Search form

TSHIMOLOHO 5

Leloko la Adama

1Ena ke buka ya leloko la Adama. Mohla Modimo a hlolang motho o ile a mo bopa ka setshwano sa Modimo; 2a bopa e motona le e motshehadi, a ba hlohonolofatsa, mme a ba bitsa “motho”, mohla a ba hlolang.+

3Adama o ne a ena le dilemo tse lekgolo le mashome a mararo ha a tswala mora ka setshwano sa hae, ka sebopeho sa hae, mme a mo rea lebitso la Seta. 4Hoba Seta a tswalwe, Adama o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi, mme a tswala bara ba bang le baradi. 5Ditshiu tsohle tseo Adama a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le mashome a mararo; a nto shwa.

6Seta o ne a ena le dilemo tse lekgolo le metso e mehlano ha a tswala Enoshe. 7Hoba Enoshe a tswalwe, Seta o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi le metso e supileng, mme a tswala bara ba bang le baradi. 8Ditshiu tsohle tseo Seta a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le leshome le metso e mmedi; a nto shwa.

9Enoshe o ne a ena le dilemo tse mashome a robong ha a tswala Kenane. 10Hoba Kenane a tswalwe, Enoshe o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi le leshome le metso e mehlano, mme a tswala bara ba bang le baradi. 11Ditshiu tsohle tseo Enoshe a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le metso e mehlano; a nto shwa.

12Kenane o ne a ena le dilemo tse mashome a supileng ha a tswala Mahalalele. 13Hoba Mahalalele a tswalwe, Kenane o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi le mashome a mane, mme a tswala bara ba bang le baradi. 14Ditshiu tsohle tseo Kenane a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le leshome; a nto shwa.

15Mahalalele o ne a ena le dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e mehlano ha a tswala Jareta. 16Hoba Jareta a tswalwe, Mahalalele o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi le mashome a mararo, mme a tswala bara ba bang le baradi. 17Ditshiu tsohle tseo Mahalalele a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robedi le mashome a robong a metso e mehlano; a nto shwa.

18Jareta o ne a ena le dilemo tse lekgolo le mashome a tsheletseng a metso e mmedi ha a tswala Henoke. 19Hoba Henoke a tswalwe, Jareta o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi, mme a tswala bara ba bang le baradi. 20Ditshiu tsohle tseo Jareta a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le mashome a tsheletseng a metso e mmedi; a nto shwa.

21Henoke o ne a ena le dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e mehlano ha a tswala Metushela. 22Hoba Metushela a tswalwe, metsamao ya Henoke ya kgahla Modimo ka dilemo tse makgolo a mararo, mme a tswala bara ba bang le baradi. 23Ditshiu tsohle tseo Henoke a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a mararo le mashome a tsheletseng a metso e mehlano. 24Metsamao ya Henoke ya kgahla Modimo; yaba o a nyamela, hobane Modimo o ile a mo nka.+

25Metushela o ne a ena le dilemo tse lekgolo le mashome a robedi a metso e supileng ha a tswala Lameke. 26Hoba Lameke a tswalwe, Metushela a phela dilemo tse makgolo a supileng le mashome a robedi a metso e mmedi, mme a tswala bara ba bang le baradi. 27Ditshiu tsohle tseo Metushela a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le mashome a tsheletseng a metso e robong; a nto shwa.

28Lameke o ne a ena le dilemo tse lekgolo le mashome a robedi a metso e mmedi ha a tswala mora. 29A mo rea lebitso la Nowe, a re: “Enwa o tla re phomotsa mosebetsing wa rona, le boimeng ba wona bo bakilweng ke thohako eo Morena a rohakileng mobu ka yona.” 30Hoba Nowe a tswalwe, Lameke a phela dilemo tse makgolo a mahlano le mashome a robong a metso e mehlano, mme a tswala bara ba bang le baradi. 31Ditshiu tsohle tseo Lameke a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a supileng le mashome a supileng a metso e supileng; a nto shwa.

32Nowe o ne a ena le dilemo tse makgolo a mahlano ha a tswala Sema, le Kama, le Jafeta.

BIBELE

© 1989 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index