Search form

RUTHE 2

1Naomi o ne a na le wa habo monna wa hae, monna ya matla, ya ruileng, wa lesika le Elimeleke, lebitso la hae e le Boase.

2Ruthe wa Moabe a re ho Naomi: Ntumelle hle, ke ye masimong, ke thonake diqwapi ke setse ba ka nkgauhelang morao. Naomi a re ho yena: O ka ya, moradi wa ka.

3Yaba o tloha, a ya thonaka masimong, a ntse a setse ba helang morao, mme a tshoha a nepisitswe tshimo ya Boase wa lesika la Elimeleke. 4Mme bonang, Boase a tswa Bethlehema, a fihla, a re ho bahedi: Jehova a be le lona! Ba araba, ba re ho yena: E, Jehova a o hlohonolofatse! 5Boase a eketsa a botsa mohlanka ya beilweng molebedi wa bahedi, a re: Morwetsana eo ke wa mang? 6Mohlanka ya beilweng molebedi wa bahedi a araba, a re: Ke morwetsana wa Moabe ya sa tswa fihla le Naomi, a etswa naheng ya Moabe. 7O itse: Ntumelle ke thole, ke thonake pela mangata, ke ntse ke setse bahedi marao. O kene jwalo, o nnile a thonaka haesale hosasa, ho fihlela jwale, haese motsotso oo a keneng tlung ho phomola hanyenyane.

8Ebile Boase o re ho Ruthe: O a utlwa, moradi wa ka, o se ke wa ya thonaka tshimong e nngwe, leha e le ho ya hosele; o sale mona le barwetsana ba ka; 9mahlo a hao a tadime tshimo eo ba e helang, o ba sale morao. Ha ke re, ke laetse bahlankana hore ba se ke ba o ama? Leha o ka nyorwa, o ye dinkgong, o nwe se kgilweng ke bahlankana. 10Yaba Ruthe o itihela fatshe ka sefahleho, a mo kgumamela, a re: Ke bone mohau jwang pela hao, ha o nkela hloko; athe ke motho wa ditjhaba? 11Boase a araba, a re ho yena: Ho tsebiswa ke tsebisitswe hohle kamoo o entseng matsalao kateng, haesale ho timela monna wa hao, kamoo o tlohetseng ntatao le mmao kateng, le naha eo o tswaletsweng ho yona o bileng o tlile tjhabeng seo o neng o sa se tsebe pele. 12Jehova a putse mosebetsi wa hao, mme moputso o phethehileng wa hao o tswe ho Jehova, Modimo wa Iseraele, eo o tlileng ho tshabela katlasa dipheo tsa hae. 13Ruthe a re: A nke ke bone mohau pela hao, mong a ka, etswe o ntshedisitse, o buile le pelo ya lekgabunyane la hao, leha ke se jwaloka le leng la makgabunyane a hao.

14Ha ho jewa, Boase a re ho yena: Atamela mona, o je bohobe o qopetse mothamo wa hao wa bohobe aseneng. Ebile o dula pela bahedi; ba mo nea matshohlo, a ja, a kgora, le ho boloka a boloka. 15A ntoo tsoha, a ya thonaka. Boase a laela bahlankana ba hae, a re: A thonake le hara mangata, mme le se ke la mo kgalemela. 16Hape, le mo rutlele diqwapi tse ding mangateng, le di siye, a tle a ithonakele tsona, mme le se ke la mo omanya.

17A thonaka jwalo tshimong eo, ya ntoo ba mantsiboya, a ba a pola seo a se thonakileng, ya batla ho ba efa ya harese. 18A e nka, a ya le yona hae, mme matsalae a bona seo a se thonakileng. Ruthe a ntsha le seo a neng a se bolokile, hobane a kgore, mme a mo nea sona. 19Yaba matsalae o mmotsa, a re: O thonakile kae kajeno? O sebeditse kae? Ho bokwe ya o etseng hloko! Ruthe a bolella matsalae motho eo a sebeditseng ha hae, a re: Lebitso la monna eo ke sebeditseng ha hae kajeno ke Boase. 20Naomi a re ho ngwetsi ya hae: A ke a hlohonolofatswe ke Jehova, ya sa kang a tima ba phelang le ba shweleng lereko la hae! Naomi a eketsa a re ho yena: Monna eo ke wa mofuta wa heso, efela ke wa habo rona. 21Ruthe wa Moabe a re: Hape o itse ho nna: Sala bahlankana ba ka morao, ho fihlela ba ba ba qeta ho hela ha ka. 22Naomi a re ho Ruthe, ngwetsi ya hae: Ho hotle, moradi wa ka, ha o eya le barwetsana ba hae, o se ke wa bonwa tshimong esele.

23A kopana kahoo le barwetsana ba Boase, a ntse a thonaka, ha ba ha qetwa ho hela harese le koro. O ne a ntse a ahile le matsalae.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index