Search form

LOS HECHOS 11:23

23Te òré ní quexìo té Bèé, te ní xiní‑dé nàcuáa ní quide ñaha‑gǎ xií‑yu sá nǐ naníhí tàhú‑yu, núu xíǎⁿ ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑dé. Te ní dácáhú ìní ñáhá‑dě, te ní xáhaⁿ‑dě:

—Ío nducu ndèe‑ndo cada‑ndo nchaa sá càchí Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index