Search form

DIPESALEME 35

Thapelo e kopang hore Modimo e be wona o lwantshang mohlorisi ya hlokileng teboho.

Pesaleme ya Davida.

1Jehova, o tsekise ba ntsekisang, o lwantshe ba ntwantshang. 2Nka thebe le thejana, o eme ho tla nthusa. 3O tsomole lerumo la hao, o thibele ba mphallelang! Ere ho moya wa ka: Ke nna poloko ya hao! 4Tshwabo le dihlong di ke di apese ba batlang moya wa ka, ba suthe kasanthao ba tsielehile, bona ba rerileng tshenyeho ya ka. 5Ba be jwaloka mooko o fefolwang ke moya, lengeloi la Jehova le ba lelekise. 6Tsela ya bona e ke e be e lefifi, e thelle, lengeloi la Jehova le ba lelekise! 7Hobane leha ho bo ho se molato, ba tjhekile lemena pela maoto a ka, ba tjheketse bophelo ba ka feela. 8Tshenyeho a e ke e ba wele hodimo ka sehloho; ba ke ba tshwaswe lerabeng leo ba le patileng, ba wele teng, ba timelle ho lona! 9Ke moo moya wa ka o tla hlasimolohela ho Jehova, o thabele poloko ya hae. 10Masapo a ka kaofela a tla re: Jehova, ke mang ya jwaloka wena; ya ka bolokang ya madimabe ho ba mo hlolang ka matla, ya madimabe le mofumanehi ho batlatlapi ba bona?

11Dipaki tsa leshano di ntsohella ho mpotsisisa seo ke sa se tsebeng. 12Ke lefelwa botle ka bobe; ke lahlilwe. 13Athe nna, malwetseng a bona ka itlama ka lesela le mahwashe, ka itlhokofatsa ka ho itima dijo, ka rapela ka hlooho e kobotetseng sefubeng; 14ka tsamaya ka dillo jwaloka hola ke timeletswe ke motswalle, kapa ke ngwaneso; ka apara diaparo tsa bofifi le ho kobotela fatshe jwaloka hola ke llela mme. 15Mme jwale, ha ke ewa, ba ye ba thabe; ba bokana hammoho, ba mpokanela ho nkotla, ke sa tsebe molato; ba ngahola ka maleme, ha ba kgutse. 16Ba ikopanya mmokeng le basomi le ba jang ka diteme, ho ntsikitlanyetsa meno. 17Morena, o tla tadima hoo ho isa kae? O lopolle bophelo ba ka ho senyeng ha bona, le moya wa ka ditawaneng! 18Ke moo ke tla o leboha phuthehong e kgolo, ke o roke hara setjhaba se sengata.

19O se ke wa lesa ba ikentseng dira ho nna ka bolotsana hore ba thabe ka nna, ba se ke ba nyekotsa ka mahlo ka ho ntlhoya feela! 20Hobane kgotso e hlokwa dipolelong tsa bona, ba rera ditaba tsa ho thetsa ba bonolo ba lefatshe. 21Ba ahlamisa melomo ya bona hodima ka, ba re: Ha! Ha! mahlo a rona a bona. 22Le wena Jehova, o a bona! O se ke wa kgutsa! Morena, o se ke wa emela hole le nna! 23Tsoha, o phaphame ho nkahlolela, Morena wa ka, Modimo wa ka, o lokise ditaba tsa ka! 24O nkahlolele ka ho loka ha hao, Jehova, Modimo wa ka, ba se ke ba thaba ka nna! 25Ba se ke ba re dipelong tsa bona: Hantle, ke kamoo re ratileng kateng; ba se ke ba re: Re mo kwentse! 26A ba ke ba hlabiswe ke dihlong, ba tsielehe bona bohle ba thabelang tsietsi ya ka! Baikakasi ba ntwantshang a ba apeswe ke dihlong le nyediso! 27Ke moo ba ratang taba e lokileng ya ka ba tla bina ba nyakaletse; ba tla re ka matsatsitsatsi: Jehova o moholo, ya ratang molemo wa mohlanka wa hae! 28Mme leleme la ka le tla tumisa ho loka ha hao le dithoko tsa hao ka matsatsitsatsi.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index