ke thabela le bana ba batho.

32Jwale, bana, nkutlweng! Ho lehlohonolo ba yang ka tsela tsa ka. 33Mamelang thuto, le tle le hlalefe, le se ke la e kgeloha. 34Ho lehlohonolo motho ya nkutlwang, ya lebelang menyako ya ka ka metsotso yohle, ya fadimehang mathuleng a monyako wa ka. 35Hobane ya mphumanang o fumane bophelo, mme o tla bona mohau ho Jehova. 36Empa ya ntshikolohang o senya moya wa hae; bohle ba ntlhoileng ba rata lefu.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index