Search form

BAROMA 7

Mokreste ya lokolotsweng pusong ya molao, e ka kgona a sebeletse Modimo ka mokgwa o motjha. — Molao, leha o halalehile, o atisitse ditlolo, hobane o nea tsebo ya sebe. — Moya o lwantshana le nama.

1Banabeso, ana ha le tsebe — hobane ke bua le ba tsebang molao — hobane molao o busa motho mehleng yohle ha a sa phela? 2Ho jwalo, mosadi ya pusong ya monna o bofeletswe ho monna wa hae ke molao, monna ha a sa phela; empa ha monna a eshwa, eba o holotswe molaong wa monna. 3Ha ho le jwalo, ha a ka nyalana le monna e mong, monna wa hae ha a sa phela, o tla bitswa mofebi; empa ha monna wa hae a shwele, o holotswe molaong, mme jwale, ha a ka nyalana le monna e mong, a ke ke a bitswa mofebi. 4Le lona, banabeso, le shwele ka nqa ya molao ka mmele wa Kreste, le tle le nyalwe ke e mong, e leng ya tsohileng bafung, re tle re behele Modimo ditholwana. 5Hobane, eitse ha re ne re sa le nameng, maikutlo a dibe, a halefiswang ke molao, a ne a sebetsa dithong tsa rona a tle a hlahise ditholwana tsa lefu. 6Empa jwale, re holotswe molaong, ha re shwele ka nqeng ya molao oo re neng re bofilwe ke wona, re tle re sebeletse Modimo botjheng ba moya, e seng ka letere e tsofetseng.

7Ana jwale re tla reng? A molao ke sebe na? Ho se ke ha thualo! Feela, hojane e se be ka molao, nka be ke sa tsebe sebe; hobane nka be ke sa ka ka tseba seo takatso e leng sona, hola molao o se ke wa re: O se ke wa lakatsa. 8Empa sebe se nkile sebaka taelong, mme se hlahisitse ditakatso tsohle ka ho nna; hobane molao ha o le siyo, sebe se shwele. 9Pele ke ne ke phela, ke se na molao; empa eitse ha molao o fihla, sebe sa tsoha, mme nna ka shwa. 10Ha fihlelwa jwalo hobane taelo e beilweng ho mphedisa, ke yona e mpolaileng. 11Hobane sebe, ka ho nka sebaka taelong, sa nthetsa, mme sa mpolaya ka yona. 12Ha ho le jwalo, jwale, haele molao, wona o a halalela, le taelo e a halalela, e lokile, e molemo. 13Hleka se leng molemo se mphetohetse lefu na? Ho se ke ha thualo! Empa sebe se mpolaile ka ntho e molemo, hore se tle se bonahale hoba ke sebe, le hore sebe se hlahise bobe ba sona ka ho fetisisa ka baka la taelo.

14Hobane re a tseba hore molao ke wa moya, empa nna ke wa nama, ke reketswe hore ke be mohlanka wa sebe. 15Hobane seo ke se etsang ha ke se tsebe; hobane ha ke etse seo ke se ratang, empa ke etsa seo ke se hloileng. 16Mme ha ke etsa seo ke sa se rateng, ka sona ke dumela hoba molao o molemo. 17Mme jwale, ha e sa le nna ke se etsang, empa e le sebe se ahileng ka ho nna. 18Hobane ke tseba hore ha ho molemo o ahileng ka ho nna, ke ho re, nameng ya ka; hobane haele ho rata, hona ho teng ho nna, empa haele ho etsa se molemo, ha ke ho fihlele. 19Hobane molemo oo ke o ratang, ha ke o etse, empa bobe boo ke sa bo rateng, bona ke a bo etsa. 20Mme ha ke etsa seo ke sa se rateng, ha e sa le nna ke se etsang, empa e le sebe se ahileng ka ho nna. 21Ke moo ke fumanang molao ka ho nna ya ratang ho etsa botle, wa hore bobe bo nkgomaretse. 22Hobane haele ka motho wa kahare, ke thabela molao wa Modimo; 23empa ke fumana molao osele dithong tsa ka, o lwantshanang le molao wa kelello ya ka, o mpofellang molaong wa sebe, o dithong tsa ka. 24Ke motho ya soto hakakang! Ke mang ya tla ngkolla mmeleng wona wa lefu? 25Ke leboha Modimo ka Jesu Kreste, Morena wa rona! 26Jwale, haele ka nna, ka kelello ya ka, ke sebeletsa molao wa Modimo, empa ka nama ke sebeletsa molao wa sebe.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index