Search form

TSHIMOLOHO 9

Melao e metjha

1Modimo a hlohonolofatsa Nowe le bara ba hae, a re ho bona: “Atang, le ngatafale, le tlale lefatshe.+ 2Diphoofolo tsohle tsa lefatshe, le dinonyana tsohle tse fofang, di tla le tshaba. Dihahabi tsohle tsa lefatshe, le ditlhapi tsohle tsa lewatle, di bewa matsohong a lona. 3Tsohle tse tsamayang, tse phelang, e tla ba dijo tsa lona, jwalokaha ke le neile meroho e metala. Tsena tsohle ke le nea tsona.

4“Feela le se ke la ja nama e ntseng e ena le bophelo, e leng madi.+ 5Madi a lona, e leng bophelo ba lona, ke tla a batla. Ke tla a batla dibataneng tsohle, le matsohong a motho. Ke tla batla bophelo ba motho matsohong a ngwanabo.

6“Mang le mang

ya tshollang madi a motho,

le yena madi a hae

a tla tshollwa ke motho,

hobane Modimo o entse motho

ka setshwano sa Modimo.+

7“Jwale lona atang, le ngatafale; anafalang le tlale lefatshe.”+

Selekane sa Modimo le Nowe

8Yaba Modimo o bua ho Nowe, a ena le bara ba hae, o re: 9“Bonang, nna, ke etsa selekane sa ka le lona, le ditloholo tsa lona. 10Ke se etsa le dibopuwa tsohle tse phelang, tse nang le lona: Dinonyana, makgomo, le diphoofolo tse hlaha, le tsohle tse tswileng ka arekeng. 11Ke etsa selekane sa ka le lona: Ha ho ka ke ha hlola ho timetswa batho ka morallo wa metsi. Hape ha ho ka ke ha hlola ho eba le morallo wa metsi o tla timetsa lefatshe.”

12Modimo a re: “Ke sena sesupo sa selekane seo ke se etsang le lona le tsohle tse phelang le lona, le meloko e tlang: 13Ke tla hloma mookodi wa ka marung, mme e tla ba sesupo sa selekane sa ka le lefatshe. 14Ha ke tlisa maru hodima lefatshe, mme mookodi o bonahala marung, 15ke tla hopola selekane seo ke se entseng le lona, le dibopuwa tsohle tse phelang, mme metsi a ke ke a hlola a etsa morallo o tla timetsa batho bohle. 16Mookodi o tla ba marung, mme ha ke o tadima, ke tla hopola selekane se sa feleng, se pakeng tsa Modimo le dibopuwa tsohle tse phelang, tse teng lefatsheng.”

17Modimo a re ho Nowe: “Sena ke sesupo sa selekane seo ke se entseng pakeng tsa ka le batho bohle ba teng lefatsheng.”

Bara ba Nowe

18Bara ba Nowe, ba ileng ba tswa ka arekeng, e ne e le Sema le Kama le Jafeta. Kama ke ntata Kanana. 19Ba bararo bana e ne e le bara ba Nowe, mme batho bohle ba lefatsheng ba tswetswe ke bona.

20Nowe e ne e le molemi; ya eba yena wa ho qala ho lema morara. 21A nwa veine, a tahwa, a robala ka tenteng a sa tena. 22Kama, ntata Kanana, ha a bona bofeela ba ntatae, a ya bolella bana babo ba babedi ba le kantle. 23Sema le Jafeta ba nka kobo, ba e akgela mahetleng a bona, ba tsamaya kasanthao, ba fihla ba kwahela bofeela ba ntata bona. Kaha ba ne ba furaletse, ha ba a ka ba bona bofeela ba ntata bona. 24Nowe, ha a se a hlaphohetswe, a tseba seo mora wa hae e monyenyane a ileng a se etsa ho yena.

25Yaba o re:

“Kanana a ke a rohakehe,

e be lekgoba la makgoba

ho bana babo.”

26Hape a re:

“Ho bokwe Morena,

Modimo wa Sema,

Kanana e ke e be lekgoba la bona.

27Modimo a ke a hodise Jafeta,

a phele ditenteng tsa Sema,

Kanana e be lekgoba la hae.”

28Kamora morallo wa metsi, Nowe a phela dilemo tse makgolo a mararo le mashome a mahlano. 29Dilemo tsa Nowe kaofela e ne e le makgolo a robong le mashome a mahlano; a nto shwa.

BIBELE

© 1989 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index