Search form

BAROMA 11

1Jwale, ke re: Ana Modimo o lahlile setjhaba sa wona na? Tjhe, ho se ke ha thualo! Hobane le nna ke Moiseraele, wa mofuta wa Abrahama, wa leloko la Benjamine. 2Modimo ha o a lahla setjhaba sa wona, seo o se tsebileng pele. Na ha le tsebe seo Lengolo le se bolelang hodima Elia, kamoo a llileng ho Modimo kateng, ka Iseraele, a re: 3Morena, ba bolaile baporofeta ba hao, ba qhaqhile le dialetare tsa hao, mme nna, ke setse ke nnotshi, mme ba mpatla ho mpolaya? 4Empa Modimo o kile wa mo araba jwang? O itse: Ke ipoloketse banna ba dikete tse supileng, ba sa kang ba kgumama pela Baale. 5Ho sa dutse jwalo le mehleng ena: Modimo o ipoloketse masala, ka boikgethelo ba mohau. 6Mme haele ka mohau, ha e sa le ka mesebetsi; hobane hola ke ka mesebetsi, mohau e ka be e se mohau; mme hola ke ka mesebetsi, e ka be e sa hlole e le ka mohau, hobane hoja ha ho jwalo, mosebetsi e ka be e sa hlole e eba mosebetsi.

7Ho jwang jwale? Seo Iseraele a neng a se batla, ha a ka a se fumana; empa bakgethwa ba se fumane, athe ba bang ba thatafaditswe; 8jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: Modimo o ba neile moya wa bolokwana, le mahlo ao ba sa tlo bona ka wona, le ditsebe tseo ba sa tlo utlwa ka tsona, ho fihlela letsatsi la kajeno. 9Davida le yena o re: Tafole ya bona a e ba fetohele leraba, le lemena, le kgopiso, le tefetso; 10mahlo a bona a foufale, ba tle ba se ke ba bona, mme diholoholo tsa bona a di futahanngwe kamehla.

11Empa ke re: Hleka ba kgopilwe ho wela ruri na? Ntho e jwalo e be hole! Empa ka ho kgoptjwa ha bona, poloko e fihletse baditjhaba, ba tle ba ba tsose ka mona. 12Mme ha ho kgoptjwa ha bona e bile lefumo la lefatshe, mme kokobelo ya bona e bile moruo wa baditjhaba, ho emiswa ha bona kaofela ho tla ba jwalo hakakang! 13Ke bolella lona baditjhaba, kahobane ke le moapostola wa baditjhaba, mme ke rorisa kabelo ya ka; 14mohlomong ke tle ke tsose ba nama ya ka ka mona, mme ke pholose ba bang ho bona. 15Hobane ha tahlo ya bona e bile poelano ya lefatshe le Modimo, kamohelo ya bona e tla ba eng, haese bophelo bo tswang bafung?

16Thakangwaha ha di halalela, mesaletsa le yona e jwalo; mme motso ha o halalela, makala le wona a jwalo. 17Ekare ha makala a mang a thefutswe, mme wena o neng o le mohlwaare wa naheng, o hlomilwe sebakeng sa wona, mme o kopantswe le motso, o fepjwa monono wa mohlware wa hae, 18o se ke wa ikgohomosa ho makala a teng; hobane leha o ka ikgohomosa, hase wena o jereng motso, empa motso ke wona o o jereng. 19Ekaba o tla re: Makala a thefutswe, hore nna ke tle ke hlongwe sebakeng sa wona. 20Ke teng; a thefutswe ka baka la ho se dumele, mme wena, o ema ke tumelo. O se ke wa ikgohomosa, empa o tshabe. 21Hobane ekare ha Modimo o sa ka wa hauhela makala ao e leng wona ka hlaho, le wena o ke ke wa o hauhela. 22Ka baka leo, o lemohe mohau wa Modimo le bothata jwa wona; bothata hodima ba weleng, le mohau hodima hao, ha o tiisetsa molemong oo wa wona; hobane ha o sa tiisetse teng, o tla rengwa le wena. 23Le bona ha ba sa hlole ho se dumeleng ha bona, ba tla busetswa mohlwaareng; hobane Modimo o na le matla a ho ba busetsa teng. 24Hobane ekare ha wena, ya nkilweng mohlwaareng oo e neng e le wa naheng ka hlaho, o kentswe mohlwaareng wa hae ka mokgwa oo e seng wa hlaho, na bao e leng ba hlaho, ba tla kenngwa hakakang mohlwaareng oo e leng wa bona!

25Hobane, banabeso, ha ke rate hore le se ke la tseba sephiri sena, le tle le se ke la ipona le le bohlale: ke ho re, ho thatafala ho hlahetse Baiseraele ka nqa e nngwe, ho tlala ha baditjhaba ho be ho kene. 26Mme ka mokgwa oo, Baiseraele bohle ba tla bolokeha, jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: Molopolli o tla tswa Sione, mme o tla tlosa nyefolo ho Jakobo; 27mme ke sona selekane seo ke tla ba etsetsa sona, mohla ke tlosang dibe tsa bona. 28Efela ka nqa ya Evangeli ke dira ka baka la lona, empa ka nqa ya boikgethelo, ke baratuwa ka baka la bontatemoholo. 29Hobane dineo tsa Modimo le pitso ya wona ha di na ho kwenehelwa ke wona.30Hobane jwalokaha le lona pele le ne le sa dumele Modimo, athe jwale le hauhetswe ka baka la ho se dumele ha bona,31ka mokgwa o jwalo, le bona ba fetohile jwale ba sa dumeleng, ba tle ba hauhelwe le bona ka kgauhelo e le hlahetseng.32Hobane Modimo o hlahletse bohle ho se dumeleng, o tle o ba hauhele bohle.

33A bodiba ba monono, le ba bohlale, le ba tsebo ya Modimo! Dikahlolo tsa wona ha di hlalohanngwe hakakang! Ditsela tsa wona ha di na ho fihlelwa hakakang! 34Hobane ke mang ya tsebileng kgopolo ya Morena, kapa ke mang e bileng moeletsi wa hae? 35Kapa ke mang ya mo fileng pele, ho tle ho busetswe ho yena? 36Hobane ntho tsohle di tswa ho yena, di eme ka yena, mme di etsetswa yena. Ho yena e be kganya ka ho sa feleng. Amen!

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index