Search form

LOS HECHOS 10:43

43Te cue tée ní cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ cáháⁿ‑güedé sá quíxí Jèsús, te ní cachí‑güedé sá ncháá ñǎyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi Jesús, te cada càhnu iní‑gá nchaa cuéchi‑yu —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index