Search form

BAROMA 12

Dikgothatso. — Ho ineelwe Modimo; boikokobetso le botshepehi dineong le dikabelong tsa tshebeletso ya Modimo.

1Ka baka leo, banabeso, ke a le rapela hle ka mehauhelo ya Modimo, hore le ke le o beele mmele ya lona, e be sehlabelo se phelang, se halalelang, se kgahlisang Modimo; ke yona tshebeletso e le tshwanetseng. 2Hape le se ke la ipapisa le lefatshe lena, le mpe le fetohe ka ntjhafalo ya kelello ya lona, le tle le lemohe ho ratwang ke Modimo, hore na ke hofe, ho molemo, ho kgahlehang, ho phethehileng.

3Hobane ka mohau oo ke o neilweng, ke bolella motho e mong le e mong hara lona, hore a se ke a itekanya boholo bo tlodisang moo a tshwanetseng ho lekanya teng; a mpe a ikgopole ka se mo lekaneng, e mong le e mong ka tekanyo ya tumelo eo Modimo o mo abetseng yona. 4Hobane, jwalokaha re ena le ditho tse ngata mmeleng o le mong, mme ditho tsohle di se na tshebetso e le nngwe, 5ka mokgwa o jwalo, rona re leng bangata, re mmele o le mong ho Kreste, mme bohle re ditho ba bang tsa ba bang. 6Jwale, haele moo re ena le dineo tse sa tshwaneng, kamoo re filweng mohau kateng, ha ekaba re na le ho porofeta, a re porofeteng ka tekanyo ya tumelo; 7ya abetsweng tshebeletso, a tiye tshebeletsong; ya rutang, a tiye ho ruteng; 8ya kgothatsang, a tiye kgothatsong; ya etsang dithuso, a thuse ka pelo e tshweu; ya laolang, a laole ka matla; ya etsang tsa mohau a di etse ka thabo.

Diketso tsa lerato.

9Lerato a le ke le hloke boikaketso. Hloyang ho hobe, le kgomarele ho molemo. 10Tlwaelanang hamonate ka lerato la boena; le nne le beane pele ka hlomphano. 11Bakeng sa mafolofolo, le se ke la ba botswa; le be le tjheseho moyeng; le sebeletse Morena. 12Thabelang tshepong, le mamelle matshwenyehong, le tiye thapelong. 13Sielang bahalaledi ha ba hloka; le be mafolofolo ho amohela baeti. 14Hlohonolofatsang ba le hlorisang; le hlohonolofatse, mme le se ke la rohaka. 15Thabang le ba thabileng, mme le lle le ba llang. 16Kgomarelanang hammoho ka pelo e le nngwe; le se ke la lakatsa tse phahameng, le mpe le ipapise le tse nyenyane. Le se ke la ipona bohlale.

17Le se ke la busetsa bobe ka bobe, leha e ka ba ho mang le mang. Batlang tse leng ntle mahlong a batho bohle. 18Ha ho ka etswa, mme ha e le ka lona, le dule ka kgotso le batho bohle. 19Barutuwa, le se ke la iphetetsa e le lona, le mpe le etsetse bohale sebaka; hobane ho ngodilwe, ho thwe: Phetetso ke ya ka; ke nna ya tlang ho busetsa, ho rialo Morena. 20Ka baka leo, eo e leng sera ho wena, ekare ha a lapile, o mo fepe; ha a nyorilwe, o mo nose; hobane ha o ntse o etsa jwalo, etlaba o mmokellela mashala a mollo hloohong. 21O se ke wa hlolwa ke bobe, o mpe o hlole bobe ka botle.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index