Search form

LOS HECHOS 11:3

3Te ní xáhǎⁿ‑yu xii té Pèlú:

—¿Ná cuèndá ní sáháⁿ‑n nděé ndíácǎⁿ ní cáháⁿ ndɨhɨ‑n ñǎyiu‑ǎⁿ, te ñá túú quìdé‑yu dàtná quídé nchòo‑i? Te ní sáháⁿ‑n yàcáⁿ ní xexi‑n ndɨ̀hɨ́‑yu —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index