Search form

BAROMA 1

Tumediso.

1Ke le Pauluse, mohlanka wa Jesu Kreste, ya bitsitsweng ho ba moapostola, ya kgethetsweng Evangeli ya Modimo, 2eo o neng o e baletse batho pele ka baporofeta ba wona, Mangolong a Halalelang, 3ha o lekanya Mora wa wona, Jesu Kreste, Morena wa rona, ya tswileng lelokong la Davida ka nama; 4ya bonahaditsweng ka matla hoba ke Mora wa Modimo, ka Moya o Halalelang, ka ho tsoha ha hae bafung; 5eo re filweng ka yena mohau le boapostola, hore ditjhabeng tsohle ho be ba utlwang ka ho dumela lebitso la hae; 6le lona, ba bitsitsweng ke Jesu Kreste, le balwang hara tsona: 7lona bohle bao le leng Roma, baratuwa ba Modimo, ba bitsitsweng, ba halalelang, ke re: A le ke le newe mohau le kgotso ke Modimo, Ntata rona, le ke Morena Jesu Kreste.

Lerato leo Pauluse a ratang bakreste ba Roma ka lona. — Takatso ya hae ya ho ba etela.

8Ke simolla ka ho leboha Modimo wa ka ka Jesu Kreste ka baka la lona bohle, kahobane tumelo ya lona e roriswa lefatsheng lohle. 9Hobane Modimo oo ke o sebeletsang moyeng wa ka Evangeling ya Mora wa wona, ke wona paki ya ka ha ke re, ha ke lese ho le hopola, 10ke ntse ke kopa kamehla merapelong ya ka hore na, ha e ka ba ho rata ha Modimo, nke ke ka fuwa sebaka se setle sa ho ya ho lona. 11Hobane ke hlolohetswe ho le bona, ke tle ke le sitse ka molemo o mong wa Moya, le tle le tiiswe; 12ke ho re, ha ke ena le lona, re tshedisane ka tumelo e leng ho lona le ho nna.

13Banabeso, ha ke rate ha le sa tsebe hobane ke rerile hangata ho ya ho lona, ke tle ke kge ditholwana tse ding le ho lona, jwalokaha ke entse ditjhabeng tse ding; ke mpa ke thibetswe ho fihlela jwale. 14Ke molato ho Bagerike le ho babarebare, ho ba bohlale le ho ba mawatla. 15Mme jwale, haele ka nna, ke itokisitse ho bolela Evangeli le ho lona ba leng Roma.

Taba ya sehlooho ya Epistole: Motho o bewa ya lokileng ka tumelo.

16Hobane ha ke na dihlong tsa ho bolela Evangeli, hobane ke matla a Modimo a ho pholosa mang le mang ya dumelang, Mojuda pele, le yena Mogerike. 17Hobane ho loka ha Modimo ho kwaholotswe ka ho yona, ho tswang tumelong ho isang tumelong, jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: Ya lokileng o tla phela ke tumelo.

Lefatshe lohle le senyehile, le tsuong; ba ditjhaba le bona Bajuda.

18Hobane bohale ba Modimo bo bonahala bo etswa lehodimong, ho otla nyefolo e nngwe le e nngwe, le bokgopo bo bong le bo bong ba batho, ba hatellang nnete ka bokgopo. 19Hobane se ka tsejwang sa Modimo se senotswe ka ho bona, etswe Modimo o ba senoletse sona.20Hobane tse sa bonweng tsa wona, e leng matla a wona a kamehla le bomodimo ba wona, di bonahala haholo, haesale dintho di hlolwa, ha ho lemohuwa mesebetsi ya wona, e le hore ba tle ba hloke meitatolo. 21Hobane, leha ba tsebile Modimo, ha ba ka ba o tlotlisa ka ho re, ke Modimo, mme ha ba ka ba o leboha; empa ba fetohile mawatla mehopolong ya bona, mme dipelo tsa bona, tse hlokang kelello, di fifetse. 22Ba ntse ba re ba bohlale, ba fetohile mahlanya. 23Mme kganya ya Modimo o sa boleng ba e fetotse ditshwantsho tse lekanyang motho ya bolang, le dinonyana le diphoofolo tse maoto a mane, le dihahabi.

24Ka baka leo, Modimo o ba lesitse ho sebetsa ditshila, ditakatsong tsa dipelo tsa bona, ba tle ba tlotlollane mmele ya bona; 25e leng bona ba fetotseng nnete ya Modimo leshano, ba rapetseng tse bopilweng, ba di sebeleditseng, ba furaletse Mmopi ya bokwang kamehla. Amen!

26Ka baka leo, Modimo o ba neeletse ditakatsong tse dihlong; hobane hara bona basadi ba fetotse mokgwa wa bona wa hlaho ho etsa ka oo e seng wa hlaho. 27Ka mokgwa o jwalo le bona banna ba lesitse ho etsa le mosadi ka mokgwa wa teng, mme ba tjhesitswe ke ho lakatsana; banna ba etsa manyala le banna ba bang, mme ba amohela ka ho bona moputso o loketseng bolahlehi ba bona. 28Mme erekaha ba sa ka ba hlokomela ho tseba Modimo, Modimo o ba neeletse moyeng o hlokang kelello, ba tle ba etse tse sa tshwanelang. 29Ba tletse bokgopo bohle, le bootswa, le lonya, le takatso ya moruo, le bolotsana, ba tletse mohono, le polao, le kgang, le thetso, le manganga. 30Ke basebi, ke baetselletsi, ke ba hloyang Modimo, ke barohaki, ke baikgantshi, ke baikgohomosi, ke ba qapang dimpe, ke ba sa utlweng baholo ba bona. 31Ba thotofetse, ha ba na molomo o tshepehang, ha ba na lerato la hlaho, ba na le bohale bo sa tapeng, ha ba na ho utlwela ba bang bohloko. 32Mme leha ba tsebile kahlolo ya Modimo, e reng ba etsang tse jwalo ba tshwanetse ho shwa, ho di etsa ba di etsa, ba bile ba emela ba di etsang le hona.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index