Search form

LOS HECHOS 10:2

2Te tée cùu capitáⁿ ío váha iní‑dé, te mee‑dě ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé ndɨhɨ nchaa landú‑dé ío nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí, te sáha‑dé ñáyiu ndàhú ñáyiu isràél díhúⁿ, te ío càháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index