Search form

BAROMA 2

1Ha ho le jwalo, wena motho, leha o ka ba mang le mang, o ahlolang ba bang, ha o na moitatolo; hobane, ha o ntse o ahlola ba bang, o itswa e le wena; hobane wena ya ahlolang, o etsa tsona ditaba tseo. 2Re fela re tseba hobane kahlolo ya Modimo ke ya nnete ha e tswa ba etsang tse jwalo. 3Mme wena motho, o ahlolang ba etsang tse jwalo, athe le wena o a di etsa, hleka o hloma ekaba wena o tla phema kahlolo ya Modimo na? 4Kapa, o nyedisa monono wa mosa wa wona, le wa sebete sa wona, le wa pelo ya wona e telele, ka ho se lemohe hoba molemo wa Modimo o o kgannela pakong na? 5Empa ka bothata ba hao le ka pelo ya hao e se nang pako, o ipokellela bohale bo tlang ho hlahela mohla letsatsi la bohale le la ponahatso ya kahlolo e lokileng ya Modimo, 6o tlang ho nea e mong le e mong ka ho etsa ha hae: 7Ba batlang kganya, le hlompheho, le ho se bole, ka ho tiisetsa ho etsa hantle, o ba nee bophelo bo sa feleng; 8empa ba ngangellang, ba sa utlweng nnete, ba utlwang ho sa lokang, o ba nee kgalefo le bohale. 9Mahlomola le ditlokotsi di be teng hodima moya wa motho ka mong ya etsang bobe, hodima Mojuda pele, ho isa le ho Mogerike. 10Empa kganya le hlompheho le kgotso di be teng ho motho ka mong ya etsang hantle, ho Mojuda pele, ho isa le ho Mogerike. 11Hobane Modimo ha o ye ka tshobotsi ya motho.

12Ka baka leo, bohle ba sitilweng ba se na molao, ba tla timela ho se molao; mme bohle ba sitilweng ba ena le molao, ba tla ahlolwa ke molao. 13Hobane ba utlwang molao, hase bona ba lokileng pela Modimo, empa ba phethang molao ke bona ba tla bewa ba lokileng; 14hobane baditjhaba ba se nang molao, ha ba etsa, ka ho itsebela ha bona, taba tseo e leng tsa molao, bona ba se nang molao ba na le molao ka ho bona. 15Ba bonahatsa hobane mosebetsi wa molao o ngodilwe dipelong tsa bona, ba ntse ba pakelwa ke letswalo le ke mehopolo ya bona e ba kgalemelang, kapa e ba emelang, 16tsatsing leo Modimo o tla ahlola disatsejweng tsa batho ka Jesu Kreste, jwalokaha Evangeli yaka e ruta.

17Bona, o na le lebitso la Mojuda; o tshepile molao; o ithorisa ka Modimo; 18o tseba thato ya wona, o tseba le ho kgetha se sa dumellaneng le yona, etswe o rutilwe ke molao. 19O hloma eka o motsamaisi wa difofu le lesedi la ba leng lefifing, 20le moeletsi wa ba sa tsebeng letho, le moruti wa dithoto, kahobane molaong o neilwe thuto e nepehileng ya tsebo le ya nnete. 21Empa wena ya rutang ba bang, hle wena ha o ithute! Wena ya bolelang hore ho se ke ha utsuwa, o a utswa! 22Wena ya reng, ho se ke ha fejwa, o a feba! Wena ya hloyang ditshwantsho tsa medimo, o utswa tseo e leng tsa medimo! 23Wena ya ithorisang ka molao, o hlompholla Modimo ka ho tlola molao! 24Hobane lebitso la Modimo le nyefolwa ka baka la lona hara bahedene, jwalokaha ho ngodilwe.

25Efela lebollo le na le molemo, ha o etsa ka molao; empa ekare ha o le ya tlolang molao, lebollo la hao etlaba le fetohile boqai. 26Empa ekare ha leqai le boloka ditaelo tsa molao, na boqai ba lona bo ke ke ba balwa jwaloka hoja ke lebollo na? 27Mme eo e sa leng a hlaha a sa ka a bolla, ekare ha a etsa ka molao, na a ke ke a o ahlola, wena ya tlolang molao, leha o na le letere ya molao le lebollo na? 28Hobane eo e leng Mojuda, hase eo e leng yena kantle, le lebollo hase le etswang kantle, nameng; 29empa Mojuda ke eo e leng yena kahare, mme lebollo ke la pelo, le etswang ke Moya, e seng ke letere: Mojuda eo, poko ya hae ha e tswe ho batho, empa e tswa ho Modimo.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index