Search form

TSHENOLO 4

Terone ya Modimo. — Baholo ba 24 le dibopuwa tse 4.

1Kamora tseo, ka tadima, mme ka bona monyako o butswe lehodimong, mme lentswe la pele, leo ke neng ke le utlwile le bua le nna, le kang la terompeta, la re: Nyolohela kwano, mme ke tla o bontsha tse tlang ho hlaha kamora tseo.

2Yaba hang, ke nkwa ke Moya; mme, bonang, terone e ne e beilwe lehodimong, mme e mong o ne a dutse teroneng eo. 3Ya dutseng ho yona, ha ke mmona, o ne a tshwana le lejwe la jaspe le la sardone, mme terone e ne e teetswe hare ke mookodi o kang emerauda, ha ho tadingwa.

4Terone hape e ne e dikeditswe ke diterone tse ding tse mashome a mabedi a metso e mene, mme diteroneng tseo ka bona baholo ba mashome a mabedi a metso e mene, ba dutse, ba apere diaparo tse tshweu, ba rwetse meqhaka ya kgauta dihloohong tsa bona.

5Teroneng eo ho ne ho etswa mahadima, le diaduma, le mantswe; mme pela terone ho ne ho tuka dilampi tse supileng, tseo e leng Meya e supileng ya Modimo. 6Hape, pela terone, ho ne ho le lewatle la seipone, se kang kristale.

Bohareng ba terone le ka nqa tsohle ho terone, dibopuwa tse phelang tse nne di ne di le teng, tse tletseng mahlo kapele le kamorao.

7Sebopuwa se phelang sa pele se ne se tshwana le tau; sebopuwa se phelang sa bobedi se ne se le jwaloka namane; sebopuwa se phelang sa boraro se ne se na le sefahleho se kang sa motho; mme sebopuwa se phelang sa bone se ne se ka ntsu e fofang. 8Dipobuwa tse nne tseo tse phelang, se seng le se seng sa tsona se ne se medile dipheo tse tsheletseng, mme se ne se tletse mahlo ka nqa tsohle le kahare; mme di ne di sa phetse, motshehare le bosiu, ho re: O a halalela, o a halalela, o a halalela, Morena Modimo, Ya matla wohle, ya neng a le teng, ya ntseng a le teng, ya tla nne a be teng.

9Mme dibopuwa tse phelang, enere ha di isa kganya, le hlompho, le teboho ho ya dutseng teroneng, ya phelang kamehla le mehla, 10baholo ba mashome a mabedi a metso e mene ba ne ba wa ka mangwele pela ya dutseng teroneng, ba rapela ya phelang kamehla le mehla, mme ba ne ba akgela meqhaka ya bona pela terone, ba re: 11Morena, o loketswe ke ho newa kganya, le hlompho, le matla; hobane o hlodile dintho kaofela, mme ke ka ho rata ha hao di leng teng, di bileng di bopilwe.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index