Search form

LOS HECHOS 10:28

28Te ní xáhaⁿ tě Pèlú xií‑yu:

—Sa nàha‑ndo sá càchí tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii nchúhú ñáyiu isràél sá vǎ cúú quìxi‑ndɨ́ vehe ni ɨ̀ɨⁿ nchohó ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél te ni vǎ cúú tnàhá tnúhu ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo. Dico Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá vǎ cúú cǎháⁿ‑í sá vǎ cúú cǎháⁿ ndɨhɨ‑í ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, chi cuu cuéchi.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index