Search form

LOS HECHOS 12:10

10Te nděndaha‑ni‑dě espíritú‑áⁿ cuǎháⁿ ní yáha‑dé nàcuáa xǐnutnɨ́ɨ sandàdú, te ta yǎha‑gá‑dé núú ndécú dàva‑gá‑güedé. Te ní sáá‑dé ndéé yuyèhe núú ndèdɨ́ caá nàcuáa ní yáha ichi sá cuàháⁿ ndéé xɨtɨ́ ñuú, te ní nacaáⁿ méé yèhe‑áⁿ, te ní quee‑dé cuáháⁿ‑dé ndɨhɨ espíritú‑áⁿ. Te ní tnahá‑dé ɨɨⁿ tnuú, te yàcáⁿ ní dándǒo ñaha espíritú‑áⁿ xii‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index