Search form

DIPESALEME 37

Bomadimabe ba monyefodi le bomadimatle ba morapedi.

Pesaleme ya Davida.

1O se ke wa hlora ha o bona ba bolotsana, o se ke wa honohela ba etsang ho hobe! 2Hobane, jwaloka jwang, ba ya phakisa ba helwe, ba se ba ya pona jwaloka motalane.

3O be le tshepo ho Jehova, o etse ho hotle; o ahe lefatsheng, o ikgorisetse nneteng. 4O ikgahlisetse ho Jehova, mme o tla o nea se batlwang ke pelo ya hao.

5O laeletse tsela ya hao ho Jehova, o mo tshepe; ho tla sebetsa yena. 6O tla bonahatsa tokelo ya hao jwaloka lesedi, le ho loka ha hao jwaloka ho ela ha motshehare.

7O lebelle Jehova o ikgutseditse, o itshepise ka yena. O se ke wa hlora ka baka la ya atlehang tseleng ya hae, ka baka la motho ya leseho bolotsaneng ba hae.

8O kokobetse bohale ba hao, o tele kgalefo, o se ke wa hlora; ebe etlaba o etsa bobe. 9Hobane ba bolotsana ba tla fediswa, athe ba itshepetseng Jehova ba tla rua lefatshe.

10Ho se ho se hokae, mme molotsana o tla ba siyo; o tla qamaka tulo tsa hae, empa o tla be a setse a le siyo; 11empa ba bonolo ba tla rua lefatshe ba iketle kgotsong e kgolo.

12Molotsana o rera ya lokileng, o mo tsikitlanyetsa meno. 13Morena o tsheha ka yena, hobane o bona hoba letsatsi la hae le a tla.

14Ba bolotsana ba tsomotse marumo, ba tjhehile diqha ho diha mohlomohi le mofumanehi, ho bolaya ba metsamao e lokileng; 15marumo a bona a tla fohla dipelong tsa bona, diqha tsa bona di robehe.

16Se senyenyane se ruilweng ke ya lokileng se fetisa nala ya ba babe ba bangata; 17hobane matsoho a ba babe a tla robeha, empa Jehova o tiisa ba lokileng.

18Jehova o tseba matsatsi a ba lokileng, ba tiiseditswe lefa la bona ka ho sa feleng; 19ba ke ke ba swaba matsatsing a mabe, ba ya nne ba kgore ka matsatsi a tlala.

20Ba bolotsana ba ya fela, bao e leng dira ho Jehova ba tla timela jwaloka makgulo a matle, ba timele jwaloka mosi.

21E mobe o a adima, mme ha a buse; empa ya lokileng o na le mohau, o a fana; 22hobane ba hlohonolofatswang ke Jehova ba tla ja lefa la lefatshe, empa bao a ba rohakang ba tla fediswa.

23Jehova o tiisa metsamao ya ya lokileng, o kgahliswa ke tsela ya hae; 24leha a ka wa, ha a welle ruri, hobane Jehova o mo nenesa ka letsoho.

25Nkile ka ba motjha, mme jwale ke tsofetse; empa ha ke eso ho bone ya lokileng a tlohelwa, leha e le ditloholo tsa hae di sikila bohobe; 26o fana kamehla, o bile o a adima, mme hlohonolofatso e dutse hodima ditloholo tsa hae.

27Sesefa bobe, o etse botle, ke moo o tla dula o iketlile ka ho sa yeng kae. 28Hobane Jehova o rata ho loka, mme ha a tlohele bakgethwa ba hae; ba bolokwa kamehla; empa lesika la ba babe le tla fediswa.

29Ba lokileng ba tla ja lefa la lefatshe, mme ba tla hlola ho lona ka ho sa feleng.

30Molomo wa ya lokileng o ntsha mantswe a hlalefileng, leleme la hae le bolela ho loka; 31pelong ya hae o na le molao wa Modimo wa hae, maoto a hae a ke ke a thella.

32E mobe o lalla ya lokileng, o batla a ka mmolaya; 33empa Jehova a ke ke a mo tlohella matsohong a hae, a ke ke a mo tswa ha a ahlolwa.

34O itshepise ka Jehova, o tiye ditseleng tsa hae, mme o tla o hodisa, o tle o je lefa la lefatshe; o tla bona le tshenyeho ya ba babe.

35Ke bone e mobe a iphile matla, a phahamile jwaloka sefate se fupuhang naheng ya sona; 36o fetile; jo! o se a le siyo; ka mmatla, a se ke a fumanwa.

37Lemoha ya lokileng, o tadime motho wa toka; hobane motho wa kgotso o sa tla bona ditloholo, 38empa ba bolotsana ba timela, mme ditloholo tsa ba babe di a fediswa.

39Poloko ya ba lokileng e tswa ho Jehova; ke yena qhobosheane ya bona letsatsing la matswalo; 40Jehova o a ba thusa, o a ba boloka; o ba namolela ho ba babe, o a ba pholosa, kahobane ba beile tshepo ya bona ho yena.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index