Search form

LOS HECHOS 12:8

8Te ní xáhaⁿ tùcu espíritú‑áⁿ xii‑dé:

—Yáchí, nucuíhnu dóó‑n, te ndɨ́hu‑n chàú‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé.

Te ní ndɨ́hu nuu‑dé dóó‑dě, te ní xáhaⁿ tùcu espíritú‑áⁿ:

—Candixi dóó‑n, te na quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index