Search form

DIPALO 22

1Jwale bana ba Iseraele ba tswela pele leetong, ba ya hloma diphuleng tsa Moabe, pela Jorodane, mabapa le Jeriko.

Kgosi ya Moabe e bitsa Bileame

2Balake, mora wa Sipore, a bona tsohle tseo Baiseraele ba di entseng ho Baamore. 3Bamoabe ba tshaba setjhaba seo haholo, hobane se ne se le sengata haholo. Bamoabe ba tshoha haholo ka baka la bana ba Iseraele.

4Bamoabe ba re ho baholo ba Midiane: “Letshwelehadi lena le tla qeta tsohle tse re potapotileng, jwalokaha pholo e fula jwang naheng.”

Balake, mora wa Sipore, e ne e le yena kgosi ya Moabe ka nako eo. 5A romela maqosa naheng ya Baamone, ho ya bitsa Bileame, mora wa Beore, ya neng a le Petore e pela Noka+ a re: “Bona, setjhaba ke sena se tswang Egepeta, se pupeditse naha yohle; se ahile pela ka. 6Tloo hle, o nthohakele setjhaba sena, hobane se matla ho mpheta. Mohlomong nka tseba ho se hlola, ka se leleka naheng ena, hobane ke a tseba hore motho eo o mo hlohonolofatsang, o hlohonolofaditswe, mme eo o mo rohakang, o rohakehile.”

7Baholo ba Moabe le baholo ba Midiane ba tloha ba nkile tjhelete ya bonohe. Ba fihla ho Bileame, mme ba mo phetela molaetsa wa Balake.

8Yaba Bileame o re ho bona: “Robaletsang mona bosiung bona, mme ke tla le arabela ho ya kamoo Morena a tla bua le nna kateng.” Mahosana ana a Moabe a robaletsa ha Bileame.

9Modimo a fihla ho Bileame, a re: “Banna baa ba nang le wena ke bomang?”

10Bileame a re ho Modimo: “Balake, mora wa Sipore, kgosi ya Moabe, o nthomeletse molaetsa ona: 11<Bona, setjhaba ke sena se tswang Egepeta se pupeditse naha; jwale tloo, mme o nthohakele sona, mohlomong nka tseba ho se hlola, ka se leleka.> ”

12Modimo a re ho Bileame: “O se ke wa ya le banna bao. O se ke wa rohaka setjhaba seo, hobane se hlohonofaditswe.”

13Bileame a tsoha e sa le hoseng, a re ho mahosana a Balake: “Kgutlelang naheng ya habo lona, hobane Morena ha a ntumelle ho tsamaya le lona.”

14Mahosana a Moabe a tsamaya, a kgutlela ho Balake, a re: “Bileame o hanne ho tla le rona.”

15Balake a boela a romela mahosana a mang hape, a tumileng haholo ho feta a pele. 16Mahosana ao a fihla ho Bileame, mme a re ho yena: “Balake, mora wa Sipore, o buile tjena: <Ho se be letho le ka o thibelang ho tla ho nna, ke a o kopa. 17Ke tla o tlotla haholo, mme ke tla etsa eng kapa eng eo o tla ntaela yona. Ka baka leo, tloo, ke a o rapela. Nthohakele setjhaba sena!> ”

18Bileame a arabela bahlanka ba Balake, a re: “Leha Balake a ka mpha ntlo ya hae e tletse silefera le kgauta, nke ke ka tlola taelo ya Morena Modimo wa ka, ka ho etsa ntho e kgolo kapa e nyenyane. 19Jwale le lona ke a le rapela; robaletsang mona bosiung bona, hore ke tle ke tsebe seo Morena a ntaelang sona hape.”

20Modimo a fihla ho Bileame bosiu, mme a re ho yena: “Haeba banna bana ba tlilo o bitsa, ema, o tsamaye le bona. Feela wena o tla etsa seo ke tla o bolella sona.” 21Bileame a tsoha e sa le hoseng, a qhaneha tonki ya hae, a tsamaya le mahosana a Moabe.

Tonki ya Bilaeme

22Kgalefo ya Morena ya tlokoma, hobane Bileame a ile a tsamaya. Lengeloi la Morena la mo thibela tseleng, a ntse a palame tonki ya hae, a ena le bahlanka ba hae ba babedi. 23Ha tonki e bona lengeloi la Morena le eme ka tseleng, le tshwere sabole ka letsohong la lona, tonki ya kgeloha tsela, ya hlahlathela. Empa Bileame a e shapa ho e kgutlisetsa tseleng.

24Lengeloi la Morena la ema ka tseleng e tshesanyane, e pakeng tsa dirapa tsa morara. Lerako le ne le le teng ka nqena le ka nqane. 25Tonki ya bona lengeloi la Morena, yaba e thula lerako, e peteletsa leoto la Bileame lerakong. Bileame a e shapa hape.

26Lengeloi la Morena la tswela pele, la ema mopatisaneng o moholo, hoo ho neng ho se sebaka sa ho thinyetsa ka ho le letona kapa ka ho le letshehadi. 27Ha tonki e bona lengeloi la Morena, ya botha Bileame a ntse a e palame. Kgalefo ya Bileame ya tlokoma, a e mamola ka molamu.

28Morena a etsa hore tonki e bue, mme ya re ho Bileame: “Ke o senyeditse eng, ha e le moo u ntjhapile hararo tjee?”

29Bileame a re ho tonki: “Ke hobane o bapala ka nna! Hoja ke ne ke tshwere sabole, hona jwale nka be ke se ke o bolaile.”

30Tonki ya re ho Bileame: “Na ha ke tonki ya hao, eo esaleng o e palama haesale o tswalwa, ho fihlela kajeno? Na ke nne ke o etse tjee?”

Bileame a re: “Tjhe.”

31Jwale Morena a tutubolla mahlo a Bileame. A bona lengeloi la Morena le eme ka tseleng, le tshwere sabole ka letsoho; yaba o a inama, o itihela fatshe ka sefahleho.

32Lengeloi la Morena la re ho yena: “Ke hobaneng ha o shapile tonki ya hao ka makgetlo a mararo? Bona mona, ke tlile ho tla o thibela, hobane, tsela ya hao e isa timelong. 33Tonki e ile ya mpona, mme ka makgetlo a mararo ya nkwekwetla. Hojane ya se ke ya nkwekwetla, ruri hona jwale nka be ke se ke o bolaile, empa yona nka be ke e babaletse.”

34Bileame a re ho lengeloi la Morena: “Ke sitilwe, hobane ke ne ke sa tsebe hore o nthibetse tsela. Haeba o nkgalefetse nka mpa ka kgutla.”

35Lengeloi la Morena la re ho Bileame: “Tsamaya le banna bana, feela o yo bolela seo ke tla o bolella sona.” Bileame a tsamaya le mahosana a Balake.

Balake o amohela Bileame

36Ha Balake a utlwa hore Bileame o ntse a etla, a ya mo kgahlanyetsa motseng wa Moabe, o moeding wa Arenone, moo moedi o fellang teng.

37Balake a re ho Bileame: “Na ha ke a ka ka fela ka roma maqosa ho ya o bitsa? Ke hobaneng o sa kang wa tla ho nna? Na ruri ke sitwa ho o tlotla?”

38Bileame a re ho Balake: “Bona he, ke se ke le teng. Ke na le matla afe a ho bua letho? Ke tla bua feela seo Modimo a reng ke se bue.”

39Bileame a tsamaya le Balake, ba ya fihla Kiriate-Husote. 40Balake a etsa sehlabelo ka dipholo le ka dinku, a romela ditho tse ding tsa tsona ho Bileame le ho mahosana a neng a ena le yena. 41Ka la hosasane, Balake a tsamaya le Bileame, a mo isa Bamote-Baale, moo a ileng a bona karolo e nngwe ya setjhaba sa Iseraele.

BIBELE

© 1989 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index