Search form

DIPESALEME 78

Ditemoso tse hlahileng ka ditaba tsa Moshe ho isa ho tsa Davida.

Pina ya Asafe.

1Oho setjhaba sa ka, mamela thuto ya ka. Sekehela mantswe a molomo wa ka ditsebe. 2Ke ahlamisa molomo wa ka ho hlahisa dipolelo tsa dikelello le ho bolela dithuto tsa kgale. 3Seo re se utlwileng, seo re se tsebileng, seo bontata rona ba re boleletseng sona, re ke ke ra se patela bana ba bona; 4re tla phetela ditloholo tsa rona dithoko tsa Jehova, le matla a hae, le mehlolo e entsweng ke yena.

5O beetse Jakobo bopaki, o beile molao Iseraeleng, oo a laetseng bontata rona hore ba o tsebise bana ba bona, 6e le hore o tsejwe ke moloko o hlahlamang, e leng bana ba tlang ho tswalwa, 7hore le bona ba o bolelle bana ba bona, ba ke ba itshepele Modimo, ba se ke ba lebala diketso tsa Modimo, mme ba boloke ditaelo tsa wona; 8ba se ke ba etsisa bontata bona, bao e bileng moloko o ikgantshang, o hanyetsang, moloko o sa kang wa tsamaya ka pelo e tiileng, oo moya wa wona o sa kang wa tshepeha ho Modimo.

9Bana ba Efraime ba hlometseng, ba tshwereng diqha, ba ile ba baleha tsatsing la ntwa; 10ha ba ka ba boloka selekane sa Modimo, ba hana ho tsamaya ka molao wa wona; 11ba lebala ketso tsa wona tse phahameng le meeka ya wona, eo o ba bontshitseng yona.

12O entse meeka mahlong a bontata bona naheng ya Egepeta, dithoteng tsa Tsowane. 13Wa phatlola lewatle, wa ba tshedisa lona, wa emisa metsi jwaloka qubu; 14motshehare wa ba tsamaisa ka leru, le bosiu bohle ka kgabo ya mollo. 15Wa patsola mafika lefeelleng, wa ba nosa teng jwaloka hola ba enwa madibeng a maholo, 16wa ntsha dinokana lefikeng, wa phallisa metsi ka diphororo.

17Leha ho le jwalo, ba nna ba o sitelwa, ba nna ba kwenehela Mookamedi ya phahameng, lefeelleng. 18Ba leka Modimo dipelong tsa bona, ka ho kopa ho fepuwa kamoo ba lakatsang kateng; ba seba Modimo, ba re: 19Na Modimo o ka tseba ho re tekela tafole lefeelleng na? 20O fedile wa otla lefika, mme metsi a phorosetsa, dinoka tsa phalla; hleka o ka re fa le bohobe, le ho otla setjhaba sa wona ka dinama na?

21Yanayare Jehova ha a utlwa dipolelo tseo, a halefa, mollo wa tukela Jakobo, bohale ba phahamela Iseraele, 22hobane ba sa ka ba dumela ho Modimo, ba sa ka ba tshepa thuso ya wona. 23Leha ho le jwalo, wa laela maru hodimo, wa bula menyako ya mahodimo; 24wa ba nesetsa manna ho ba fepa, wa ba fa mabele a lehodimo; 25ba eja e mong le e mong bohobe ba dinatla; wa ba romela dijo, ba kgora.

26Wa fokisa moya wa botjhabela sebakeng, ka matla a wona wa tlisa moya wa borwa, 27wa ba nesetsa nama e ka ka lerole, le dinonyana tse mapheo tse kale ke lahlabathe la mawatle, 28wa di wesetsa dipakeng tsa ditente tsa bona, ka nqa tsohle ho meaho ya bona. 29Yaba ba ja, ba kgora hampe; wa ba romela seo ba neng ba se lakaditse. 30Yare ba eso ho kgodisise takatso ya bona, nama ha e sa le molomong wa bona, bohale ba Modimo ba ba tukela, 31wa hlahisetsa banna ba matla polao, wa rapalatsa bahlankana ba Iseraele fatshe.

32Leha ho le jwalo, ba boela ba sitwa, ba se ke ba dumela meeka ya wona. 33Wa fedisa matsatsi a bona hang, le dilemo tsa bona ka tshenyeho e phakisisang. 34Enereha o ba bolaya, yaba hona ba o batlang, ba kgutlang, ba batla Modimo, 35ba elellwa hoba Modimo ke lefika la bona, le hoba Modimo, Mookamedi ya phahameng, ke Molopolli wa bona.

36Empa melomo ya bona ya nna ya o thetsa, maleme a bona a bua leshano ho wona, 37pelo tsa bona ha di a ka tsa o kgomarela ho tiya, mme ha ba ka ba tiisetsa selekaneng sa wona. 38Lerekong la wona wa tshwarela bokgopo ba bona, ha o a ka wa ba timetsa; wa itshwara kgalefong hangata; ha o a ka wa nea bohale bohle ba wona sebaka, 39wa hopola hobane ke batho feela, ka phefumoloho e ikelang, e sa hloleng e boya.

40Ba o kwenehela hangata hakakang lefeelleng! ba nna ba o kgathatsa hakakang nahathothe! 41Ba boela ba leka Modimo, ba halefisa Mohalaledi wa Iseraele. 42Ha ba ka ba hlola ba hopola letsoho la wona leha e le letsatsi leo o ba lopolotseng direng ka lona, 43mohla o etsang mehlolo fatsheng la Egepeta, le dimakatso naheng ya Tsowane.

44Wa fetola dinoka tsa bona madi, ba ba ba sitwa ho nwa metsi a melatswana ya tsona. 45Wa ba romela menwang e neng e ba qeta, le dihohwana tse neng di ba tshwenya. 46Ka diboko wa fedisa masimo a bona, le ka tsie ditholwana tsa tshebetso ya bona. 47Wa bolaya merara ya bona ka sefako, le difate tsa bona tsa sikomora ka lebabo. 48Wa otla makgomo a bona ka sefako, le mehlape ya bona ka letolo le tjhesang. 49Wa ba betsa ka mollo wa bohale ba wona, ka kgalefo, tsheno, matswalo, ka lekgotla la mangeloi a bohale. 50Wa nna wa nea kgalefo ya wona sebaka, ha o a ka wa qenehela meya ya bona; empa ka lefu la sewa wa timetsa bophelo ba bona, 51Wa otla matsibolo kaofela naheng ya Egepeta, sehlooho sa bonna ba bona ditenteng tsa Kama.

52Wa ntsha setjhaba sa wona jwaloka dinku, wa ba tsamaisa lefeelleng jwaloka mohlape. 53Wa ba qhoba hamonate, ba sa tshohe letho, mme lewatle la kwahela dira tsa bona. 54Wa ba fihlisa naheng ya wona e kgethehileng, thabeng e neng e hapuwe ke letsoho la wona le letona; 55wa lelekisa matjhaba pela bona, wa ba arolela lefa la bona ka thapo, mme wa kenya meloko ya Iseraele ditenteng tsa yona.

56Empa ba leka Modimo, ba ikgantshetsa Mookamedi ya phahameng, ha ba ka ba boloka ditaelo tsa wona; 57ba fetoha bakwenehi le ba mano jwaloka bontata bona, ba eba jwaloka seqha se thetsang; 58ba baka bohale ba wona ka dinqalo tsa bona tse diphahameng, le poulelo ya wona ka ditshwantsho tsa medimo ya bona.

59Modimo ha o bona hoo, wa halefa haholo, wa tenwa hampe ke Iseraele. 60Yaba o tlohela tabernakele ya Silo, tente eo o neng o dutse ho yona hara batho, 61wa lesa kganya ya wona ya iswa kgolehong, le bokgabane ba wona ba wela matsohong a dira; 62setjhaba sa wona wa se neela lerumo, wa halefela lefa la wona. 63Wa fedisa bahlankana ba bona ka mollo, mme barwetsana ba bona ha ba ka ba etsetswa mekete ya manyalo. 64Baprista ba bona ba dihuwa ke lerumo, mme bahlolohadi ba bona ha ba ka ba lla.

65Yaba Morena o phaphama jwaloka motho ya robetseng, jwaloka mohale ya hoiswang ke veine, 66a suthisa dira tsa hae, a ba jarisa dihlong tse sa feleng. 67Leha ho le jwalo, a lahla tente ya Josefa, mme ha a ka a kgetha leloko la Efraime; 68empa a kgetha leloko la Juda le thaba ya Sione eo a e ratang. 69A tiisa sehalalelo sa hae jwaloka dithaba, jwaloka lefatshe leo a le theetseng mehla e sa feleng.

70A kgetha Davida, mohlanka wa hae, a mo nka merakeng ya dinku; 71a mo tlosa dinkung tsa ditswetse, e tle e be modisa wa Jakobo, setjhaba sa hae, le wa Iseraele, lefa la hae. 72Mme Davida a ba moalosi wa bona ka pelo e hlwekileng, a ba tsamaisa ka letsoho le hlalefileng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index