Search form

LOS HECHOS 12:14

14Te ní nucúhuⁿ ndudú‑xi sá dɨ́ú tě Pèlú, te ní cudɨ́ɨ́ víhí ìní‑xi, dico ñá ní nàcaáⁿ‑xi yuyèhe. Te ní quene cunu‑xi cuáháⁿ ngúñaha‑xi xìí‑yu sá nútnɨ̌ɨ té Pèlú yuyèhe ndaa quehé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index