Search form

BAROMA 9

Modimo o sitsa ka tshitso tsa wona bao o ba ratang. — Bajuda ba lahlilwe ka baka la ho se dumele ha bona; ke hona baditjhaba ba boneng sebaka sa ho bolellwa Evangeli. — Bajuda ba sa tla dumela.

1Ke bolela nnete pela Kreste, ha ke etse leshano, letswalo la ka le emelana le nna ka Moya o Halalelang, 2ha ke re: Ke utlwa bohloko bo boholo, sello se sa feleng se teng pelong ya ka. 3Hobane, ke be nka rata hore nna ka sebele ke be anathema ka nqa ho Kreste, sebakeng sa banabeso, bao e leng ba mofuta o le mong le nna ka nama; 4e leng Baiseraele, bao ho bewa bana e leng ha bona, le kganya, le dilekane, le peo ya molao, le tshebeletso ya Modimo, le dipallo, 5bona bao bontate e leng ba bona, bona bao Kreste a tswileng ho bona ka nama, yena ya leng kahodima dintho tsohle, Modimo o bokwang ka ho sa feleng. Amen!

6Leha ho le jwalo, hase hore lentswe la Modimo le wele; hobane hase bohle ba tswileng ho Iseraele e leng Baiseraele. 7Hape, le bao e leng ba leloko la Abrahama hase bana ba hae kaofela; empa ho itswe: O tla biletswa leloko le tswang ho Isaaka: 8ke ho re, bao e leng bana ba nama hase bona e leng bana ba Modimo; empa bana ba pallo ke bona ba balwang leloko. 9Hobane lentswe la pallo ke lona lena: Ke tla tla ka nako e jwaloka ya jwale, mme Sara o tla ba le mora. 10Mme hase hoo feela; empa le yena Rebeka o kile a emola ka a le mong, e leng Isaaka, ntata rona. 11Hobane enere ha mafahla a eso ho tswalwe, a eso ho etse botle, leha e le bobe, — hore ho tle ho bonahale hoba morero wa Modimo, ha o kgethile motho, o tiile, e seng ka mesebetsi, empa e le ka thato ya ya bitsang, — 12ho kile ha thwe ho yena Rebeka: E moholo o tla sebeletsa e monyenyane. 13Jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: Ke ratile Jakobo, mme ke hloile Esau.

14Jwale, re tla reng? Hleka bokgopo bo teng ho Modimo na? Ho se ke ha thualo! 15Empa o kile wa re ho Moshe: Ke tla hauhela eo ke mo hauhelang, mme ke tla rekolohela eo ke mo rekolohelang. 16Ka baka leo, hase taba ya ya ratang, leha e le ya ya mathang, empa e le ya Modimo o hauhelang. 17Hobane Lengolo le itse ho Faro: Seo ke o hlahisitseng ka baka la sona, ke hore ke bonahatse matla a ka ka wena, mme ke tumise lebitso la ka ka wena lefatsheng lohle. 18Ha ho le jwalo, o hauhela eo o ratang ho mo hauhela, mme o thatafatsa eo o ratang ho mo thatafatsa.

19Jwale, o tla re ho nna: Na o sa nyatsetsang? Na ke mang ya ka hanang ho rata ha wona? 20Empa wena motho, o mang ha o tsekisa Modimo? Na ntho e bopilweng e ka re ho ya e bopileng: O ne o nketsetsang jwalo na? 21Na mmopi ha a na tokelo ya ho etsa ka kgwabi e le nngwe ya letsopa pitsa e nngwe ya ntho tse bokwang, le e nngwe ya ntho tse sa bokweng na? 22Mme ho ka thweng, ha Modimo, o ratileng ho bonahatsa bohale ba wona, le ho tumisa matla a wona, o iphapantse ka pelo e telele haholo le dipitsa tsa bohale, tse bopetsweng tahleho, 23hore o tumise monono wa kganya ya wona ka dipitsa tsa kgauhelo, tseo o neng o di lokiseditse kganya esale pele? 24Ke kahoo o re bitsitseng, e seng hara Bajuda feela, empa le hara baditjhaba; 25jwalokaha o boletse le ka Hosea, ha o re: Setjhaba seo e seng sa ka, ke tla se bitsa setjhaba sa ka; le mosadi ya neng a sa ratwe, ke tla mmitsa ya ratwang. 26Mme bakeng seo, ba neng ba boleletswe ha thwe: Lona, ha le setjhaba sa ka, hona teng ba tla bitswa bana ba Modimo o phelang. 27Esaia le yena o phahamisitse puo hodima Iseraele, a re: Leha palo ya bana ba Iseraele e ne e ka ba kale ka lehlabathe la lewatle, ho tla bolokeha masala feela. 28Hobane Morena, tokisong ya hae, o tla phetha lentswe la hae lefatsheng ka mokgwa o tletseng, o mokgutshwanyane. 29Ho jwalokaha Esaia a kile a bolela pele, a re: Hoja Morena wa makgotla a se ke a re siela leloko, re ka be re entswe jwaloka Sodoma, re ka be re tshwana le Gomora.

30Jwale, re tla reng? Re tla re: Baditjhaba ba neng ba sa batle ho loka, ba fumane ho loka, e leng ho loka ho tswang tumelong; 31athe Baiseraele ba neng ba batla molao wa ho loka, ha ba ka ba fihlela molao wa ho loka. 32Ka baka lang? Kahobane ha ba ka ba ho batla ka tumelo, empa ba entse jwaloka hoja ba ka ho fumana ka mesebetsi ya molao; hobane ba kgopilwe lejweng la ho kgoptjwa; 33jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: Bonang, ke bea Sione lejwe le kgothometsang, le lefika le kgopang; hape ho thwe: Mang le mang ya dumelang ho yena, a ke ke a swaba.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index